Verstaspäällikkö Saana Viikman-Helin on Valmet Technologies:n perälaatikkoverstastiimin esimies, joka halusi kehittää tiiminsä yhteistyötä.

Odotukset ovat tiimitoiminnan perustana

Saanan Valmet Technologiesin tiimissä todettiin, että ulkopuolisen fasilitoima tiimivalmennuspäivä olisi tärkeää järjestää, koska tiimi oli hiljattain saanut uusia vahvistuksia ja tiimin dynamiikka muuttuu tämän vuoksi. Suunnittelukokouksessa todettiin, että hyödyllistä olisi käsitellä tiimin peruskysymyksiä.

Ensimmäisessä tiimipäivässä keskityttiinkin tiimiläisten ryhmäytymiseen ja perustan rakentamiseen. Tiimissä haluttiin ymmärtää yhdessä enemmän, miten ”me tiiminjäseninä” on totuttu toimimaan ja miten ”me” halutaan jatkossa tehdä yhteisiä töitä. Tiimillä oli tarve keskustella työhön kohdistuvista odotuksista. Esille nousseet erilaiset odotukset ja niiden arvostava kuuleminen rakensi luottamusta ja turvaa. Onnistuneen aikuismaisen keskustelun jälkeen oli helppo myös käsitellä niitä asioita, mitkä tiimissä toimivat ja mitkä eivät.

Yhteinen aika on tiimille tärkeää ja tiimipäivän iso anti oli se, että tiimi pääsi tutustumaan toisiinsa ja luomaan luottamuksellisia suhteita eri tavalla kuin arjen pyörityksessä.

Ensimmäisen loistavan päivän jälkeen valmennusyhteistyötä haluttiin jatkaa. Tiimissä ymmärrettiin, että tiimi kehittyy koko ajan eikä näin ollen tiimi-kysymykset ole irrallaan arjen jokaisen asiantuntijatyöstä.

Hyvin hoidetut verkostot ovat tätä päivää

Valmennusprosessia jatkettiin laajentamalla fokusta myös ydintiimin ulkopuolisiin jäseniin ja toimivan yhteistyön kehittämiseen heidän kanssaan.

Yhteistyö yli tiimirajojen on merkittävää ja
meidän tulee varmistaa sujuva yhteistyö myös
ydintiimin ulkopuolisten jäsenten kanssa

kertoo verstaspäällikkö Saana Viikman-Helin.

Ydintiimiläiset ja ydintiimin ulkopuoliset jäsenet lähentyivät toistensa kanssa valmennuksen aikana ihan eri tavalla kuin työajan puitteissa. BoMentiksen tiimivalmennus vakuutti osallistujat siitä, että töitä tehdään yhtenä joukkueena – ei yksilöinä. Yhtenä joukkueena, tiiminä, ja samalla tiiviisti verkostoja arvostaen.

Käytännönläheinen valmennus luo energiaa ja käytäntöjä

Valmennuksella oli myönteisiä vaikutuksia työn sujuvuuteen.

Tiimiläiset eivät päässeet helpolla. Sen varmisti valmentaja Anna Lönnroth, joka haastoi tiimiläisiä eri työtapojen avulla kehittämään yhteistyötaitojaan. Yksi mielenpainuvimmista ja konkreettisista tiimivalmennuksessa oli esimiehen ja tiimiläisen palvelulupaus. Palvelulupaukseen oli helppo sitoutua, koska se tehtiin yhdessä dialogisessa hengessä.

BoMentiksen Annan vastuu valmennuksen onnistumisessa oli merkittävä. Tiimivalmennukset teemat, mm. odotukset, pelisäännöt ja tavoite eivät ole asioita, joista tiimiläiset ovat tottuneet keskustelemaan päivittäisessä työssään. Taidokkaan valmentajan johdolla ja kannustamina tiimiläiset uskaltautuivat pois omalta mukavuusalueeltaan ja keskustelivat vaikeistakin asioista.

Verstaspäällikkö Saanan mieleen jäi erityisesti se, kuinka valmennus oli rakennettu siten, että se vei tiimityöskentelyä eteenpäin ja mukaan tuli oppeja, joita muuten ei todennäköisesti olisi oivallettu. Myös tiimin jäsenten mielestä BoMentiksen tiimivalmennus oli hyvä, koska he saivat sieltä arkeen konkreettisia työkaluja.

Kehittymisestä tuli pysyvää

Valmennuksen jälkeen tiimi on yhdessä miettinyt mm. esimiehen palvelulupauksia sekä pitäneet yhteistyöpalavereita. Tiimin jäsenet kokevat, että mm. yhteistyön tekeminen yli tiimirajojen on ratkaiseva tekijä ja täten valmennuksen jälkeen yhteisissä palavereissa onkin sovittu yhteistyön toimimisen vaativia jatkotoimenpiteitä.

Haluamme varmistaa, että tiimi on menossa oikeaan suuntaan.

Tiimin valmentaminen tiiminä – ei vain yksilöinä

Verstaspäällikkö Saana haluaa korostaa, että jos tiimin jäseniä valmennetaan vain yksilöinä, jotain jää puuttumaan. Tiimin valmentaminen tiiminä on merkittävää ja se kannattaa.

Tiimivalmennukseen investoitu aika maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Valmet Technologies
on yritys, joka toimittaa teknologiaa, automaatiota ja palveluita suurille sellu-, paperi- ja energiayhtiöille.