Johtoryhmän, esimiesten ja tiimien valmennukset | BoMentis Coaching House

Mitä

Teemme valmentavan johtajuuden kulttuurista totta - valmentava ote johtotähtenä!

Uskomme valmentavaan johtajuuteen, joka luo perustan onnistumisen kulttuurille. Valmennamme johtoryhmistä ja muista tiimeistä voittavia tähtijoukkueita, joissa jokainen ihminen voi ylittää itsensä. Osallistavissa valmennuksissamme ihmisiin iskostuu innostuneisuus, joka tuottaa parempaa tulosta, sillä innostuneet ihmiset ovat sitoutuneempia ja saavat aikaan enemmän.

Tutkimusten mukaan menestyvä organisaatio on luonnollisesti tuottava ja alati kehittyvä. Lisäksi se kantaa vastuun henkilöstöstään. Henkilökunnan hyvinvointi ja organisaation menestys kulkevat käsikädessä eikä niitä kannata erottaa toisistaan. Alati muuttuva maailma ja työvoimapula kannustavat panostamaan työssä viihtymiseen. Tämä panostus tuo tulevaisuudessa kustannukset monin kerroin takaisin.

Valmennuksemme tukevat sekä organisaation menestystä että työhyvinvointia. Otamme huomioon kolme näkökulmaa, joista syntyy itseään ruokkiva onnistumisen kehä.

1 Valmennamme esihenkilöistä ja johtajista huippuvalmentajia, jotka osaavat toteuttaa hyvää johtajuutta päivittäisessä johtamisessa.
2 Valmennamme tiimejä toimimaan saumattomasti ja puhaltamaan täysin palkein yhteiseen hiileen.
3 Kehitämme yksilötaitoja, joiden avulla ihmiset pystyvät antamaan parhaansa tiimin jäseninä.
Valmentavan johtamisen kulttuuri
1 Johtajuus ja esihenkilötyö vahvistuu
2 Johtoryhmät ja tiimit onnistuvat isommin
3 Yksilöt ylittävät itsensä

Uudistumis-, muutos- tai kehityshaasteisiin ei ole olemassa patenttiratkaisua, joten räätälöimme yrityksesi tilanteeseen sopivan valmennuskokonaisuuden.

Kysy lisää

Kenelle

Valmentava esimiestyö kuuluu kaikille!

Valmennuksiemme kohderyhmää ei ole tarkoin rajattu. Ei siis ole väliä sillä, miltä alalta olet, sillä jokainen yritys hyötyy palveluistamme. Jokaisella yrityksellä nimittäin on johtoryhmä, esihenkilöitä sekä tiimejä. Tervetuloa!

Useimmiten järjestämme valmennuksiamme yritysten johtoryhmille, tiimeille ja esihenkilöille. Millainen on BoMentiksen vetämä tyypillinen johtoryhmävalmennus? Miten tiimivalmennus toteutetaan – entä mitä siellä yleensä tehdään? Mikä tekee juuri BoMentiksen esihenkilövalmennuksista vaikuttavan? Millaisiin ongelmiin johtoryhmävalmennus, esimiesvalmennus, tiimivalmennus tai muut räätälöidyt palvelumme antavat apua?

Johtoryhmävalmennukset

Tiimivalmennukset

Esihenkilövalmennukset

Valmentavat taidot -verkkovalmennus

Valmentavan johtajuuden liiketoimintahyödyt – johtoryhmätyöskentely tavoitteellisena yhteistyönä

 • Johtoryhmä toimii hyvin yhteen ja osaa hyödyntää toistensa vahvuuksia ja joka tekee strategista yhteistyötä. Kukaan ei osaoptimoi omia tuloksiaan organisaation menestyksen kustannuksella.
 • Johtoryhmän ajankäyttö, toimeenpanokyky sekä päätöksenteko tehostuvat.
 • Koko organisaation johtamiskulttuuri kehittyy johtoryhmän jäsenten toimiessa valmentavan johtajuuden roolimallina.
 • Hyvin johdetut ihmiset motivoituvat, toimivat tehokkaammin ja oikeaan suuntaan.
 • Organisaation reagointikyky paranee, muutoskyky sekä konfliktikompetenssi kasvavat.

Johtoryhmän kehittäminen on ydinosaamistamme

Johtoryhmästä tähtijoukkue-valmennusesitteestä saat maistiaisen siitä, mihin ajattelumme johtoryhmävalmentajina pohjautuu.

Lataa esite

Miten

Johtoryhmien ja tiimien toimivuus sekä hyvä johtajuus ovat monen tekijän summa

Valmentava johtajuus edellyttää monia taitoja, jotka kaikki liittyvät niin johtoryhmä- ja esimiestyön kuin yksilöiden ja tiimien kehittämiseen. Johtoryhmien ja tiimien onnistuminen rakennetaan kehittämällä valmentavan johtajuuden keskeisiä taitoja, kuten fasilitointia, coachingia, palautteen antamista ja vastaanottamista, yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä sekä resilienssiä.

