Making Coaching Work - Creating a coaching cultureKulttuuri syö sanonnan mukaan strategian aamupalaksi. Kulttuuria on se, mitä oikeasti tapahtuu. Ei se, mitä sanotaan tai toivotaan sen olevan. Onnistumisia rakentava kulttuuri perustuu valmentavan ajattelu- ja toimintatavan jalkautumiseen. Kun yksilöissä ja tiimeissä on halua rakentaa yhteisiä onnistumisia, muutokset niin organisoitumisessa, prosessien uudistamisessa tai strategian jalkauttamisessa tapahtuvat tehokkaasti ja vähemmällä energiahukalla.

Tarjoamme osaamistamme siihen, että organisaatiosi kulttuuri muuttuu palvelemaan asetettujen tavoitteiden toteutumista.

 

Onnistumisia rakentava kulttuurimuutos on tarpeellinen, kun haluatte organisaationa

  • Sitouttaa henkilöstö ottamaan vastuuta yhteisestä kehittämisestä
  • Lisätä ketteryyttä ja mukautumiskykyä
  • Hyödyntää työyhteisössä oleva kehittämisenergia yhteisen tavoitteen palvelukseen
  • Luoda uusia toimintamalleja ja käytäntöjä, jotka tukevat strategisten linjausten juurtumista osaksi arkea

 

Valmennus- ja konsultointitukemme

Rakennamme valmennuskokonaisuuksia esimerkiksi seuraavista teemoista:

Muutosstudio

Muutosstudioissa suunnitellaan lähtötilannekartoituksessa tehtyjen havaintojen pohjalta keskeisimmät toimintamallit muutosten toteuttamiseksi. Konsultoimme ja fasilitoimme muutosstudiotyöpoja, joissa luodaan yhteistä käsitystä tavoitteesta ja tarvittavista keinoista muutosten toteuttamiseksi. Keskeistä on tunnistaa olemassa olevaan kulttuuriin liittyvät uskomukset, rakenteet ja arviointikäytännöt, jotka estävät toivotun muutoksen syntymistä. Muutos tulee todeksi, kun muutostyöpajoissa on saatu rakennettua toivottua kulttuurimuutosta tukeva perusta.

Muutosvalmennukset

Todellinen muutos tapahtuu osallistavissa valmennuksissamme, joissa pureudumme organisaatiosysteemissä olevaan muutosilmaston mukauttamiseen muutosmyönteiseksi. Tarvitaan olemassa olevien ajattelu- ja toimintatapojen haastamista ja yksilöiden asenteiden muokkaamista. Muutosta mahdollisesti vastustavat voimat tehdään valmennuksissamme näkyväksi, jotta niihin sitoutunut energia saadaan vapautettua yhteisen tavoitteen suuntaan. Muutosvalmennukset räätälöidään tilanteen mukaan koko työyhteisölle, tiimeille ja esimiehille / johdolle.

 

  Työkalujamme

  • Organisaatiokulttuurianalyysi©
  • Valmentava johtamiskulttuurikartoitus©
  • Muutospulssi©
Share Button