Sertifioitu Systemic Business Coach -koulutus | BoMentis Coaching House

Coaching-taidoilla muutoksen ammattilaiseksi

Systemic Business Coach®

Sertifioitu Business Coach -koulutus

Systemic Business Coachiksi® työn ohessa

Coaching-taidot ovat tämän päivän ja huomisen yksi keskeisimmistä työelämätaidoista. Coaching-taitojen avulla vaikutat toisiin inhimillisesti ja samalla tehokkaasti. Coachaaminen on kyky, jolla oikeasti kyetään tukemaan toisia heidän ammatillisessa ja henkilökohtaisessa kasvussaan, mikä näkyy käytännössä tavoitteiden saavuttamisessa. Coaching on taito, jonka tarve ei katoa teknologian kehityksen tai tekoälyn myötä. Entistä enemmän tarvitaan kykyä olla ajattelun pallotteluseinänä kysymyksille, joihin ei ole helppoja ratkaisuja ja tarjota tila kohdata haastavia tilanteita ja niihin liittyviä kokemuksia. Coaching-taidot rakentavat laadukasta ja tehokasta vuorovaikutusta sekä innostusta toteuttaa omaa potentiaalia kokonaisvaltaisemmin.

Systemic Business Coach® -koulutus antaa valmiudet toimia ammattimaisena coachina. Koulutuksen aikana kehitetään osallistujan valmennusosaamista ICF:n määrittelemien ammattimaisen business coachin ydinkompetenssien mukaisesti. Samalla pääset aloittamaan sertifioitumisen kansainvälisen coaching-yhdistyksen, ICF:n, ACC-tason coachiksi.

Systemic Business Coach® -koulutuksessa osallistuja saa käytännön harjoitusta niin coachina toimimisesta kuin coachattavana olemisesta. Osallistuja omaksuu coachingin perusperiaatteet sekä oppii systeemisen coachingin peruslainalaisuudet. Innostavaa oppimista tukevat kokeneet kouluttajat, turvallinen koulutusryhmä, omat sparrausparit sekä omat harjoitteluasiakkaat, jotka mahdollistavat oppien jalkautumisen suoraan osallistujan arkeen. Usein sparrausparien keskinäinen yhteistyö jatkuu myös coach-koulutuksen jälkeenkin.

Systemic Business Coach® kehittäjille ja johtajille

Koulutus soveltuu monessa eri tilanteessa olevalle työelämän ammattilaiselle. Olit sitten HR-ammattilainen, sisäinen kehittäjä, esihenkilö tai johtaja, pystyt soveltamaan coaching-taitojasi suoraan omaan arkeesi. Koulutus sopii myös sinulle, joka mietit uranvaihtoa tai haluat vahvistaa ammatticoachin rooliasi itsenäisenä yrittäjänä.

Coach-roolin kasvun ja kehittymisen myötä vahvistat laadukkaampia yhteistyösuhteita, kohtaamisia ja siten omia työelämätaitoja. ICF:n tekemän tutkimuksen mukaan 80% coachattavista olivat kokeneet itseluottamuksen kasvua ja yli 70% olivat parantaneet työsuorituksiaan, yhteistyösuhteitaan ja kommunikaatiotaitojaan. Lisäksi lähes 90% yrityksistä, jotka olivat käyttäneet coachingia, olivat kokeneet saaneensa investoinnilleen vastinetta.

Systemic Business Coach® -koulutus ei edellytä sinulta aikaisempaa kokemusta coachingista tai tietyn alan tutkintoa, koska coaching-taidot eivät ole toimialasidonnaisia. Yhteistä kaikille on se, että olet kiinnostunut kehittämään omia valmiuksiasi vaikuttaa ja coachata toisia. Vaikuttamistaitoja tarvitaan kaikkialla!

