Joukkueemme
Marjo-Riitta Ristikangas Managing Director, Builder of Success

Marjo-Riitta Ristikangas
Managing Director, Builder of Success

Tulevaisuuden johtaja on innostava valmentaja ja mahdollisuuksien näkijä. Hän uskoo toisten potentiaaleihin, ja kannustaa yksilöitä ja tiimiä kehittymään parhaimpaansa. Tavoitteet ja visiot näyttävät suuntaa, jota yhteistyössä lähdetään saavuttamaan. Osallistavissa valmennuksissa Marjo-Riitta vie asiakkaansa näkemään asioita laaja-alaisemmin ja luomaan uusia toimivia vuorovaikutussuhteita kanssapelaajiin.
Marjut AlataloBuilder of Success, Executive Coach

Marjut Alatalo
Builder of Success, Executive Coach

Menestyäkseen työelämässä on meidän jokaisen pidettävä huoli omasta työmarkkina-arvostamme. Uuden ajan työ pakottaa meidät kaikki uudistamaan johtamistapaamme, niin itsemme johtamista kuin organisaatioiden, tiimien ja tiimityön osalta. ”Tiimit” muodostuvat yhä enenemässä määrin osaamistarpeiden, ei enää niinkään organisaatiorakenteiden mukaan.
Vesa Ristikangas Builder of Success, Executive Coach

Vesa Ristikangas
Builder of Success, Executive Coach

Johtoryhmästä syntyy tähtijoukkue valmentavalla yhteistyöllä ja konfliktikompetenssin kehittämisellä. Keskinäinen luottamus antaa eväät rohkeisiin päätöksiin, joilla rakennetaan tulevaisuuden menestystä. Vesaa pidetään rohkeana ja tavoitteellisena valmentajana, joka uskaltaa laittaa itsensä likoon. Hän haastaa niin johtajat kuin johtoryhmät uudistamaan ajatteluaan ja toimintaansa.
Peter Peitsalo,Builder of Success

Peter Peitsalo,
Builder of Success

Halu tukea ihmisiä ja tiimejä kehittymään on ollut keskeistä koko työurani aikana. Näen valmentavan johtamistavan sekä halun jatkuvaan oppimiseen merkittäviksi nykypäivän työelämätaidoiksi. Näiden vieminen osaksi ihmisten ja organisaatioiden arkea on minulle tärkeää.
Anna LönnrothBuilder of Success

Anna Lönnroth
Builder of Success

Coaching mentaliteetti on onnistumisten avain. Olen vakuuttunut, että coaching on tämän päivän ja tulevaisuuden työyhteisöjen menestyksen salaisuus: vain muita voimaannuttamalla voimme kehittyä paremmiksi ja oppia lisää.
Victoria RistikangasBuilder of Success, Certified Coach

Victoria Ristikangas
Builder of Success, Certified Coach

Se, miten kohtelemme muita ihmisiä on elintärkeää. Läsnä oleminen ja aito kiinnostus toisista ihmisistä ovat minulle merkittäviä arvoja, joita vaalin työssäni ja vapaa-ajallani. Minua kiehtovat erilaiset haasteet ja oman mukavuusalueen ulkopuolelle meno.
Rafael RistikangasExecutive Marketing Assistant

Rafael Ristikangas
Executive Marketing Assistant

Nautin siitä, kun pystyn luovasti hyödyntämään taitojani kuuntelijana ja muiden ihmisten oivalluttajana. Coachaamisessa tärkeintä on olla kiinnostunut coachattavastani.
Jason Staines Builder of Success, Executive Coach, Verkostokumppani

Jason Staines
Builder of Success, Executive Coach, Verkostokumppani

Jasonin johtamis- ja valmennustyön ytimessä on oman ajattelun ja tekemisen ymmärtäminen ja sen tietoinen haastaminen. Johtajat ovat roolimalleja ja näyttävät koko ajan esimerkkiä omille tiimiläisilleen ja laajemmin koko organisaatiolle.
Rasmus Nybergh Builder of Success, Network Partner

