Marjut Alatalo

“Marjut on dynaaminen, avoin ammattilainen ja täynnä energiaa. Hänen kykynsä kuunnella, ymmärtää ja löytää ratkaisuja on hämmästyttävä. Hän inspiroi, motivoi ja tukee ihmisiä työssä onnistumisessa. Marjutin kanssa työskenteleminen on todella tuottavaa, menestyksellistä ja hauskaa. “

Menestyäkseen työelämässä on meidän jokaisen pidettävä huoli omasta työmarkkina-arvostamme. Uuden ajan työ pakottaa meidät kaikki uudistamaan johtamistapaamme, niin itsemme johtamista kuin organisaatioiden, tiimien ja tiimityön osalta. ”Tiimit” muodostuvat yhä enenemässä määrin osaamistarpeiden, ei enää niinkään organisaatiorakenteiden mukaan. Valmentava johtajuus on edellytys onnistumiselle.

Innostuvana valmentajana ja luontaisesti uteliaana Marjut saa osallistujat ideoimaan uutta ja näkemään enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Hänen toimintaansa ohjaa käytännönläheisyys, jolla osallistujat saadaan löytämään konkreettisia ratkaisuja ja siten tarttumaan toimeen. Valmentajana hänelle on tärkeää, että valmennettavat oivaltavat itse.

Marjutilla on 25 vuoden kokemus johtamisesta ja yli 15 vuoden kokemus valmentamisesta. Marjut on tavoiteorientoitunut, ihmisten erilaisuutta ymmärtävä, kannustava, keskusteleva ja myös asioihin tarttuva johtamisen konkari. Coaching on aina ollut lähellä hänen sydäntään ja hän on myös aktiivijäsenenä ICF Finlandissa.

Koulutukseltaan Marjut on BBA, eli johtamiseen erikoistunut kansainvälisen liiketoiminnan tradenomi, jolla on myös pedagoginen pätevyys. Hän on sertifioitunut analyysityökalujen käyttäjä (mm. DISC©, Coaching Leadership Pulse®, SLP©).

Johdon ja esimiesten valmentajana Marjut

  • Innostaa ja valmentaa sekä itsensä johtamista, että valmentavaa johtajuutta niin ylimmälle johdolle, esimiehille kuin asiantuntijoillekin
  • suunnittelee ja toteuttaa tuloksekkaita valmennuskokonaisuuksia ylimmälle johdolle, esimiehille sekä asiantuntijoille
  • haastaa johtajia kyseenalaistamaan omaa ajatteluaan ja sitoutumaan hyvään johtamiseen
  • luo edellytyksiä valmentavan johtajuuskulttuurin rakentamiselle
  • kehittää ryhmiä tiimeiksi ja auttaa sitoutumaan yhteiseen kehittämiseen
  • uudistaa toimintatapoja ketterää filosofiaa noudattaen siten, että se tukee yrityksen liiketoiminnallista tulosta.
  Marjutin CV

Marjut Alatalo
  marjut.alatalo@bomentis.fi
  +358 40 5033 472


Kirjallinen tuotanto

Blogit