Vår syn på fungerande organisationer och samarbete

Individer och grupper har en otrolig outnyttjad potential, som bara väntar på att tas i bruk. Människors unika styrkor kan utnyttjas genom att man…

… modigt ifrågasätter invanda handlingssätt
… mångsidigt utnyttjar aktionsmetoder och kreativa arbetssätt
… aktivt sammankopplar arbetet med en stadig teoretisk grund och gemensam reflektion
… ställer bra frågor, för träffande frågor är effektivare än färdiga svar
… skapar tillfällen där de förändringar deltagarna eftersträvar kan växa fram och genomföras i en avkopplad och dynamisk atmosfär
… skapar ett gott sinnelag.

 

Hur BoMentis blev till

Drömmen om BoMentis såg dagens ljus sommaren 1999 då Marjo-Riitta och Vesa under sina joggningspass började måla upp en gemensam framtid också på arbetsfronten. Båda hade bakom sig mångsidiga studier, en unik arbetserfarenhet och lång erfarenhet från idrottsvärlden.

Sina tolv första år fungerade BoMentis i anslutning till Novetos Oy. För Marjo-Riitta och Vesa var detta en tid av tillväxt och utveckling som proffs inom utveckling och coaching. I början av 2011 var tiden inne för ett nytt skede i BoMentis livscykel. Den gemensamma boken om coachande ledarskap (Valmentava johtajuus, WSOYpro, 2010) stakade ut riktlinjerna för framtiden: det var dags att etablera ett självständigt utvecklings- och coachingföretag. Samtidigt fick företaget en officiell bifirma: Coaching House Finland. Företagets raison d’être var att främja ett coachande ledarskap och samarbete – ett gott sinnelag i arbetslivet.

 

Vad betyder namnet BoMentis?

Namnet BoMentis härstammar från latinets bona (god, godhet) och mentis (sinnen). Grundvalarna för vår verksamhet är tron på människans godhet och vilja till utveckling. Ett gott sinnelag skapas genom en öppen stämning, en välfungerande grupp och målinriktad verksamhet. Dessa faktorer får alla att entusiastiskt ro åt samma håll. När arbetsgemenskapen vilar på ömsesidig uppskattning kan alla nå sin fulla potential.