Olen valmentavan johtamisen ja esimiestyön syväosaaja. Nautin valmennustyöstäni, kun saan asiakkaitteni kanssa mahdollistaa todellista muutosta heidän yhteistyö- ja johtamiskulttuurissaan. Minut löytää usein keskustelemassa asiakkaan kanssa heidän organisaationsa tilanteesta. Tavoitteena on päästä vaikuttamaan muutosten kannalta olennaisiin asioihin. Käytännössä se on muutosresilienssin ymmärryksen vahvistamista ja käytännönläheistä kehittämistä sekä systeemistä otetta kokonaisuuksien ymmärtämiseen.

Oma uskomusmaailmani nojaa vahvasti merkityksen kokemukseen ja innostukseen. Kun organisaatioissa vähennetään turhiin rakenteisiin ja näännyttäviin kokemuksiin käytettyä aikaa sekä keskitytään ihmisten voimavarojen ja energian vapauttamiseen, ollaan jo otettu monta askelta kohti merkityksiä tuottavaa yhteisöä. Parhaiten muistamme ihmiset, jotka ovat vaikuttaneet meihin vahvasti ja mahdollisuuksiimme uskoen. Toisten usko ja kannustus on valmentavien johtajien ja yhteisöjen taito. Ihmisistä vapautuvan potentiaalin näkeminen on voimaannuttava kokemus myös sen näkijälle. Liian usein ihmisten energiaa kahlitsee tavoitteiden epämääräisyys ja niiden liian vaikea liittäminen omiin työtehtäviin. Asian ei tarvitsisi olla niin ja tässä osaankin olla suureksi avuksi.

Taipaleeni valmentajana alkoi kymmenkunta vuotta sitten. Olen työskennellyt valmentajana lukuisten suurten ja myös kansainvälisten organisaatioiden kanssa ja ollut vastuussa laajoista johtamisen ja työyhteisöjen kehitysprosesseista niiden läpiviejänä. Ennen valmentajauraani olin aktiivi-pikajuoksija ja työskentelin organisaatioissa myynnin, asiakaspalvelun ja markkinoinnin parissa. Minulla on kokemusta esimiestyöstä, johtamisen kehittämisestä ja johdon sparraamisesta niin yksilö kuin ryhmätasolla. Toimintatapaani valmentajana kuvaa konkreettisuus, helppotajuisuus ja loputon ihmisiin uskominen – olen kuullut olevani myös myönteisellä tavalla vaativa. Omimmillani koen olevani punaisen langan löytämisessä ja olennaisen kiteyttämisessä. Alkuvuosina valmensin paljon asiakaspalvelu- ja myyntiympäristöissä henkilöstöä, esimiehiä ja johtoa. Vuosien varrella olen keskittynyt kasvavassa määrin valmentavaan johtajuuteen ja sen mukaisen kulttuurin rakentamiseen organisaatioissa – muunlaiseen johtamisotteeseen uskon päivä päivältä vähemmän.

Koulutukseltani olen liiketalouden tradenomi ja sertifioitu executive coach. Lisäksi olen opiskellut positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeisyyttä.

Työkieleni ovat suomi ja englanti.

  Jukan CV

Jukka Sundberg
  jukka.sundberg@bomentis.fi


Artikkelit – Jukka Sundberg

Blogit