Se, miten rakennatte ohjelman, oppimismatkan, sisällöt ja rytmit sekä ohjaatte, annatte palautetta, kannustatte jokaista yksilönä, haastatte rakentavalla ja kunnioittavalla tavalla – coachattavan etu ja etiikka edellä – on todellista huipputasoa, maailmanluokkaa.” (Tiina Vuorenmaa, Vice President Human Resources, Kalmar Automation Solutions, Cargotec)

Monipuoliset Systemic Business Coach® -opinnot

Systemic Business Coach® -koulutus on työelämään suunnattu business coach -koulutus jossa korostuu systeeminen ideologia ja sen käytäntöön vienti sekä valmentava johtajuus. Systeemisyys auttaa näkemään laajemmin sekä ymmärtämään vuorovaikutussuhteiden moninaisuutta. Koulutuksessa opitaan myös erilaisia systeemisiä työkaluja.

Systemic Business Coach® -koulutus toteutetaan Espoon Leppävaarassa. Lisäksi koulutuskonaisuuteen kuuluu ajasta ja paikasta riippumattomia verkkovalmennuksia, jotka on toteutettu BoMentis, Coaching Housen omalla eBon-oppimissalustalla. Koulutuksiin sisältyy luonnollisesti omaan arkeen sovellettavien coaching-harjoitteluja ja erilaisia sparrausparityöskentelyjä, joilla vahvistetaan business coach identiteetin vahvistumista.

Koulutus kestää n. 6 kuukautta, ja muodostuu neljästä moduulista, joista kolme ensimmäistä on yhden päivän ja viimeinen kahden päivän kokonaisuus. Tämän lisäksi koulutukseen sisältyy yksi yhteinen virtuaalinen ryhmäcoaching-sessio.

Koulutus sisältää 80h ICF:n hyväksymää sisältöä, mm.  

 • 40 h paikan päällä toteutettavaa innostavaa, kokemuksellista ja vaikuttavaa koulutusta. Koulutuksessa keskitytään teoriaopintojen lisäksi vahvasti mm. erilaisten työkalujen testaamiseen ja coaching-kokemusten reflektointiin. Lisäksi osallistujat saavat palautetta omasta toiminnastaan coachina.
 • 40 h oppimista omalla ajalla, joka sisältää mm.
  • eBon -verkkovalmennuksen tekemistä,
  • Käytännön harjoittelua, jossa sovelletaan valmennuksessa opittuja työkaluja omaan arkeen.
  • Taustakirjallisuuteen tutustumista. Koulutuksen hintaan kuuluu jokaiselle osallistujalle vapaavalintainen kirja valmentajiemme tuotannosta. Vaihtoehtoja ovat mm. kirjat: Valmentava johtajuusValmentava esimiesValmentava mentorointi,
  • sparrauspari- ja pienryhmätoimintaa oman oppimisen tueksi

Systemic Business Coach® -koulutuksesta saat

 • Nopeasti käyttöönotettavia, toimivia ja testattuja coaching-työkaluja, mm. Pilari- ja ITU-malli.
 • Käytännönläheisiä ajattelumalleja ja toimintatapoja, joilla aktivoit toisten ajattelua ja saat potentiaalin käyttöön, mm. voimallisilla kysymyksillä ja kuuntelutaidoilla
 • Kokemuksen systeemisen näkökulman vaikuttavuudesta ja sen mahdollisuuksista coachingissa.
 • Henkilökohtaista palautetta, joka auttaa sinua kehittämään itsetuntemustasi, ajatteluasi ja toimintaasi vuorovaikuttajana
 • Tilaa ja mahdollisuuden harjoitella uusia taitoja psykologisesti turvallisessa opiskeluilmapiirissä
 • Pääsyn innostavaan alumniverkostoon & mahdollisuuden verkostoitua uusien systeemisesti orientoituneiden ammattilaisten kanssa.

Kouluttajina kokeneet coaching-ammattilaiset

Kaikki BoMentis Coaching Housen kouluttajat ovat kokeneita johtajien coacheja. Olemme kouluttaneet ammatticoacheja Suomeen jo vuodesta 2012 lähtien. Vuosittain Systemic Business Coach® -koulutuksia on toteutettu 2-4 ryhmää.