Valmennuksemme kasvattavat ymmärrystä systeemisestä ajattelusta, joka on olennainen osa valmentavaa johtamista. Systeeminen ajattelu auttaa tunnistamaan, miten ympäröivä todellisuus ohjaa ajattelua ja toimintaa. Kasvaneen ymmärryksen ansiosta pystyy vaikuttamaan haluamiinsa asioihin, haluamallaan tavalla.

Jutellaan yhdessä, millaisin osaamisin jäntevöittäisimme ja johdonmukaistaisimme johtajuutta yrityksessänne.

Ota yhteys

Miksi

Tavoitteena pitkäaikainen vaikutus tässä ja nyt

Muutos ei tapahdu yhdessä yössä. Vaikuttavuus vaatii aikaa. Siksi emme usko pistevalmennuksiin tai hetkellisiin hengennostatuksiin, vaan rakennamme valmennuksemme tavoitteellisiksi ja pitkäjänteisiksi kokonaisuuksiksi, joiden vaikuttavuus kestää pitkään.

1 Ennen valmennusta
2 Valmennus
3 Seuranta ja kehitys
Ennen valmennusta
 • Keskustelua tilaajan kanssa tavoitteista, oppimistarpeista ja vaikuttamisen painopisteistä.
 • Rakenteen ja työtapojen suunnittelu & materiaalien teko.
 • Osallistujien aktivoiminen ja osallistaminen: kutsu ja virittävä ennakkotehtävä, joka orientoi ajattelua oppimistavoitteisiin.
Päivä 1
Päivä 2
Päivä 3
 • Osallistava valmennusote ja teemojen kytkeminen arkityöhön.
 • Ryhmäoppiminen lähivalmennuksessa: vuorovaikutus, oivallutus, kokemuksellisuus.
 • Henkilökohtainen räätälöity työkirja pitää yllä opittua osaamista lähivalmennusten lomassa.
 • Päivien lukumäärän määrittelemme tarpeen mukaan yhdessä.
Seuranta ja kehitys
 • Valmennusmateriaalit ja työkalut aktiiviseen käyttöön.
 • Valmentajan palaute ja arviot.
 • Vaikuttavuuden ja tavoitteiden toteutumisen arviointi.
 • Suunnitelma kehittämisen jatkamisesta.

Hyödynnämme valmennuksissamme tutkittuja ja toimiviksi todettuja työkaluja, joista valtaosa on itsemme kehittämiä. Teemme mielellämme valmentavasta johtajuudesta totta yrityksessänne, tarpeidenne mukaisella valmennuskokonaisuudella.

Pyydä tarjous!

Avoimet coaching-koulutukset

Yrityskohtaisten valmennusten lisäksi tarjoamme kaikille avoimia coaching-koulutuksia, joissa voit harjaantua coachingin ammattilaiseksi sekä kehittää työntekijöiden ja erityisesti hr-ammattilaisten coaching- ja tiimityöskentelytaitoja.

Tutustu koulutuksiin

Innostavat valmennuksemme saavat yksilöt, johtoryhmät ja tiimit ylittämään itsensä!

Mitä itsensä ylittäminen meille tarkoittaa?

Onko itsensä ylittäminen sitä, että aina pitää aina vaan jaksaa tehdä enemmän hinnalla millä hyvänsä? Ei ole! Emme todellakaan pyri kannustamaan ihmisiä olemaan ”yli-ihmisiä” ja tekemään aina vain enemmän ja ”millä tahansa hinnalla”. Sen sijaan uskomme, että itsensä ylittämisessä on kyse kasvusta. Esimerkiksi tilanne, jossa yksilö tai tiimi on kohdannut jotain heille vaikeaa, haastavaa tai pelottavaa, mutta johon hän on tai he ovat silti ryhtyneet, koska se on mielekästä.

Itsensä ylittämisen lopputuloksena on yleensä kokemus onnistumisesta. Kokemus on sitä vahvempi ja merkityksellisempi, mitä ylitsepääsemättömältä ongelma tai haaste aluksi tuntui.

Itsensä ylittämisen ideologia tarkoittaa meille uskoa sekä minäpystyvyyden sekä me-pystyvyyden olemassaoloon sekä jatkuvaan kehittymisen ja kasvun tarpeeseen. Valmennuksissa tavoitteenamme on rohkaista ja tukea käyttämään omia aivoja – siis ajattelemaan, inspiroitumaan, rohkaistumaan, kokeilemaan uusia asioita ja saamaan onnistumisia.

Uskomme, että näillä teoilla yksilöt ja tiimit voivat ylittää itsensä! Sekä yksilön että tiimin kannalta on elintärkeää saada onnistumisen kokemuksia pärjäämisestä ja pystymisestä.

Lue lisää

Opas johtoryhmän kehittämiseen

Lataa opas, jonka avulla pääset johtoryhmän toiminnan kehittämisprosessissa alkuun.

Lataa opas

Kirjanäyte: Johtoryhmästä tähtijoukkue

Johtoryhmän rautainen valmentaja Vesa Ristikangas tarjoaa parannuskeinot ja työkalut uudenlaisen menestyksen rakentamiseen.

Lataa näyte

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste