Halu tukea ihmisiä ja tiimejä kehittymään on ollut keskeistä koko työurani aikana. Näen valmentavan johtamistavan sekä halun jatkuvaan oppimiseen merkittäviksi nykypäivän työelämätaidoiksi. Näiden vieminen osaksi ihmisten ja organisaatioiden arkea on minulle tärkeää. 

Olen toiminut vuodesta 2007 lähtien valmentajana, coachina ja työnohjaajana. Vuosien aikana olen toiminut ihmisten johtajana ja johtanut asiantuntijoita asiantuntijaorganisaatioissa. Olen syventynyt erilaisiin arvioinnin ja laatujohtamisen menetelmiin, joita asiakkaani ovat saaneet hyödyntää omassa työssään. Rakastan luoda uutta ja pysyvää. Siksi olen kouluttanut myös sekä työnohjaajia että coacheja uusien taitojen pariin.

Uskon tiimien ja organisaatioiden kehittämisessä systeemiseen ja psykodynaamiseen lähestymistapaan. Näiden teorioiden avulla on mahdollista päästä työskentelyssä tasolle, joka edistää työhön liittyvän syvällisen ymmärryksen kasvua ja tukee pysyvien myönteisten muutosten aikaansaamista. Kasvun ja muutoksen näkeminen asiakkaissani onkin minulle yksi keskeinen motivaatiotekijä.

Pitkäaikainen työ ihmisten ja organisaatioiden hyvinvoinnin parissa on antanut perspektiiviä ammatillisen kehittymisen lainalaisuuksiin, sekä tarjonnut mahdollisuuden oppia niin ryhmien kuin organisaatioidenkin dynamiikasta. Innostun uuden oppimisesta ja mahdollisuudesta saada vaikuttaa toisten oppimiseen ja kehittymiseen. Haluankin olla edesauttamassa yrityksiä kohti parempaa työelämää ja elämänhallinnan arjen taitoja. Tästä syystä minulla on kirjoitusprojektina tuottaa systeemisyydestä kansantajuinen teos organisaatioiden kehittäjien käyttöön.

Olen ollut vuodesta 2016 Suomen Coaching-yhdistyksen hallituksen jäsen ja 2018 alkaen SCY:n, ICF Finlandin sekä EMCC:n yhteisen eettisen toimikunnan puheenjohtaja. Työskentelykieleni ovat suomi ja englanti.

Koulutukseni on sosionomi, YAMK. Koulutuksessani olen syventynyt osaamisen ja hyvinvointiteknologian johtamiseen. Olen lisäkoulutukseltani Master CSLE (johdon ja esimiesten työnohjaaja & coach -tutkinto) ja Master TSC (coachien ja työnohjaajien kouluttajakoulutus).

Johdon ja esimiesten valmentajana Peter

  • Kehittää esimiehiä valmentavaan johtamistapaan
  • Tukee ja haastaa työryhmiä kehittymään tiimeiksi
  • Luo edellytyksiä valmentavan organisaatiokulttuurin kehittymiselle
  • Haastaa tutkimaan ja parantamaan yksilöiden ja ryhmien toimintaa kohti parempaa työelämää

Peter Peitsalo
  peter.peitsalo@bomentis.fi
  +358 40 5033 721


Blogit