Arvostettu kansainvälinen coaching-sertifikaatti

Systemic Business Coach® -koulutus on osa ICF:n 1. tason akkreditoitua koulutuskokonaisuutta, jonka myötä pystyt hankkimaan itsellesi ACC-tason sertifioinnin. 1. tason koulutuskokonaisuuteen kuuluu lisäksi Systemic Mentor Coaching© prosessi ja coachingin loppukoe.

Lisätietoa koulutuksen sertifioinnista

Koulutus on osa ICF:n 1. tason akkreditoitua coach-koulutuskokonaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutus on suunniteltu kansainvälisen coaching-yhdistyksen (International Coaching Federation, ICF:n) määrittelemien ehtojen mukaisesti. Se perustuu coachingin kahdeksaan ydinkompetenssiin sekä eettiseen ohjeistoon.

Systemic Business Coach® -koulutuksen, Systemic Mentor Coaching© prosessin ja ACC-tason loppukokeen hyväksytysti suorittamalla voit halutessasi lähteä hakemaan itsellesi myös arvostettua kansainvälistä coach-sertifikaattia (ICF). Saat coach-sertifioinnin ensimmäisen tason eli ACC:n, kun koulutuksien lisäksi suoritat vähintään 100 h dokumentoitua coachaamista sekä läpäiset kertaluonteisen testin (ICF Credentialing Exam). Testissä monivalintakysymysten myötä varmistetaan kuinka hyvin coach hallitsee eettiset ohjeet ja coachingin ydinkompetenssit.

Coach-sertifiointi on todistus siitä, että coach osaa toimia ICF:n ammattietiikan mukaisesti ja että hänen toimintansa coachina pohjautuu yhteisesti määriteltyihin ydinkompetensseihin. Kansainvälinen sertifiointisysteemi on coachien ammattikunnalle tärkeä laadun tae. Ennen kaikkea sertifioinnin omaava coach on asiakkaalle helppo valinta – monivaiheinen tie kohti sertifiointia takaa asiakkaalle, että hänen saamansa coaching on huippulaatua.

Tutustu lisää ICF:n sertifiointisysteemiin täältä. Lisätietoja löytyy myös mm. ICF Finlandin sivuilta.

Lisätietoa coachingista & systeemisestä coachingista

Mitä coaching on?

Coach on asiakkaan kasvu- ja ajattelukumppani. Coach on henkilökohtainen tavoite-orientoitunut valmentaja ja rinnallakulkija. Coaching on tukimuoto, auttamistapa, jossa oivalluttamisen myötä mahdollistat asiakkaittesi kasvun ja ajattelun kehityksen. Se on tärkeä ja arvostettu työkalu organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Coaching-taitojen avulla voi vaikuttaa asiakkaan oppimiseen, ajatteluun, ja toimintaan. Coaching-taitojen avulla pääset tukemaan muita ihmisiä heidän ammatillisessa ja henkilökohtaisessa kasvussaan sekä tavoitteiden saavuttamisessa.

Coaching-taitojen myötä pystyt ottamaan epävarman tulevaisuuden rohkeammin vastaan. Kompleksinen epävarma toimintaympäristö, jossa työskentelemme edellyttää ratkaisukeskeistä otetta ja ihmisten ongelmanratkaisukykyä, tunneälykyyttä ja itseohjautuvuutta, joita kaikkia saat coachingista!

Coaching on taito, joka ei katoa teknologian kehityksen, automaation tai tekoälyn myötä. Aktiivinen läsnäolo, tehokas vuorovaikutus ja aidosti toisen ihmisen kohtaaminen ovat taitoja, joita työelämä arvostaa ja kaipaa. Aktiivinen läsnäolo, tehokas vuorovaikutus ja kiinnostunut tutkaileva toisen ihmisen kohtaaminen ovat taitoja, joita työelämä kipeästi kaipaa. Lisäksi työelämä arvostaa coach-osaamista etenevissä määrin. Coaching-taitoja oppimalla kehität tärkeitä työelämätaitoja, kuten vuorovaikutustaitoja (kuuntelu, läsnäolo, kysyminen), haastamista ja oivalluttamista.

