musicFin-ref

Toiminnanjohtaja Tuomo Tähtinen

Tavoitteena oli onnistunut fuusio

”Olemme toimineet nykymuodossa vielä varsin vähän aikaa, sillä toimintamme alkoi käytännössä vasta vuoden 2012 alussa. Music Finland -nimen alle yhdistyi tuolloin kaksi tavoitteiltaan ja kulttuureiltaan erilaista organisaatiota: Music Export Finland ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic,” kertoo Tähtinen ja jatkaa:

”Uuden yhteisen suunnan määrittäminen sekä organisaatioiden sisäinen yhteen sulauttaminen olivat ensimmäiset tehtäväni. Tulin tehtävään uutena ilman aiempaa johtajakokemusta. Taklattavana oli monta muuttujaa ja hidastetta, mutta tahtotilani oli selvä: rakentaa luova ja rohkeasti nykypäivässä kiinni oleva organisaatio, jossa pelataan yhdessä samaan maaliin ja innovatiivisilla tavoilla.”

”Etsiessäni yhteistyökumppania muutosten läpiviemiseen kuulin kollegoiltani hyvää palautetta BoMentiksen toimintatavoista ja kyvystä ymmärtää muutostilanteita. Etsin ennen kaikkea samalla aaltopituudella olevaa kumppania, jonka kanssa sparraamalla saisimme työkaluja uuden organisaation rakentamiseen sekä strategisella että henkilöstötasolla.”

Mistä lähdimme liikkeelle?

Music Finlandin toimintaa lähdettiin rakentamaan rohkeasti tyhjältä pöydältä. Aiempien organisaatioiden strategioiden mallintamisen sijaan Music Finlandin suunta ja tavoitteet haluttiin määrittää uudestaan asiakaslähtöisesti ja tulevaisuuteen katsoen. Käytännössä organisaatiolta puuttui sekä visio että missio, sekä suunnitelmat siitä, millä keinovalikoimalla lähdetään suuntaamaan kohti asetettuja päämääriä. Lisäksi kahta erilaista toimintakulttuuria yhdistettäessä tarvittiin tukea uuden organisaation käytäntöjen rakentamiseen.

Music Finland oli samaan aikaan sekä strategia-, brändinrakennus- että kulttuurien yhteensulauttamisprosessin keskellä. Lisäksi vastavalitun toiminnanjohtajan haasteena oli lunastaa paikka kokeneiden ammattilaisten esimiehenä ja organisaation suunnannäyttäjänä.

”Valitsin BoMentiksen yhteistyökumppaniksemme rakentamaan kanssamme sekä strategiaa että viemään kulttuurimuutosprosessia arkeen. Päätös oli varsin intuitiivinen, sillä useammalla muullakin toimijalla oli hyvin samantasoiset tarjoukset ja referenssit. Annoin arvoa sille, että BoMentis ymmärsi hyvin tilanteemme, ja heillä tuntui pysyvän jalat maassa, positiivisella tavalla. Se ei ole aina itsestäänselvää. Halusin, että yhteistyökumppanimme ymmärtää sekä yhteisön että johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia ja on valmis paneutumaan niihin tosissaan,” Tuomo Tähtinen selventää valintansa kriteerejä.

BoMentiksen selkeinä vahvuuksina ovat yhteisö- että yksilötason syväosaaminen. Tässä asiakastilanteessa oli tärkeää, että molemmat otettiin huomioon: Yhteisödynamiikan ymmärtämistä valmennusprosessien suunnittelussa sekä yksilö- ja ryhmäosaamista valmennustilanteiden ohjaamisessa.

