Ett coachande ledarskap är ett helhetsbetonat sätt att påverka och låta sig påverkas. Det är ett målinriktat samarbete som bygger på uppskattning och delaktighet och frigör individernas potential till att berika gruppen och organisationen. Samtidigt främjar gruppens potential individernas empowerment. Coachande ledarskap grundar sig på förtroende. Alla har rätt till det. Coachande ledarskap kan, får och behöver utövas av alla.
(Ristikangas & Ristikangas: Valmentava johtajuus 2010)

 

Hur ser ett coachande ledarskap ut?

Coachande ledarskap är till 90 procent förhållningssätt och 10 procent teknik. De ledare som lever ut ett coachande ledarskap är lätta att känna igen. Topi är vd och ett bra exempel på en coachande ledare. Så här beskriver han sin ledarskapsfilosofi:

– Min närvaro är påtaglig. Den hjälper mig ingjuta trygghet och tilltro i mitt team. Jag inspirerar människor till att vilja växa och hjälper dem vidare på traven. Jag törstar efter utmaningar eftersom jag vet att de får mig och mitt team att bli bättre och kunnigare, både professionellt och som människor. Ett väl sammansvetsat team skapas under tryck och via glädje och iver. Då känns livet gott och framgångarna får ögonen att tindra.
Allt nytt gör mig ivrig som en liten pojke. Jag utforskar och studerar oavbrutet. Det ger mig enormt med energi och glädje! Jag vill lära mig nya saker för att komma närmare min ledstjärna. Jag söker mig alltid till sådana som är visare än jag, för det ger mig inspiration och hjälper mig vidare.

Coachande ledarskap och kultur

Att stegvis integrera ett coachande ledarskap i företagets ledarskapskultur är fullt möjligt. En satsning på coachande ledarskap bär snabbt frukt. Individernas och gruppernas potential kommer fram, och detta skapar nya resurser som för närmare målet.

För att utvecklingsarbetet skall leda till framgångar behöver man dock uppmärksamma flera viktiga punkter. En förändring av kulturen förutsätter att man besvarar åtminstone följande frågor:

  • Hurdan är ledningsgruppens förebild när det gäller coachande ledarskap?
  • Vilken är ledarnas gemensamma uppfattning om det önskade ledarskapet?
  • Hur mycket tid ges ledarna för att diskutera ledning av människor?
  • Hur uppmärksammar organisationen ett framgångsrikt ledarskap?
  • Hur tar uppskattningen för ledarskapet sig uttryck i organisationens kultur?
  • Hur stödjer belöningssystemet samarbete och delande av kunskap?

Svaren avslöjar det väsentliga i hur ledarskapet uppfattas i organisationen. Insikten om den outnyttjade potentialens kraft är första steget mot handling. Då kan ett coachande ledarskap växa fram och bli en genuin del av organisationens handlingssätt.

Fördjupande litteratur och utbildning

I Marjo-Riitta och Vesa Ristikangas bok Valmentava johtajuus presenteras hörnstenarna i ett coachande ledarskap. Boken beskriver hur man får in ett nytt tänkesätt i organisationen. Coachande ledarskap stöder både professionell och personlig utveckling, stärker samarbetet och frigör potential.

 

 

Marjo-Riitta Ristikangas och Leni Grünbaums bok Valmentava esimies innehåller konkreta tips och arbetsredskap för den som vill bli en bättre chef och använda ett coachande arbetssätt.

 

 

 

I början av 2015 utkommer också en bok om att coacha team och bygga upp en coachande kultur. Boken är skriven av Marjo-Riitta Ristikangas, Leni Grünbaum och Vesa Ristikangas.

 

 

 

BoMentis kan hjälpa er komma igång med eller vidareutveckla ett coachande ledarskap. Vi arbetar med individer, team och hela organisationer. Alla coaching- och utbildningstjänster skräddarsys efter kundens behov, men basutbudet presenteras under Våra tjänster.