Arkisto / lokakuu 2014
Coachande ledarskap i teknikfokuserat företag: Case Ab Solving Oy

Coachande ledarskap i teknikfokuserat företag: Case Ab Solving Oy

Solving i Jakobstad är grundat 1977 och är i många avseenden ett traditionellt österbottniskt företag, där grundarna och ägarna fortfarande är aktivt med i verksamheten. Företaget har haft intensiva tillväxtperioder och är inne i en generationsväxling, som även medför förändringar i organisationskulturen.
HR tiiminä yhdessä eteenpäin: Case Tieteen tietotekniikan keskus

HR tiiminä yhdessä eteenpäin: Case Tieteen tietotekniikan keskus

CSC –Tieteen tietotekniikan keskuksen HR-tiimi haluaa panostaa oman toimintansa ja keskinäisen yhteistyönsä kehittämiseen. BoMentiksen kanssa toteutettiin tiimicoaching-prosessi, jonka aikana mietittiin yhdessä tavoitetilaa ja ideoitiin miten tavoitteita kohti päästään mahdollisimman hyvin.