Valmentava johtajuuskulttuuri todeksiOSALLISTU KYSELYYN ja testaa organisaatiokulttuurisi.

Kehitämme organisaatioiden valmentavaa kulttuuria ja siirrämme kokemustamme sekä taitojamme valmentavasta johtamisotteesta ja ammattimaisesta coachingista muille vaikuttajille. Olemme vuosien varrella olleet kehittämässä lukuisissa suomalaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa valmentamisen käytäntöjä ja tulleet tietoisiksi siitä, että puhetta valmentamisesta lienee enemmän kuin konkreettisia menestystarinoita.

Valmentava johtajuus on meille yksi keskeisistä ajattelumme ohjenuorista. Määritelmämme mukaan valmentavassa johtajuudessa korostuu arvostava, osallistava ja tavoitteellinen yhteistoiminta (Ristikangas & Ristikangas 2013).

Halusimme lähteä selvittämään, miten valmentava johtajuus näkyy organisaatioiden arjessa. Päätimme tehdä selvitystä suomalaisten organisaatioiden valmentavan johtajuuskulttuurin tilasta. Taustaviitekehyksenä ovat vaikuttaneet omien kokemustemme lisäksi prof. David Clutterbuckin ajatukset valmentavasta kulttuurista.

Tervetuloa siis vastaamaan kyselyyn. Vastaaminen vie sinulta aikaa noin 15 minuuttia. Kyselyssä on kuusi osa-aluetta, joissa kussakin on kolme erillistä kysymystä/väittämää. Valitse jokaisen väittämän kohdalla sinun käsityksesi mukaan parhaiten organisaationne nykytilaa vastaava vaihtoehto.

Osallistu kyselyyn tästä.

Lämmin kiitos jo etukäteen!

Share Button