Jokainen tarvitsee mentorinUuden aallon mentorointi tulee. Valmentava mentorointi muuttaa mentorointikäytäntöjä organisaatioissa. Se on osa organisaation yhteisöllistä kehittämistä, joka kasvattaa sitoutumista ja aktiivisia yhdessä tekemisen tapoja. Valmentava mentorointi täydentää ja tehostaa johtamisen ja Lue lisää

...