Tunnista johtoryhmäsi vahvuudet ja kehittämiskohteet

Johtoryhmän pienilläkin teoilla tai tekemättä jättämisellä on vaikutus koko organisaatioon. Näin myös johtoryhmän kyvykkyys tarkastella ja kehittää omaa toimintaansa heijastuu koko organisaatioon luoden joko kehitysmyönteistä tai -vastaista kulttuuria. Esimerkiksi jäsenten keskinäinen vuorovaikutus heijastuu suoraan, niin hyvässä kuin pahassa, eri tiimien välisen kommunikaation tasoon.

BoMentiksen kokeneet johtoryhmävalmentajat auttavat johtoryhmiä pysähtymään ja näkemään oman toimintansa vaikutuksia, eli organisaatiossa jyllääviä systeemisiä voimia. Vaikutusten tunnistaminen auttaa priorisoimaan tekemisiä: vahvistaa ja hyödyntää vahvuuksia sekä tunnistaa tärkeimmät kehityskohteet. Teot ratkaisevat!

Tässä muutamia esimerkkejä, mistä voi tunnistaa johtoryhmän pysähtymisen tarvetta:

 • Organisaatio kipuilee muutosten kanssa: työuupumusta, -tyytymättömyyttä, vastustusta, lamaannusta tai suurta vaihtuvuutta.
 • Johtoryhmän kokoukset ovat tehottomia: maratonkokouksia, tulipalojen sammuttamista, raportointi- tai tiedotustilaisuuksia.
 • Johtoryhmä ei toimi yhteisten tavoitteiden pohjalta: jokaisella on oma ”yritys”, vastuualue, josta hän on sekä johtamis- että raportointivastuussa toisille.
 • Innostuksen ja sitoutumisen puute näkyy johtoryhmätyöskentelyssä: kokousten aikana jokainen tekee mitä tekee kollegan puheenvuoron aikana, yhdessä kehittämisen keskustelu- ja kollegan sparrailukulttuuria ei ole, kokouksiin tullaan myöhässä tai poistutaan kesken.

 

Kokenut ja luotettava johtoryhmien kehittämiskumppani

Kuuntelemme teitä ja analysoimme yhdessä tarpeenne. Käytämme tutkittuja ja vaikuttavia työmenetelmiä, konsepteja sekä analyysejä apunanne. Autamme teitä vahvistamaan vahvuuksianne ja tunnistamaan sekä ratkaisemaan ongelmallisempia kohtia toiminnassanne.

Olemme muun muassa kehittäneet Johtoryhmän kehittämiseen Systemic Leadership Pulse© -arviointikokonaisuuden. Sen avulla voi keskittyä sekä johtoryhmän sisäiseen että ulkopuoliseen arviointiin, joiden avulla on mahdollista päästä paremmin olemassa olevien vahvuuksien ja haasteiden kimppuun.

 

Tee johtoryhmästäsi tähtijoukkue -valmennus

Tyypillinen johtoryhmän kehitysprosessi koostuu tarpeen mukaan 4-8 valmennuskerrasta, joita täydennetään valmennuspäivien välisellä arkityöllä ja keskinäisellä sparrailulla.

Valmennusprosessien jälkeen usein kuultu palaute on: ”Miksi näitä ei tajuttu tehdä jo aikaisemmin.”

BoMentiksen valmentajilla on useiden vuosien ajalta osaamista erilaisista johtoryhmien valmennuksista ja kehittämishankkeista.

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin täältä.

 

Kutsu meidät kylään!

Marjo-Riitta Ristikangas, TJ
040 5033 046
marjo-riitta.ristikangas@bomentis.fi

 

 

Lue lisää esitteestämme

 

  Työkalujamme

Muutosta tukevat yksilölliset arviointimittarimme.
Käytämme muutosten tukena erilaisia mittareita, joilla varmistamme onnistumisen.

 • Systemic Leadership Pulse© (SLP©)
 • Personal Resilience Profile©
 • Team Synergy Profile©
 • Belbin tiimirooliarvio®
 • Systeeminen tiimimalli ©
 • Peili™-toimintatyylianalyysi
 • WorkPlace Big 5™

 

  Suositeltava kirjallisuus

Suosittelemme valmennuksiin osallistujille kirjoja, jotka toimivat syventävänä opiskelumateriaalina ja käytännönläheisenä käsikirjoina.

 • Johtoryhmästä tähtijoukkue
 • Jokainen tarvitsee mentorin
Share Button