Resilientti johtaja puskee läpi vaikeuksien luoden onnistumisen mahdollisuuksia sekä auttaa muita toipumaan yllättävistä muutoksista

Muutoskyvykkyys, eli resilienssi tarkoittaa selviytymis- ja sopeutumiskykyä ennakoimattomissa, yllättävissä muutostilanteissa. Resilienssi on ominaisuus, jota toisilla on enemmän kuin toisilla. Jotkut selviävät ongelmitta monista vaikeistakin vastoinkäymisistä, joillekin pienimmätkin koettelemukset voivat olla liikaa. Resilienssi ei liity pelkästään organisaatioissa tapahtuviin isoihin muutoksiin vaan myös moniin pieniin arkisiinkin asioihin.

Resilienssiin liittyy olennaisesti positiivisuus, fokusointi, kyky pyytää ja ottaa apua vastaan, laaja-alainen ajattelu, järjestelmällisyys sekä riskinottokyvykkyys.

 

Muutoskyvykkyys auttaa johtajaa onnistumaan

Muutosjohtamisessa tarvitaan monia eri taitoja, mutta ennen kaikkea taitoa osallistaa ja saada ihmisiä mukaan. Tämä ei onnistu, jos ei tunne omaa resilienssiään eikä ole kiinnostunut muiden muutoskyvystä.

Muutoskyvykäs johtaja johtaa ihmisiä uudistumaan:

  • Hän tunnistaa kehitystarpeet, viestii selkeän suunnan ja tavoitteet, innostaa ihmiset muutosten tekemiseen, luo onnistumisen edellytykset ja seuraa tavoitteissa onnistumista.
  • Hän johtaa ihmisiä valmentavalla ja osallistavalla otteella: hän kysyy, kuuntelee, haastaa ja kannustaa – näkee potentiaalin ja antaa palautetta.
  • Hän uudistaa organisaation rakenteita, toimintamalleja, osaamista ja järjestelmiä niin, että ne ovat linjassa kehitystavoitteiden kanssa ja tukevat muutosten toteutumista.

 

Muutoskyvykkyys auttaa yksilöä uudistumaan

Muutoskyvykkyyttä voi testata (resilienssiprofiili) ja myös treenata. Mitä enemmän altistaa itseään pienille muutoksille ja kokeilee erilaisia itselle ei niin tuttuja selviytymistapoja, sitä paremmin todennäköisesti osaa toimia seuraavassa muutostilanteessa.

Muutoskyvykkyys, eli resilienssi, auttaa ihmisiä onnistumaan niin työ- kuin yksityiselämänkin muutoksissa. Muutoskykyä kehittävissä valmennuksissa hyödynnämme sekä resilienssiprofiilia että kehittämäämme muutosmuskelitreeniohjelmaa. Tässä esimerkkinä viiden askeleen treeniohjelma, jonka avulla voi yleisellä tasolla kehittää omaa muutoskyvykkyyttäsi.

  1. Hankkiudu tilanteisiin, jotka olet kokenut vaikeina tai vastenmielisinä. Harjoittele eri tapoja toimia niissä.
  2. Pidä tunnepäiväkirjaa, jotta opit tunnistamaan miten reagoit eri tilanteissa.
  3. Tunnista henkilöt, joista saat energiaa. Lisää ajankäyttöäsi heidän kanssaan ja vähennä niiden kanssa, jotka vievät energiaasi.
  4. Havainnoi hyvin toimivia henkilöitä. Mitä he tekivät eri tavalla kuin sinä? Kokeile heidän tapojaan.
  5. Tunnista miten puhut itsellesi ja muille. Sanotko uuden edessä, että et osaa vai että et vielä osaa? Mieti, miten kääntäisit puheesi oppimis- tai uteliaisuusmoodiin.

 

Lue lisää:

 

Kutsu meidät kylään!

Peter Peitsalo
Executive coach and trainer
040 5033 721
peter.peitsalo@bomentis.fi

 

Share Button