Toimintatapamme

Yksilöissä ja ryhmissä on huima määrä käyttämätöntä potentiaalia, joka odottaa hyödyntämistään. Yksilöllinen ainutlaatuisuus ja erilaiset vahvuudet pääsevät käyttöön, kun…

  • haastamme rohkeasti totuttuja toimintatapoja
  • käytämme erilaisia toiminnallisia ja luovia menetelmiä
  • yhdistämme valmennuksissa tekemiset vahvaan teoriapohjaan ja asioiden yhteiseen pohtimiseen, reflektointiin
  • kysymme, koska se vaikuttaa enemmän kuin valmiit vastaukset.
  • luomme valmennustilanteen, jossa tavoiteltavat muutokset saavat alkunsa ja tapahtuvat rennossa ja dynaamisessa ilmapiirissä.
  • tuotamme “hyviä mieliä”: Bonus + Mentis = hyvät mielet

Kirjamme

Olemme kirjoittaneet johtamisesta ja yhteistyöstä useampia kirjoja, joiden välityksellä haluamme kertoa myös muille niistä oppimiskokemuksista, joita olemme asiakastyössämme vuosien varrella hankkineet.

Tiimin valmentaminen kirjaTULOSSA 12/2014:
Tiimin valmentaminen.
Talentum.
Ristikangas, Marjo-Riitta & Grünbaum, Leni & Ristikangas, Vesa.

 

 

 

 

 

 

Jokainen tarvitsee mentorinJokainen tarvitsee mentorin
Ristikangas, Vesa & Clutterbuck, David & Manner, Jarmo
Kauppakamari 2014.
Valmentava mentorointi muuttaa mentorointikäytäntöjä organisaatioissa. Se on osa organisaation yhteisöllistä kehittämistä, joka kasvattaa sitoutumista ja aktiivisia yhdessä tekemisen tapoja. Kirjassa kuvataan mentoroinnin hyötyjä ja tuotoksia sekä perustellaan, miksi kaikki organisaatiot ja yksilöt tarvitsevat mentorointia.

 

 

Valmentava esimies, sähköinen teos, BoMentisOyValmentava esimies
Talentum 2014. Sähköinen teos.
Sähköinen teos tarjoaa konkreettisia tiimin valmentamisen työkaluja ja uutta systeemistä toimintamallia jokaiselle esimiehelle, joka haluaa toimia valmentavasti. Teos tarjoaa paljon toiminnallisuutta. Sähköisen teoksen Valmentava esimies voi tilata Talentumin fokus-palvelusta.

 

 

 

 

Valmentava esimies kirjaValmentava esimies
– Onnistumisia palvelevat positiot
Talentum 2014. Printtikirja.
Ristikangas, Marjo-Riitta & Grünbaum, Leni.
Tilaa kirja tästä. Printtikirja Valmentava esimies poikkeaa sähköisestä teoksesta sillä, että se on kompaktimpi tekstiltään, kertomukseltaan ja harjoituksiltaan.

 

 

Johtoryhmästä tähtijoukkue, Vesa Ristikangas ja Tapani RinneJohtoryhmästä tähtijoukkue
Talentum 2014. Ristikangas, Vesa & Rinne, Tapani.
Kirjassa tarjotaan tuoreita ja vaikuttavia näkökulmia johtoryhmän kehittämiselle. Fokus on mm. ryhmän todellisen huippuuden mekanismeissa ja konfliktikompetenssin ymmärtämisessä. Johtoryhmän tie tähtiin edellyttää rohkeutta lähteä matkalle.
Tilaa kirja tästä.
Kirja-arviointia
Johtoryhmän ydin on luottamus. Kirsti Kannisto. Talouselämä 29/2014.
Lue lisää ›

 

Valmentava johtajuus, Marjo-Riitta ja Vesa Ristikangas Valmentava johtajuus
– coachingin ja valmentavan esimiestyön perusteos, Sanoma Pro 2010, 3.painos. Ristikangas, Marjo-Riitta & Ristikangas, Vesa.
Kirja antaa käytännöllisiä vinkkejä ja suuntaviivoja coachingiin ja valmentavalle esimiestyölle sekä tarjoaa myös oivalluksia oman ryhmän johtamiseen liittyvissä haasteissa. Soveltuu valmentavan johtamiskulttuurin rakentamisen perustekijöiden hahmottamiseen.
Tilaa kirja tästä.
Kirja-arviointia:
Asiajohtajasta valmentajaksi. Jaakko Muilu. 11/2013.

Lue lisää ›

 

 

kansi-toimiva-kuva-kaaoksessa-smallerToimiva kuva kaaoksessa

– Toiminnalliset ja visuaaliset kehittämismenetelmät organisaatioiden muutosmyrskyssä, Infor 2012. Soikkanen, Antti.
Jatkuneissa nopeissa muutoksissa viestit muuttuvat usein ristiriitaisiksi, epäselviksi ja hämäriksi. Samalla erityisesti muutostilanteissa prioriteettien, tavoitteiden ja sanomien pitäisi olla mahdollisimman selkeitä ja kirkkaita, jotta ne ohjaavat toimintaa.