Coaching-taitoja voit hyödyntää milloin tahansa, myös ilman formaalia mm. esihenkilöroolia. Toimitko työssäsi ihmisten kanssa? Coaching-taitoja voi hyödyntää niin työssä kuin vapaa-ajallakin ja ne ovat avainasemassa muiden ihmisten tukemisessa heidän ammatillisessa ja henkilökohtaisessa kasvussaan sekä tavoitteiden saavuttamisessa. Coachingin avulla saat ihmiset kukoistamaan. Coaching tukee asiakkaan ratkaisukeskeistä otetta, ongelmanratkaisutaitoa, tunneälyä, ja itseohjautuvuutta. Lisäksi, kautta pääset tukemaan asiakkaittesi toimeenpanokykyä, muutoskyvykkyyttä ja kasvun ajattelua sekä tavoitteiden saavuttamista! Coachingin kautta asiakkaittesi mm. toimeenpanokyky parantanee, ajattelun ja oppiminen kehittyy sekä stressi ja epävarmuus vähenee.

”Coach-koulutus oli erittäin opettavainen matka siihen, miten esimies pystyy valmentamalla vaikuttamaan ja tuottamaan ahaa-elämyksiä.” (Heli Tuppurainen, myyntijohtaja, VWR)

Miksi coaching koulutukseen kannattaa osallistua?

 • Coaching-taitojen kehittäminen: Koulutuksessa opit tärkeitä coaching-taitoja, kuten kuuntelemista, kysymyksiä esittämistä ja ratkaisukeskeistä ajattelua, jotka auttavat sinua tukemaan asiakkaita heidän kehittymisessään.
 • Ammattitaitojen parantaminen: Coaching-koulutuksen avulla kehität omaa ammattitaitoasi ja lisäät työmarkkina-arvoasi.
 • Uusien ajattelutapojen löytäminen: Coaching-koulutuksessa pääset harjoittelemaan uusia tapoja ajatella ja ratkaista ongelmia, mikä voi auttaa sinua olemaan luovempi ja rohkeampi.
 • Itseluottamuksen lisääminen: Coaching-koulutuksessa pääset harjoittelemaan ja kehittämään coaching-taitoja, mikä auttaa sinua lisäämään itseluottamusta.
 • Verkostoituminen: Coaching-koulutuksessa pääset tutustumaan muihin samanhenkisiin ihmisiin, jotka avaavat ajatteluasi uudella tavalla
 • Henkilökohtaisen kehittymisen edistäminen: Coaching-koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää omia taitoja ja tavoitteita sekä edistää henkilökohtaista ja ammatillista kehitystäsi.

Mitä systeeminen coaching on?

Systeeminen coaching on coaching-lähestymistapa, joka perustuu systeemiseen ajatteluun. Systeeminen coaching tutkailee ihmistä ja hänen kokemuksiaan osana suurempaa kokonaisuutta, kuten perhettä, työpaikkaa, yhteisöä tai yhteiskuntaa. Tämä lähestymistapa huomioi ympäristön vaikutuksen ihmisen käyttäytymiseen ja kokemuksiin sekä pyrkii löytämään yhdessä keinoja ratkaista asiakkaan ongelmia.

Systeemisessä coachingissa keskitytään etsimään syvempiä, monisyisempiä syitä ongelmiin ja löytämään ratkaisuja, joiden avulla vaikutetaan koko systeemiin eikä pelkästään yksittäiseen henkilöön. Systeeminen coaching auttaa asiakasta ymmärtämään oman roolinsa ja vaikutuksensa suuremmassa kokonaisuudessa sekä edistää muutosta ja kehitystä koko hänen toimintakentässään.

Systeeminen coaching on tehokas lähestymistapa erityisesti organisaatioiden ja yritysten kehittämiseen ja muutosten hallintaan, sillä se huomioi yrityksen toimintaympäristön ja tarjoaa keinoja ratkaista ongelmia laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti. Systeeminen coaching tunnistaa myös organisaation eri näkökohtien keskinäisen kytköksen ja kannustaa kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ongelmanratkaisuun ja kehittämiseen.

