Coaching Leadership Pulse® on uusi ja innovatiivinen 180-asteen palautetyökalu, joka on kehitetty tukemaan esimiehiä yhteistyösuhteen rakentamisessa omien tiimiläisten kanssa. Esimies saa palautetta siitä, miten valmentava johtamisote näkyy käytännössä. Arviointi tehdään kahdella dimensiolla – laadullisena ja määrällisenä arviona!

Coaching Leadership Pulse® -arviointi toteutetaan nettikyselynä. Siinä on kaikkiaan 40 kysymystä, jotka liittyvät valmentavana johtajana toimimiseen. CLP on uudenlainen palautetyökalu, koska siinä perinteisen laadullisen arvioinnin (asteikko 1-5) lisäksi arvioidaan kyseisen käyttäytymisen määrää. Arvioitava johtamisosaaminen voi näkyä liian vähän, sopivasti tai liikaa. CLP tuo arviointiraporttiin kokonaan uudenlaisen tason, jonka käyttäminen havahduttaa valmentavan johtamisen vahvuuksiin ja keskeisiin kehittämiskohtiin. Arvioinnin taustalla vaikuttaa J.Morenon rooliteoria (Ristikangas et.al. 2008, WSOYpro) sekä valmentavan johtajuuden perusajatukset (Ristikangas & Ristikangas, 2010, WSOYpro).


Esimerkkituloste – klikkaa kuva suuremmaksi

ANY CHARACTER HERE

Kenelle tarkoitettu?

CLP® -palaute sopii teille ESIMIESKUNTANA/YRITYKSENÄ, jos haluatte…
… vahvistaa valmentavaa johtamisotetta esimiestyössä
… rakentaa esimiesten kesken avointa keskustelu- ja palautekulttuuria
… esimiesten ohjautuvan yhteisen päämäärän suunnassa
… vahvistaa tavoitteellista, osallistavaa ja arvostavaa johtamisotetta.

CLP® -palaute sopii sinulle ESIMIES, jos haluat
… saada palautetta omilta tiimiläisiltäsi
… saada lisää virtaa ja sisältöä tiimin ja sinun väliseen vuorovaikutukseen.
… rakentaa avointa keskusteluilmapiiriä tiimiisi
… lisätä tiimiläisten sitoutumista arkityöhön

Share Button