Rasmus Nybergh
Builder of Success, Network Partner

Rasmus on johdon luottosparraaja, joka on auttanut sekä kolossaalisia konserneja että pienempiä organisaatioita tehostamaan toimintaansa ja johtamistapojansa. Hän on parhaimmillaan uusien lähestymisten ja toimintatapojen löytämisessä.
Jukka SundbergBuilder of Success, Network Partner

Jukka Sundberg
Builder of Success, Network Partner

Olen valmentavan johtamisen ja esimiestyön syväosaaja. Nautin valmennustyöstäni, kun saan asiakkaitteni kanssa mahdollistaa todellista muutosta heidän yhteistyö- ja johtamiskulttuurissaan. Minut löytää usein keskustelemassa asiakkaan kanssa heidän organisaationsa tilanteesta. Tavoitteena on päästä vaikuttamaan muutosten kannalta olennaisiin asioihin.
Carola Lindholm-GerlinBuilder of Success, Network Partner

Carola Lindholm-Gerlin
Builder of Success, Network Partner

Rohkeus haasteisiin vastaamisessa sekä realismi muutosten toteuttamisessa ja toiminnan kehittämisessä – siinä jokaisen johtajan ja työyhteisön mahdollisuus ja riski.
Terhi Mäkiniemi Builder of Success, Network Partner

Terhi Mäkiniemi
Builder of Success, Network Partner

Terhi uskoo coachina ja coach-kouluttajana itsetuntemuksen voimaan vaikuttavuuden lähteenä. Tietoisuuden kasvattaminen omasta toimintatavasta, aito ja arvostava kiinnostus toisia ihmisiä kohtaan tuo rikkaampia ja tuloksellisempia vuorovaikutustilanteita arkityöhön esimiehenä ja asiantuntijana. Ihminen voi paremmin, energiaa riittää ja tuloksia syntyy.
Heidi HalonenExecutive Communication Assistant

Heidi Halonen
Executive Communication Assistant

Olen ikuinen uuden tiedon etsijä. Minua kiinnostaa oppiminen, opiskelu, henkilöstöhallinto ja markkinointiviestintä, joista haluan oppia lisää ja jakaa osaamistani. Aiemmin olen opiskellut hoitoalaa, joten ihmiset ovat minulle tuttuja.
Arvind Rathore Executive Finance Assistant

Arvind Rathore
Executive Finance Assistant

Olen innokas talousassistentti ja haluan palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Luonteeltani olen rauhallinen, avulias ja positiivinen.
Luba Liubov Iamkova Finance Assistant Trainee

Luba Liubov Iamkova
Finance Assistant Trainee

Pidän kehittymisestä ja ymmärrän, että kaikki kokemukset työelämässä ovat hyväksi.Olen työskennellyt suuressa yrityksessä kirjanpitäjänä eli talouden asiakaspalvelijana. Jaksan työskennellä rauhallisesti stressaavissakin tilanteissa, koska olen tottunut siihen.
Kiia MantereExecutive Marketing Assistant

Kiia Mantere
Executive Marketing Assistant

Olen viittä vaille valmis liiketalouden tradenomi pääaineinani henkilöstöhallinto sekä kirjanpito. Olen myös liikuntaneuvoja, ryhmäliikuntaohjaaja sekä BoMentis Coaching Housen työharjoittelija. Nappaan BoMentiksella jonkin verran vastuuta sisällöntuotannosta ja talouden hallinnasta.
Rebecca RistikangasExecutive Assistant

Rebecca Ristikangas
Executive Assistant

Työskentelen assistenttina perheyrityksessä. Tehtäväni on tukea yrityksen valmentajia laadukkaiden valmennusmateriaalien viimeistelyssä. Haluan kehittyä ja oppia mahdollisimman paljon. Erityisesti nautin tilanteista, joissa osaamiseni tuo tulosta ja on hyödyksi myös muille.