Arkisto / tammikuu 2011
Heidi HalonenEnablerer, Communication and Research

Heidi Halonen
Enablerer, Communication and Research

Olen ikuinen uuden tiedon etsijä. Minua kiinnostaa oppiminen, opiskelu, henkilöstöhallinto ja markkinointiviestintä, joista haluan oppia lisää ja jakaa osaamistani. Aiemmin olen opiskellut hoitoalaa, joten ihmiset ovat minulle tuttuja.
Emil Aalto Enablerer, Finance

Emil Aalto
Enablerer, Finance

Pidän numeroista ja tarkkuudesta. Olen aina pitänyt konkreettisista asioista ja talouskoulutukseni ansiosta olen myös päässyt toteuttamaan tuota intohimoani. Olen onnellinen, koska olen valinnut alan, jossa viihdyn suuresti. Tarkkuus ja tehokkuus ovat minulle tärkeitä, mutta yhtä tärkeää on työskennellä hyvillä mielin.
Victoria RistikangasEnablerer, Coaching

Victoria Ristikangas
Enablerer, Coaching

Työskentelen perheyhtiössä assistenttina. Minusta on hienoa, että saan työskennellä perheeni parissa. Nautin assistentin työssä siitä, että saan olla taustatukena luomassa työyhteisöihin onnistumisia. On kiva huomata, kun muut ilahtuvat työni tuloksista. Osaamiseni tulee käyttöön parhaimmillaan silloin, kun saan käyttää mielikuvitustani ja kielitaitoani sekä opin jotain uutta.
Kesia Edström Account Manager

Kesia Edström
Account Manager

Nautin, kun ihmisten välinen yhteistyö ja kommunikaatio toimii. Se on rauhan rakentamista mikrotasolla, vapautta voimavaroja ja auttaa keskittymään olennaiseen. Siksi uskon vahvasti valmentavaan johtamisotteeseen. Omassa työssäni vahvistan yrityksen ruotsinkielistä toimintaa ja tuen yhteisten tavoitteiden toteutumista.
Rebecca RistikangasEnablerer, Coaching

Rebecca Ristikangas
Enablerer, Coaching

Työskentelen assistenttina perheyrityksessä. Tehtäväni on tukea yrityksen valmentajia laadukkaiden valmennusmateriaalien viimeistelyssä. Tunnen itseni etuoikeutetuksi, koska saan olla mukana yrityksen toiminnassa.