LähiTapiolassa on tehty muutostyötä kohti valmentavaa kulttuuria, jonka ytimessä on asiakaskeskeinen tapa toimia. Kuuntele vlogi siitä, miten valmentavan johtajuuden perusajatus kulkee työyhteisön arjessa voimaannuttaen ja antaen ihmisille tilaa toimia. Kokemukset yhteistyöstä LähiTapiolan sekä BoMentiksen välillä ovat olleet varsin hedelmällisiä.

Share Button