Vuosien saatossa olemme saaneet paljon palautetta, joissa asiakkaamme kertovat tyytyväisyydestä yhteistyön laatuun. Onnistumisia syntyy, kun toiminta on läpinäkyvää ja luottamus on ansaittu.

Valmennuspalautteita

”Valmennuksessa oli parasta se, että Sain lisää rohkeutta puuttua asioihin ja työkaluja palautteen antamiseen.”

”Valmennus laittoi ajattelemaan asioita myös alaisten näkökulmasta ja lisäsi työni tavoitteellisuutta”

”Valmennuksessa parasta oli se että oppi lisää tuntemaan itseään, syventämään porukan kanssa yhteisagendaa, nähdä että kaikki ovat tosissaan mukana.”

”Valmennuksessa oli parasta se, että Keskusteltiin avoimesti aika vaikeista asioista ja porukka oli hyvin mukana ja innostuneita.”

”Valmennus eli ja mukautui meidän tarpeidemme ja tilanteen mukaisesti. Ei valmista esitelmää, hyvä!”

“Parhaita kokemuksia pitkään aikaan”
“Sai itsekin osallistua”

Coaching palautteita

”Vesa is exceptional. He listens intensively and challenges. No easy answers allowed. After every session I’m full of fresh thoughts and have the energy to change my behavior.”

”Vesa on erittäin ammattitaitoinen coach. Välillä tuntuu, kuin hän osaisi lukea ajatuksiani. Hämmästyttävää, miten paljon ajatteluni on muuttunut prosessin aikana. Erityisesti haasteellisten johtamistilanteiden käsittelystä on ollut todella suurta hyötyä.”

”Sain hienon mahdollisuuden pysähtyä analysoimaan omaa ajattelua ja toimintatapaa. Marjo-Riitta luo valmennustilanteeseen luottamuksellisen ilmapiirin rauhallisuudellaan ja hyvillä vuorovaikutustaidoillaan sekä osaa arvioida valmennettavansa valmiuden käsitellä asioita. Coachingista jäi joka kerta positiivinen olo. Sain paljon uutta ajateltavaa ja intoa tarttua asioihin erilaisella otteella.”

”Coaching-prosessi käynnisti hedelmällisiä ajatteluprosesseja. Koin olennaisia ahaa-elämyksiä ja löysin vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tajusin, mitä sillä hetkellä uraltani halusin ja miksi. Nyt olen juuri siinä tehtävässä, jota tavoittelin. Marjo-Riitta on läsnäoleva ja aidosti kiinnostunut. Hän esittää yllättäviä kysymyksiä eikä tyydy puolittaiseen vastaukseen. Hän kannustaa viemään ajatus- ja toimintaprosessin loppuun, innostaa kehittymään.”

”Toimiva Coaching tarjoaa hienon mahdollisuuden pysähtyä hetkeksi ja analysoida omaa ajatteluaan ja toimintatapaansa. Se kyseenalaistaa rutiineja, pakottaa perustelemaan ja opettaa hakemaan vaihtoehtoisia lähestymistapoja asioihin. Coachingin oppeja voi hyvin soveltaa myös omassa johtamistyössä. Marjo-Riitta luo rauhallisuudellaan ja hyvillä vuorovaikutustaidoillaan valmennustilanteeseen luottamuksellisen ilmapiirin. Se luo hyvän pohjan avoimelle dialogille. Hän osaa myös arvioida hyvin valmennettavansa valmiuden käsitellä asioita. Valmennuksista jäi joka kerta positiivinen olo sekä paljon uutta ajateltavaa.”

”Coaching-prosessi antoi minulle työkaluja miettiä omia tavoitteitani ja urasuunnitelmiani. Se käynnisti erilaisia, hyvinkin hedelmällisiä ajatteluprosesseja ja sai aikaan oleellisia ahaa-elämyksiä. Aloin miettimään asioita uusista näkökulmia, pohtimaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ja tajusin, mitä (tällä hetkellä) uraltani haluan ja miksi. Nyt olen juuri siinä tehtävässä, jota tavoittelin. Marjo-Riitta on hyvin läsnä oleva ja kiinnostunut, esittää välillä yllättäviäkin kysymyksiä, jotka haastavat ajattelemaan uudella tavalla. Marjo-Riitta ei päästä helpolla eikä tyydy puolittaiseen vastaukseen, vaan kannustaa viemään ajatusprosessin loppuun.”

Share Button