Hyvä kuuntelutaito on työelämän valttikortti | BoMentis Coaching House

Hyvä kuuntelutaito on työelämän valttikortti

Case JHL

Koulutus: Valmentava esimies©

Loviisa Itäkannas, ammattiliitto JHL:n markkinointipäällikkö, oli toiminut esimiestehtävässä sen verran, että kokemusta ja osaamista alkoi jo hieman olla, mutta hän kaipasi silti lisää ammattimaista otetta ja uutta näkökulmaa esimiestyöhön. Vaikka esimiestyössä pääsee pitkälle hyvillä sosiaalisilla taidoilla, järjenkäytöllä ja omalla persoonalla, on vaarana aina kaavoihin kangistuminen, niin kuin missä tahansa ihmissuhteessa.

Rakentava palaute opettaa ja kannustaa

Markkinointipäällikkö Loviisa Itäkannas havahtui toistuviin, puuduttaviin rutiineihin ja halusi löytää uusia tapoja johtaa tiimin luovia asiantuntijoita. Tämä tavoite mielessään hän osallistui BoMentiksen Valmentava esimies© -valmennukseen. Valmennuksessa häntä kiehtoi erityisesti valmentaja Peter Peitsalon tapa hyödyntää osallistujia ryhmänä.

”Peter teetti harjoituksia ja loi keskustelevan ilmapiirin. Tämän tyyppisissä valmennuksissa iso osa oppimisesta tapahtuu myös yhdessä ja sparrauspareissa.”

Loviisa koki, että tässä valmennuksessa hän sai osakseen tavallista enemmän palautetta, mikä auttoi häntä kasvamaan esimiehenä. Palaute oli myös laadultaan parempaa kuin aiemmin hänen saamansa.

”Rakentavan palautteen ansiosta sain hyviä oivalluksia omista kasvun ja kehittymisen kohteistani.”

Valmennuksen oppeja voi soveltaa

Valmennuksen aikana tapahtui hieman poikkeuksellinen käännekohta, sillä Loviisa sai kesken valmennuksen kuulla olevansa valittu uuteen työpaikkaan. Valmennus sai tämän johdosta uudenlaisen merkityksen.

”Lähtötilanteessa kaipasin puutuneisiin ja luutuneisiin esimiesrutiineihini ravistelua, mutta loppuvaiheessa ollessani jo aloittanut uudessa työssä, huomasin ottaneeni valmennuksesta hiukan erilaisia oppeja käyttöön. Uusi työnantaja saa minusta valmentavamman ja kuuntelevamman työntekijän.”

Tavoitteena olla parempi kuuntelija

Loviisa kiittelee valmentaja Peter Peitsaloa ammattitaitoisesta otteesta valmennuksessa. Häneltä löytyi juuri oikeanlaista osaamista ja vakuuttavan laajaa kokemusta. Rautaisen ammattitaidon lisäksi Peter miellytti myös persoonaltaan ja hän oli valmentaessaan aina läsnä.

”Valmentajalla oli selkeä halu työskennellä juuri meidän ryhmämme kanssa. Hän loi sekä tilaa että kannustavan ilmapiirin itseä koskevien oivallusten tekemiselle.”

Loviisa koki Valmentava esimies© -valmennuksen erittäin antoisana kokonaisuutena. Hän tuntee saaneensa muilta osallistujilta esimerkkejä esimiestyön monimuotoisuudesta. Erilaisia esimiehisyyden tapoja on yhtä paljon kuin on esimiehiäkin.

Hän myös oppi valmennuksen myötä tunnistamaan paremmin omia vahvuuksiaan kuin myös kehityskohteitaankin. Viimeisen valmennuskerran lopuksi hän asetti itselleen tavoitteeksi opetella paremmaksi kuuntelijaksi.

”Hyvä kuuntelutaito tuntui varsinkin näin uutta työtä aloittaessa hyvin oleelliselta taidolta, joka oli arjen pyörityksessä päässyt heikentymään.

Hyvien kysymysten esittämisestä ei ole hyötyä, jos ei ole valmis myös kuuntelemaan paremmin.”

Loviisa Itäkannas, markkinointipäällikkö, ammattiliitto JHL

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, JHL

on ammattiliitto, joka yhdistää kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa työskentelevät ammattilaiset sekä näille aloille opiskelevat. Jäseniä on tällä hetkellä noin 200 000 ja yhdistyksiä noin 550. JHL:n perustehtävä on edistää yhdessä jäsentensä kanssa jäsenistön työoloja, työehtoja ja toimeentuloa sekä asemaa elämässä ja yhteiskunnassa. Strategisina päämäärinään liitto tavoittelee muun muassa järjestäytymisasteen kasvua, jäsenten toimeentulon ja työehtojen parantumista.

Kirjanäyte: Valmentava esimies

Huippuvalmentajien kirjoittama teos kertoo kuinka esimiestyö perustuu ennen kaikkea oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja haluun kehittyä.

Lataa näyte

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste