Peter Peitsalo | BoMentis Coaching House

Peter Peitsalo

Executive Coach

Sytyn siitä, että saan tukea tiimejä ja ihmisiä onnistumaan. Valmentavan johtajuuden, vuorovaikutustaitojen ja muutoskyvykkyyden kehittäminen ovat lähellä sydäntäni, sillä ne ovat keskeisiä tulevaisuuden työelämätaitoja.

Katso esittelyvideo

Keskeistä Peterille koko hänen työuransa aikana on ollut halu tukea ihmisiä ja tiimejä kehittymään. Valmentavan johtamistapa sekä jatkuva oppiminen ovat merkittäviä nykypäivän työelämätaitoja. 

Peter on toiminut vuodesta 2007 lähtien valmentajana, coachina ja työnohjaajana. Vuosien aikana hän on toiminut ihmisten johtajana ja johtanut asiantuntijoita asiantuntijaorganisaatioissa. Peter onkin syventynyt erilaisiin arvioinnin ja laatujohtamisen menetelmiin, joita hänen asiakkaansa ovat saaneet hyödyntää omassa työssään. Peter rakastaa luoda uutta ja pysyvää. Siksi hän on kouluttanut myös sekä työnohjaajia että coacheja uusien taitojen pariin.

Peter uskoo tiimien ja organisaatioiden kehittämisessä systeemiseen ja psykodynaamiseen lähestymistapaan. Näiden teorioiden avulla on mahdollista päästä työskentelyssä tasolle, joka edistää työhön liittyvän syvällisen ymmärryksen kasvua ja tukee pysyvien myönteisten muutosten aikaansaamista. Kasvun ja muutoksen näkeminen asiakkaissa onkin Peterille yksi keskeinen motivaatiotekijä.

Pitkäaikainen työ ihmisten ja organisaatioiden hyvinvoinnin parissa on antanut perspektiiviä ammatillisen kehittymisen lainalaisuuksiin, sekä tarjonnut mahdollisuuden oppia niin ryhmien kuin organisaatioidenkin dynamiikasta. Peter innostuu uuden oppimisesta ja mahdollisuudesta saada vaikuttaa toisten oppimiseen ja kehittymiseen. Hän haluankin olla edesauttamassa yrityksiä kohti parempaa työelämää ja elämänhallinnan arjen taitoja. Tästä syystä Peterillä on kirjoitusprojektina tuottaa systeemisyydestä kansantajuinen teos organisaatioiden kehittäjien käyttöön.

Peter on ollut vuodesta 2016 Suomen Coaching-yhdistyksen hallituksen jäsen ja 2018 alkaen SCY:n, ICF Finlandin sekä EMCC:n yhteisen eettisen toimikunnan puheenjohtaja. Työkielenä hän käyttää suomea ja englantia.

Koulutukseltaan Peter on osaamisen ja hyvinvointiteknologian johtamiseen erikoistunut sosionomi (YAMK), ICF-sertifioitu coach (ACC), EMCC-akkreditoitu tiimicoach (Individual Team Coaching Accreditation (ITCA), Practitioner), Master CSLE (johdon ja esimiesten työnohjaaja & coach -tutkinto) ja Master TSC (coachien ja työnohjaajien kouluttajakoulutus). Peter on lisäksi sertifioitunut analyysityökalujen käyttäjä (mm. DISC©, Narrative Big Five, Coaching Leadership Pulse®, Systemic Leadership Pulse©). Peter toimii Team Coaching Gateway Facilitator:ina kansainvälisessä Global Team Coaching Institute-verkostossa (GTCI). Verkosto luo systeemisiä tiimicoaching käytäntöjä maailmanlaajuisesti.

Johdon valmentajana Peter

  • kehittää esimiehiä valmentavaan johtamistapaan
  • tukee ja haastaa työryhmiä kehittymään tiimeiksi
  • luo edellytyksiä valmentavan organisaatiokulttuurin kehittymiselle
  • haastaa tutkimaan ja parantamaan yksilöiden ja ryhmien toimintaa kohti parempaa työelämää.

Artikkelit

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste