Johtaja on tehtävässään yksinäinen lopullisen vastuun ottaja. Toimintaympäristön jatkuva muutos ja kasvava epävarmuus lisäävät tarvetta asioiden pallottelulle. Koska kaikista mielessä pyörivistä asioista ei voi avoimesti puhua omassa orgnisaatiossa, ulkopuolisesta ajattelu- ja sparraustuesta on suora hyöty päätöksenteolle ja päätösten laadulle.