Systeemisessä coachingissa yhdistyy tavoitekeskeisyys ja tutkiva ote. Lopputuloksena on sekä asiakas- että ratkaisukeskeinen prosessi, jossa luottamuksellisessa yhteistyöllä coach tukee coachattavaa saavuttamaan tavoitteensa. Systeeminen ote lisää coachattavan ymmärrystä itsestään ja omasta tilanteestaan, koska asioita tutkitaan eri näkökulmista.

Me täällä BoMentis Coaching Housella olemme kiinnostuneita asiakkaidemme oppimisesta ja tarjoammekin yksilöllistä tukea ja palautetta coachingistasi ja kehittymisestäsi. Meidän toimintatyylimme perustuu uskomukseen systeemisen ajattelun voimasta sekä valmentavan johtajuuden lainalaisuuksista, ja olemme kiinnostuneita juuri sinun ajatuksistasi, tavoitteistasi, tarpeistasi ja haasteistasi.

Ei ole mitään sellaisia asioita, joita systeemisellä coaching-otteella ei voisi tutkia! Systeemisellä coachingilla tarjoat coachattavallesi

 • tilaa tutkia omaa henkilökohtaista systeemiä eli itselle tärkeitä arvoja, visioita ja strategioita sekä
 • tilaa tutkia vuorovaikutussysteemiä eli oman toiminnan vaikutuksia lähiympäristössä – omassa tiimissä tai johtamisroolissa.

Systeeminen ajattelu soveltuu coachingin ydintaitoihin oleellisesti, ja sen ydintarkoituksena on laajentaa ajattelua ja vuorovaikutustaitopalettia entisestään.

Systeemisen ajattelun hyödyntäminen on ajankohtaista nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa, jossa elämme. Elämme ajassa, jossa on entistä tärkeämpää kyetä resilientisti ottamaan haltuun nopeasti tapahtuvia muutoksia. Systeemisessä coachingissa pohditaan mm. sitä, mikä on yksilön rooli laajemmassa ekosysteemissä, miten menneisyys ja tuleva suhteutuvat nykyhetkeen ja mitä vaikutuksia esim. sidosryhmien toiminnalla on yksilön toiminnalle. Ajattelun laajentaminen ja uusien näkökulmien löytäminen ovat niitä systeemisen ajattelun peruslähtökohtia, joita harvemmin arjessamme otamme huomioon.

”Merkittävimpiä oivalluksia oli ymmärtää syvällisesti sekä coachingistä ideana että systeemisyydestä ilmiönä.” (Antti Keskitalo, Työeläkevakuutusyhtiö Elo)

Miksi valita juuri BoMentiksen business coaching-koulutus?

Systemic Business Coach on ammattitaitoinen, asiakasystävällinen ja ainut systeemistä ajattelua hyödyntävä huipputason coaching-koulutus.

”Systemic Business Coach® -koulutuksessa parasta olivat intensiiviset keskustelut pienryhmissä, monipuoliset ja antoisat harjoitukset sekä niistä saatu henkilökohtainen palaute.” (Annie Laukkanen, henkilöstöpäällikkö, Metsä Group)

Oletko valmis uudistamaan pölyttyneitä ajattelumallejasi? Systemic Business Coach® -koulutus on jo yli kymmenen vuotta kouluttanut Suomeen uusia ammatticoacheja.

Palautetta Systemic Business Coach® -koulutuksesta

Kokemuksia Systemic Business Coach® -koulutuksesta

”Koulutuksen tosielämää mukailevat käytännön harjoitukset olivat mielestäni todella tärkeitä ja hyödyllisiä. Kouluttajilta saamani henkilökohtainen palaute auttoi minua itseni kehittämisessä. Elämään jäivät valmentavien kysymysten kysyminen ja muiden sparraaminen arkipäivän eri tilanteissa.” (Essi Leskinen, Metso)

”Systeeminen coachaus auttaa tarkastelemaan tavoitetta laajenevana ihmisten ja ilmiöiden välisenä vuorovaikutuksen kehänä. Vaikuttavaa on ollut huomio siitä, miten suhteellisen lyhyillä sessioilla voi päästä asian ytimeen, uusiin oivalluksiin ja viisaisiin vastauksiin. Kysymysten voima on ihmeellinen!” (Minna Tarvainen, Projektikoordinaattori, Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö)