Lue lisää ›

 

 

17Sukset ristissä

– Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö, Kauppakamarikustannus 2011. Ristikangas, Vesa & Junkkari, Lari.
Kirja avaa yrityksen omistajien, hallituksen ja toimivan johdon yhteistyöhön liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Sukset voivat mennä ristiin hyvinkin helposti ja aiheuttaa turhaa energiahukkaa. Kirja avaa ristiriitojen ja yhteistyön dynamiikkaa sekä tarjoaa välineitä, miten energia saadaan suunnattua samaan suuntaan.

Lue lisää ›

 

 

9789510338629_1Asiantuntijasta esimies
– Innostusta ja arvostusta esimiestyöhön, Sanoma Pro 2008 (2. painos 2010). Ristikangas, Vesa & Aaltonen, Tapio & Pitkänen, Eeva.
Esimiehiksi tullaan useimmiten asiantuntijatehtävistä. Monet pysyvät uudessa tehtävässäänkin sisimmältään asiantuntijoina. Miten asiantuntija saa uuden identiteetin, on työelämän tärkeimpiä kysymyksiä aikana, jolloin hyvää esimiestyötä ja johtamista pidetään organisaation menestyksen kriittisenä kysymyksenä.

Lue lisää ›

 

 

Myrskyn jälkeen, Tapani RinneMyrskyn jälkeen – Johtamisen ja coachingin parhaita käytäntöjä talousmyrskystä selviytymisen arkeen,
Tammi 2009. Rinne, Tapani.
Johtajat ja esimiehet ponnistelevat edelleen talousmyrskyssä pelokkaan, kenties kapinoivan ja nälän heikentämän miehistön kanssa. Purjeet repeilevät ja laiva vuotaa – kannattaako nyt pelastaa lasti, laiva vai miehistö? Joudutko työssäsi ottamaan kantaa näihin kysymyksiin? Kuinka selviät tiukoista tilanteista?

Lue lisää ›

 

 

 

johtajuusJohtajuus psykodraamassa,
Kopijyvä 2006. Ristikangas, Vesa.
Psykodraamaohjaajilta edellytetään monipuolisia tietoja ja taitoja sekä henkilökohtaisia valmiuksia. Heihin onkin usein liitetty yli-inhimillisiä piirteitä ja kykyjä. Psykodraamaa ohjaavat kuitenkin tavalliset ihmiset, jotka ovat saaneet siihen perusteellisen koulutuksen. Tässä kirjassa tarkastellaan psykodraamaprosessien johtamista morenolaisen rooliteorian pohjalta. Siinä esitellään tunnetut psykodraamaohjaajan osaroolit: ryhmän johtaja, toiminnan analysoija, näyttämön johtaja ja terapeutti. Näiden lisäksi perehdytään vähemmän esillä olleisiin spiritualistin ja eetikon roolelihin.

 

 

anttilanAnttilan linna – Lastenkodinkatu 9, Asunto Oy Kampin Anttilan historia 1908-2008, aDigi Helsinki. Ristikangas, Marjo-Riitta.
Selim Nurmi suunnitteli Anttilan linnan Kamppiin 1900-luvulla. Asunto Oy Kampin Anttila valmistui vuonna 1908. Se on alkuperäiseltä nimeltään Osakeyhtiö Anttila, mutta vaihtoi myöhemmin nimeään erottuakseen kauppaketju Anttilasta. Tämä mahtava jugend-talo sijaitsee Lastenkodinkadun ja Työmiehenkadun kulmauksessa, joka oli aikoinaan työläisten, mutta nykyään arvostetussa Helsingin ytimessä.

Lue lisää ›

 

Syntytarinamme

Unelma yrityksen perustamisesta syntyi viime vuosituhannen lopulla. Kesällä lenkkipolulla Kilossa talon rakennuksen yhteydessä vuonna 1999 kävimme keskustelua, jossa unelmoimme ja loimme yhdessä yhteistä tulevaisuutta myös työrintamalla. Molemmilla oli erilaiset opintonsa (teologia, tradenomi, terveydenhoitaja) ja työkokemuksensa (erityisluokan opettaja, tuotemyyjä, asiakaspalvelija) sekä pitkä urheilutausta (pikaluistelu ja jalkapallo).

Lue lisää ›

BoMentis-sanan etymologiaa

Nimi BoMentis pohjautuu latinan kielen sanoihin bona (hyvä, hyvyys) ja mentis (mielet). Toiminnan kivijalkana on usko ihmisten hyvyyteen ja kehittymishaluun. Hyvä mieli syntyy avoimesta ilmapiiristä, ryhmän toimivuudesta ja tavoitteellisesta toiminnasta. Kaikilla on yhteinen ja innostava suunta. Jokainen voi toteuttaa omaa potentiaaliaan arvostavassa työyhteisössä. Tutustumalla latinan kielioppiin, päästään yrityksen nimen etymologiaan pääsee syvemmin käsiksi…

Lue lisää ›