Haasteet kampitettu yhteistyössä

”Yhteistyö BoMentiksen kanssa on ollut erittäin antoisaa ja myös helppoa. Olemme rakentaneet vuoden aikana mission, visio ja strategian osallistamalla koko henkilökunnan, omistajat, hallituksen ja myös asiakkaamme. Hyödyntämällä kaikkien näkökulmia ja erityisesti organisaatiossamme olevaa osaamista saimme rakennettua toimintaamme ohjaavat maamerkit. Myös hallitus on ollut työhömme erityisen tyytyväinen. Uudelleenorganisoitumisen jälkeen olemme lähteneet valittujen esimiesten kanssa luomaan yhteisiä johtamiskäytäntöjä ja määritelleet Music Finlandin esimies- ja johtamiskulttuuria. Usko valmentavan johtajuuden voimaan on tullut testattua prosessin aikana moneen kertaan,” jatkaa Tähtinen tarinaansa tyytyväisenä.

”Fuusiossa ja uuden organisaation rakentamisessa oli paljon eri tasoisia haasteita, joita olemme yhteisönä kohdanneet prosessin eri vaiheissa. Jokainen käsittelee muutosta eri tavoin, eikä vaikeiltakaan tilanteilta voi välttyä. Vaikka muutosprosessi ei ole lineaarinen, olemme tarkoituksella edenneet maltillisesti askel kerrallaan, vaikka välillä asioiden kiirehtiminen olisikin tuntunut helpommalta vaihtoehdolta. Yksi tärkeimmistä läpimurroista tapahtui silloin, kun saimme yhdessä määritettyä organisaation strategiset painopisteet, yhteisen suunnan ja rakenteet. Sen jälkeen kehittämisenergia on saatu helpommin suunnattua samaan suuntaan.”

”Onnistumisen kannalta on ollut erittäin tärkeää se, että minulla on ollut henkilökohtainen coach, joka on ohjannut minua viemään muutosprosessia systemaattisesti eteenpäin. Hän on haastanut minua ja laittanut minut etsimään ratkaisut, jotka sopivat juuri meidän tilanteeseemme. Olennaista on ollut juuri se, että en ole saanut coachilta valmiiksi pureskeltuja vastauksia, vaan ennemminkin johtolankoja, joihin olen voinut tarttua omalla tavallani.”

Painopiste johtoryhmätyöskentelyyn

”Nyt olemme saaneet yhden vaiheen päätökseen tavoitteen mukaisesti. Meillä on selkeät visio ja strategia, jotka ohjaavat toimintaamme. Ennen kaikkea pelaamme nyt samaan maaliin ja hyödynnämme toistemme osaamista entistä paremmin.”

”Parhaillaan kehittämistyötä jatketaan yhteistyössä BoMentiksen kanssa vahvistamalla johtoryhmän toimintaa sekä esimiestyötä. Siinä kiteytyy hyvin malli, jonka olemme omaksuneet valmentajaltamme: Vuorovaikutus on sujuvaa ja avointa. Keskinäinen luottamus tuntuu, kun käymme yhteisiä keskusteluja – välillä vaikeistakin asioista.”

Suosittelen BoMentista yhteistyökumppanina, jos haluat saada joukkosi sitoutumaan ja olemaan aktiivisesti osa meneillään olevaa muutosta. BoMentiksen valmentajat tuntevat organisaatiomme erinomaisesti ja tuntuvat olevan melkein kuin osa tiimiämme – kuitenkin samalla riittävän etäällä haastaakseen ja sparratakseen meitä jatkuvaan kehittymiseen.

Toiminnanjohtaja Tuomo Tähtinen, Music Finland ry

Music Finland edistää suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta ja kansainvälistymistä. Music Finlandin perustivat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusjärjestö Gramex ry, Musiikkituottajat – IFPI Finland ry, Suomen Musiikkikustantajat ry, Suomen Muusikkojen Liitto ry, IndieCo ry, Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry sekä Suomen Säveltäjät ry.


Case: Music Finland

Music Finlandin toiminnanjohtaja Tuomo Tähtinen rakastaa musiikkia ja haluaa rikastaa suomalaista musiikkikulttuuria ja tehdä siitä myös kansainvälistä bisnestä.

Tähtinen on tehnyt BoMentis Oy:n Marjo-Riitta Ristikankaan kanssa yhteistyötä jo yli vuoden ja ollut yhteistyön tuloksiin erittäin tyytyväinen.