Johtoryhmän jäsenet ovat usein varsin yksinäisiä ja luontaista sparrauskumppania on vaikea löytää. Työ edellyttää jatkuvaa uudistumista, tehokkuutta ja jatkuvan kiireen tuottaman stressin hallintaa. Tästä syystä moni johtaja kaipaa itselleen välillä säännöllistä sparrausta. Yksi tapa saada sparrausta on etsiä itselle tai ryhmälle ulkopuolinen coach. Johtajien coachingia toteutetaan tyypillisesti joko yksilö- tai sitten ryhmäcoachingina.

 

Yksilöcoaching on luottamuksellista kahdenkeskeistä valmennusta

Yksilöcoachingin hyötynä on se, että koko ajan voi käyttää omien ajatustensa kanssa olemiseen ja niiden syventämiseen. Yksilöcoachingissa puhutaan välillä hyvin aroistakin ja henkilökohtaisista asioista. Coachilla on täysi vaitiolovelvollisuus valmennettavan asioista, edes tämän esimies ei saa tietoa keskusteluista, ellei valmennettava halua itse niistä kertoa. Tyypillinen coaching-prosessi sisältää 5-10 tapaamista, a’ 1-1,5h/kerta. Prosessista kuitenkin sovitaan aina erikseen kunkin valmennettavan tarpeen mukaan.

Usein henkilökohtaisiksi kipukohdiksi johtajat nimeävät

  • Työkuorman ja stressin hallinnan
  • Jatkuvan kasvun ja muutoksen johtamisen
  • Erilaisista ihmisistä, osaamisista tai eri kulttuureista koostuvan tiimini motivoinnin ja johtamisen

 

Ryhmäcoaching puolestaan on ryhmässä toteutettavaa yksilöcoachingia

Ryhmäcoachingissa coachattavana on aina yksilö ja hänen kehittymisensä. Ryhmän jäsenillä omat erilliset tavoitteet, mutta ryhmällä on hyvä olla yhteinen kehittymisteema, kuten johtajuus, esimiestyö tai valmentavan otteen harjoittelu.

Ryhmäcoachingin hyöty verrattuna yksilöcoachingiin löytyy yhteisöllisyydessä

  • Toisilta oppiminen ja vertaistuki – käsitellään esimiesten johtamiskysymyksiä ja jaetaan ajattelua vertaisten kesken.
  • Esimiestaitojen kehittyminen – konkreettinen treenisuunnitelma ja siihen sitoutuminen: tilaisuus valmentavan otteen opettelemiseen ja onnistumisen kokemuksiin.
  • Prosessi rakentaa uutta yhteistä kulttuuria, vahvistaa esimiesten keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista.

Tyypillinen ryhmäcoaching-prosessi sisältää 5-7 tapaamista, a’ 2-3 h / kerta. Prosessista kuitenkin sovitaan aina erikseen kunkin ryhmän tarpeen mukaan.

 

Kutsu meidät kylään!

Marjut Alatalo, Innostusexpertti

Marjut Alatalo
Executive coach and trainer
040 5033 472
marjut.alatalo@bomentis.fi

Share Button