”Systemic Business Coach® -koulutuksessa parasta olivat intensiiviset keskustelut pienryhmissä, monipuoliset ja antoisat harjoitukset sekä niistä saatu henkilökohtainen palaute.” (Annie Laukkanen, henkilöstöpäällikkö, Metsä Group)

”Mielestäni koulutuksessa vuoropuhelu teoriapohjaisen tiedon ja käytännön harjoittelun kanssa oli hienosti tasapainossa. Turvallisessa ja rennossa oppimisympäristössä oli ilo haastaa itseään ja kokeilla uusia asioita. Systemic Business Coach® -koulutus antoi eväät osaamisen kehittämiseen.”
(Antti Keskitalo, kehittämispäällikkö, Työeläkevakuutusyhtiö Elo)

Tutustu muihin osallistujien kokemuksiin Systemic Business Coach® -koulutuksestamme.

Ilmoittaudu tästä.

Kokonaiskesto

6kk

Koulutuksen hinta

Systemic Business Coach® -koulutus

Osallistuja organisaatiosta 3400 €

Osallistuja yksityishenkilönä
2400 €

Hintoihin lisätään alv 24%.

Maksu- ja peruutusehdot

Alumnitoiminta

Osallistuessasi avoimiin koulutuksiimme pääset mukaan alumnitoimintaamme somessa ja live-tilaisuuksissa. Lue lisää.

Seuraavat koulutukset

Systemic Business Coach® paikan päällä oleva koulutus, IN ENGLISH

10.5.2023 – 3.10.2023


Systemic Business Coach®, paikan päällä oleva koulutus (25)

4.9.2023-19.1.2024

Moduuli 1, 4.9.2023,
klo 8.30-16.00:
Coachingin perusta, minä coachina

Moduuli 2, 12.10.2023,
klo 8.30-16.00:
Coachingin ydintaidot ja systeemiset työkalut

Moduuli 3, 13.11.2023,
klo 8.30-16.00:
Coachingin kivijalka ja kasvun tekijät

Moduuli 4, 18.-19.1.2024,
klo 8.30-16.00:
Kohti ammattimaista coachaamista

 

Varaa veloitukseton tapaaminen valmentajamme kanssa

Mikäli mietit coaching-taitojen opiskelua tai haluat sertifioitua ammatticoachiksi, sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus saada kokemus Systemic Business Coach® -koulutuksesta ja pohtia omaa motivaatiota lähteä mukaan koulutukseen.  Varaa maksuton henkilökohtainen aika valmentajatapaamiseen. Yhteisen ajan myötä saat mahdollisuuden päästä testaamaan yhtä systeemisen coachingin työkaluista. Voit lisäksi kysyä mieltäsi askarruttavia kysymyksiä koulutuksesta.

Varaa aika

3 tapaa haastaa - coachingopas

Lataa opas, jossa on vinkkejä yhden coachingin ydintaidon eli haastamisen saloihin.

Lataa opas

Asiakastarinoita

Valmentamistaitoa arjen eri tilanteisiin

Case Metso

Koulutus: Systemic Business Coach®

Essi Leskinen on aina ollut kiinnostunut valmentavasta tavasta auttaa yksilöitä ja ryhmiä oppimaan ja kehittymään. Työssään kansainvälisissä HR:n kehitystehtävissä Metsolla hän on huomannut coaching-taitojen tarpeellisuuden. Lisääntynyt kiinnostus ja huomio siitä, miten hyödyllisiä valmentavat taidot ovat omassa työssä, saivat Essin osallistumaan Systemic Business Coach® -koulutukseen.

Lue lisää

Kaikki asiakastarinat

Tiesitkö, että BoMentis, Coaching House on HY+ luotettava kumppani?

Tutustu HY+ palveluihin

Etsitkö yksilöllistä, tarpeisiisi räätälöityä valmennusta organisaatiosi esihenkilöille?

Tutustu esihenkilövalmennuksiimme

Esihenkilövalmennukset
Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste