Luksusta päästä itse rakentamaan parempi työyhteisö | BoMentis Coaching House

Luksusta päästä itse rakentamaan parempi työyhteisö

Case Business Finland

Valmennus: Johtoryhmävalmennus

Pekka Laitinen, Business Finlandin Country Manager, Japan, osallistui BoMentiksen järjestämään esimiesvalmennukseen, jonka yhtenä osana oli Coaching Leadership Pulse®, eli CLP® palautetyökalu ja sen purku. CLP®:ssä arvioidaan esimiehen valmentavan johtajuuden ydintaitoja ja se toteutetaan esimiehen itsearvioina sekä johtavien antamina arvioina. Netissä toteutettavan kyselyn jälkeen esihenkilö kutsuu johdettavat yhteiseen purkutilaisuuteen, jonka yhtenä tärkeänä tavoitteena on käydä lävitse kyselyn tuloksia luoden yhteistä kehittymisen suuntaa tiimiin.

Coaching Leadership Pulse® arviointityökalun tulosten purkutilaisuus oli Business Finlandin Pekka Laitisen sekä hänen johdettaviensa mielestä todella hyödyllinen tilaisuus, koska siinä päästiin läpikäymään sekä esimiehen omia että yleisesti tiimin työntekoon liittyviä kannustavia asioita sekä haasteita. Siellä tuli esille useita mielenkiintoisia pointteja.

En ollut ymmärtänyt kuinka paljon ihmiset haluavat feedbackkia.” Pekka Laitinen

Tämä tapaaminen päättyi siihen, että yksi työntekijöistä kysyi: Milloin meillä on seuraava tämän tyyppinen tilaisuus? Johdettavat kokivat erittäin hyödyllisenä sen, että me yhdessä käytiin läpi tällaista ”mun persoonasta tulevia tai heijastuvia viestejä”.

Tarvetta aitoon keskusteluun

Pekalla oli epämääräiset ennakko-oletukset purkutilaisuudesta, koska aiemman kokemuksen perusteella yhteisissä tilaisuuksissa ”kukaan ei sano mitään”. CLP®:n purkutilaisuus kuitenkin yllätti hänet.

Yllättäen kaikki puhuivat paljon ja pitkään.” Pekka Laitinen

Laitinen kokee, että viikoittain järjestettävissä kokouksissa keskustelu ei ehkä virtaa samalla tavalla, koska siellä tavoitteena on vain käydä asialistaa lävitse. CLP® purkukeskustelun tyyppistä palautekeskustelua tiimin kesken meillä ei ole aikaisemmin ollut, toteaa Pekka Laitinen. CLP® purusta merkittävin anti oli se, kuinka tärkeäksi hänen johdettavansa kokivat yhteisen keskustelun.

Ihmisillä on selkeästi patoutunutta tarvetta puhua tämmöisistä asioista yhteisesti.” Pekka Laitinen

Kehittämisestä yhteinen tavoite

BoMentiksen järjestämä, Marjo-Riitta Ristikankaan ja Marjut Alatalon vetämä esimiesvalmennus Business Finlandin johtajille, esimiehille ja tiiminvetäjille on ollut Pekka Laitisen mukaan virkistävä tuulahdus uusia toimintatapoja.

Olemme kokeilleet tehdä asioita eri tavalla ja BoMentiksen valmentajien ohjauksen alaisuudessa uusien toimintatapojen kokeilemiselle olemme saaneet niin sanotun ”oikeutuksen”.

Pekka kokee, että BoMentiksen valmennuksen myötä oman työn kehittämisestä on muodostunut merkittävä yhteinen tavoite organisaatioon ja se nähdäänkin nyt tärkeänä asiana, jonka avulla kaikki yrittävät yhdessä muuttaa organisaatiota paremmaksi. Pekan mielestä on ollut hienoa huomata, kuinka palautekulttuurissa näkyy selkeitä parannusaskeleita.

Aiemmin toimintatapaamme kuului se, että kaikki valittivat ja johto kerran vuodessa rekisteröi valitukset. Nyt asioille konkreettisesti tehdään jotain.” Pekka Laitinen

”Tee sitä enemmän, missä olet hyvä”

Pekka muistelee lämmöllä CLP® purkutilaisuudessa saamaansa palautetta eräältä japanilaiselta johdettavaltaan. Hänen neuvonsa oli, että tee sitä missä olet hyvä enemmän äläkä yritä muuttaa itseäsi. Palaute oli Pekalle yllättävä, koska henkilö ei ole aiemmin yleisessä keskustelussa ottanut kantaa yhtä avoimesti. Toisaalta, ihmiset funtsaavat näitä juttuja, ja ilman että heille antaa tilaa puhua, niin asiat jäävät sanoittamatta.

Toisaalta taas koen niin, että ihmiset todella miettivät näitä juttuja ja siksi on tärkeätä, että näitä tilaisuuksia järjestetään.” Pekka Laitinen

Ihmiset kokevat keskustelut tärkeinä ja ovat valmiita osallistumaan aktiivisesti organisaation muuttumiseen.

Uuden tavan hyväksyminen

CLP®:n ohessa Pekka kokee, että BoMentiksen valmennuksesta hän on saanut muitakin hyödyllisiä työkaluja, mm. Pilari-mallin®. Mallin käyttö mahdollistaa johdettavien kasvattavan omaa ääntään ja vastuutaan.  Pilari-malli® vie parhaimmillaan esihenkilöt pois heidän luonnollisesta vuorovaikutustyylistään ja pistää henkilön kysymään ja kiinnostumaan johdettaviensa ajattelusta. Pekka tuumiikin, että kun uusi tapa toimia on selkeästi nivottu laajempaan organisaation kehittämisagendaan, on uuden tavan omaksumisen oppiminen ja hyväksyminen helpompaa.

Laitinen suosittelee sekä BoMentiksen valmennusta, että Coaching Leadership Pulse® palautetyökalua lämpimästi.

CLP® purkutilaisuuden jälkeen koen, että mulla on enemmän avaimia potentiaalisten lukkotilanteiden avaamiseen, mitä ei olisi ikinä tapahtunut ilman BoMentiksen valmennusta,” Pekka Laitinen toteaa.

Luksusta saatavilla

Lisäksi Laitisesta tuntuu, että valmennuksen jälkeen koko organisaatio hitsaa enemmän yhteen; sekä pääkonttorissa että muissa yksiköissä. Pekka Laitisella on takanaan pitkä esimiesura, mutta BoMentiksen valmennuksen kaltaisella kurssilla ei hän aikaisemmin ole ollut.

Aikaisemmin kurssit ovat olleet sellaisia, että joku kertoo sulle miten asiat on. BoMentiksen valmennuksessa päästiin itse rakentamaan ja funtsimaan. Tämähän on ihan luksusta, että työnantaja tarjoaa tämmöiseen mahdollisuuden.” Pekka Laitinen

Laitinen huomauttaa loppuun vielä, että koulutusten pitäisi aina olla tämmöisiä. Ei niin, että kouluttaja tulee jauhamaan teoreettisia juttuja ja sitä, kuinka asiakastyötä tehdään, vaan että järjestettäisiin CLP®-työkalun mahdollistamia sessioita siitä, kuinka me yhdessä kehitetään meidän omaa organisaatiotamme.

Pekka Laitinen, Country Manager, Japan, Business Finland

Ota yhteyttä!

Kirjanäyte: Valmentava esimies

Huippuvalmentajien kirjoittama teos kertoo kuinka esimiestyö perustuu ennen kaikkea oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja haluun kehittyä.

Lataa näyte

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste