Välkommen
BoMentis är ett utbildnings- och coachingföretag. Vi vill främja bättre ledarskap och samarbete. Vår unika expertis hänger ihop med en djup förståelse för gruppdynamik och gruppers utveckling. Vi utbildar och coachar ledningsgrupper, ledare och arbetslag. Vi skapar gynnsamma omständigheter där gruppens potential kan blomstra samt utmanar, aktiverar och bygger upp förutsättningarna för gemensamma framgångar. Vårt arbetssätt baserar sig på coachande ledarskap.

På våra finskspråkiga sidor finns mera material, bloggar och nyheter.
Nyaste inläggen
Led teamets kommunikation

Led teamets kommunikation

Teamet är mer än sina medlemmar, det är ett produktivt kollektiv. Därför kan man inte heller skapa ett toppteam genom att anställa toppindivider. Toppen når man genom att utveckla kommunikationen i teamet, påvisar MIT-professorn Alex Pentland och hans sin forskningsgrupp.
Lyckosamma sammanträffanden i vardagen

Lyckosamma sammanträffanden i vardagen

Hösten är en tid av intensivt arbete. Energin styrs till höstterminens stora utmaningar och möjligheter. Serendipitet, lyckosamma sammanträffanden, är ett bra tema för höstens möten. Vad är serendipitet? Hur kan vi få uppleva flera lyckosamma sammanträffanden i vardagen?
”Ja” får gruppen att blomstra

”Ja” får gruppen att blomstra

Jag håller på med playbackteater. Det är en teaterform där skådespelarna improviserar fram åskådarnas stämningar och berättelser. Att se sin egen erfarenhet spelas upp på scenen är berikande och ger nya insikter.
Är du en coachande chef?

Är du en coachande chef?

Varje ledningsgruppsmedlem är också till 95 procent chef. Alla som sitter i en ledningsgrupp borde därför vara intresserade av ledarskap och vad som är ett bra ledarskap. I vår bok om coachande ledarskap skriver Leni Grünbaum och jag att coachande chefsarbete är till 90 procent attityd och resten handlar om teknik. Ofta vill vi lära...
Godartad smitta

Godartad smitta

I korridorer, hissar och kontorslandskap – sannolikt överallt – finns det den här tiden på året människor som försöker sprida en smitta de fått. Jag har goda nyheter åt dig! Det är fråga om en ny smitta som man inte behöver vara rädd för! Tvärtom lönar det sig att försöka utsätta sig för den. Smittan...
Vad får oss att tro att vi kan?

Vad får oss att tro att vi kan?

Har du någon gång förundrats över människor som inte ser ut att ha särskilt goda förutsättningar men ändå klarar av otroligt svåra saker? Kanske du sett videor på Youtube med Nick Vujicic, mannen utan armar och ben, eller andra fantastiska människor som tycks kunna göra vad som helst. Eller kanske du har sett någon på...
Coachinghandbok årets ledarskapsbok i Sverige

Coachinghandbok årets ledarskapsbok i Sverige

Lena Sobels och Søren Holms bok Chefen som coach har tilldelats chefstidningen Positions pris som årets bästa ledarskapsbok. I motiveringen lyfter man fram att det är en praktisk handbok som är direkt användbar. Det här är ingen abstrakt bok som är svår att koppla till det vardagliga arbetet.
Gruppcoachning som stöd för effektiv inlärning

Gruppcoachning som stöd för effektiv inlärning

Företag satsar stort på att utveckla chefskompetens, ordna utbildning, dela kunskap och skapa mallar och anvisningar som stöder verksamheten. Varför syns investeringar i utbildning ändå ofta bara i form av en utgiftspost i resultaträkningen, utan konkreta verkningar i det vardagliga arbetet? Varför tar inte medarbetarna till sig den information som ges och varför åstadkommer man...
Systemiskt grepp som framgångsfaktor för team

Systemiskt grepp som framgångsfaktor för team

Coachningen har under ett årtionde utvecklats till en effektiv metod för ledarskapsutveckling. Den intensiva och målinriktade inlärningsprocessen mellan coachen och klienten har gjort intryck på tusentals finländska ledare och chefer
Så här fungerar ett toppteam – DEL 2

Så här fungerar ett toppteam – DEL 2

Vill man utveckla ledningsgruppen till ett toppteam ska man kontinuerligt utveckla de gemensamma tänkesätten. Det leder sedan till gemensamma synsätt och gemensam handling.
Så här fungerar ett toppteam – DEL 1

Så här fungerar ett toppteam – DEL 1

I en ledningsgrupp som vill bli ett toppteam går medlemmarna in för att utveckla sitt eget arbete. Viktiga lärdomar och insikter delas med kolleger, för alla vet att utveckling är något vi åstadkommer tillsammans. Ledstjärnan för att bli ett toppteam är att verksamhetsmodellerna bygger på forskningsbaserade fakta och upptäckter i vardagen.