Systemic Business Coach -koulutus - Coaching-taidoilla muutoksen ammattilaiseksi | BoMentis Coaching House

Coaching-taidoilla muutoksen ammattilaiseksi

Systemic Business Coach®

Kuinka voisimme siirtyä totutun kaavan ja tuttujen ajatusmallien toistamisesta kohti epävarmaa tulevaisuutta varmemmin ottein – yhdessä?

Miksi juuri sinä tarvitset coaching-taitoa?

Haluatko oppia taidon, jonka myötä mahdollistat sen, että ihmiset ympärilläsi pääsevät parhaimpaansa, löytävät oman elämänsä punaisen langan, ja jonka avulla pystyt auttamaan ihmisiä loistamaan? Entä onko organisaatioiden kehittäminen sinun juttusi? Haluatko oppia sitouttamaan työyhteisön jäsenet omaan ja yhteiseen tavoitteeseen?

Coaching on ajattelutapa ja käytännönläheinen menetelmä, joka vapauttaa ihmisten kehittymisenergiaa. Coaching-osaamista tarvitset roolista riippumatta! Coaching on taito, joka kulkee lopunelämääsi repussasi, jonka voit koska tahansa ottaa käyttöön.

“Se, miten rakennatte ohjelman, oppimismatkan, sisällöt ja rytmit sekä ohjaatte, annatte palautetta, kannustatte jokaista yksilönä, haastatte rakentavalla ja kunnioittavalla tavalla – coachattavan etu ja etiikka edellä – on todellista huipputasoa, maailmanluokkaa.”
Tiina Vuorenmaa, Vice President Human Resources, Kalmar Automation Solutions, Cargotec

Tulevaisuuden työelämätaito

Coaching-taitoja on useiden vuosien ajan nostettu yhdeksi keskeisimmistä tulevaisuuden työelämätaidoista. Samalla kun entistä enemmän työt automatisoidaan ja tekoäly valtaa alaa, tarve vuorovaikutustaidoille kasvaa entisestään. Tulevaisuus on totta jo tänään. Kun panostat omien coaching-taitojen harjaannuttamiseen ja teet itsestäsi coachingin ammattilaisen, olet edelläkävijä ja työelämän muutoksen moottori.

Olit sitten organisaation sisällä toimiva kehittäjä, esimies, johtaja tai projektivastuullinen, ammattimaiset coaching-taidot tulevat takuuvarmasti käyttöön. Taidot ovat pääomaa, jota voit hyödyntää lopunelämäsi – niin töissä kuin kotona. Jos siis haluat mahdollistaa sen, että ihmiset ympärilläsi pääsevät parhaimpaansa ja sitoutuvat kehittämään omaa ja lähipiirinsä toimintaa, coaching on sinun juttusi.

“Koulutus oli erittäin opettavainen matka siihen, miten esimies pystyy valmentamalla vaikuttamaan ja tuottamaan ahaa-elämyksiä.” (Heli Tuppurainen, myyntijohtaja, VWR)

Mistä Systemic Business Coach® -koulutuksessa on kyse?

Systemic Business Coach® on kansainvälisen coaching-yhdistyksen eli International Coaching Federationin (ICF) hyväksymä koulutus, joka tarjoaa sinulle mahdollisuuden coaching-ammattilaisen sertifiointiin. Koulutuskokonaisuus rakentuu kahden kivijalan ympärille

 • ICF:n määrittelemät coachingin kahdeksan ydinkompetenssia. (ICF:n päivitetyt ydinkompetenssit otettiin käyttöön 2021 alusta). Keskeistä on coachingin ajattelutavan juurruttaminen ja siihen liittyvien taitojen harjaannuttaminen. Kyky olla läsnä ja kuunnella sekä ohjata coachattava muutoksen polulle, sitoutumaan ja ottamaan vastuu omasta kehittymisestään, tapahtuu hyödyntämällä coachingin ydinkompetensseja.
 • Systeeminen ajattelu. Yksilöiden coaching ei koskaan tapahdu tyhjiössä, vaan tarvitaan samalla ymmärrystä coachattavan lähipiiristä ja toimintakentästä. Systeemisyys auttaa näkemään laajemmin sekä ymmärtämään vuorovaikutussuhteiden moninaisuutta. Fokus siirtyy yksilöiden välisiin suhteisiin ja vuorovaikutusverkostojen hahmottamiseen. Koulutuksessa hyödynnetään systeemisyyden pioneerin Jacob Levi Morenon sekä tuoreimpien ajatusjohtajien mm. prof. David Clutterbuckin ja psykologi John Whittingtonin ajattelua systeemisen vaikuttamisen keinoista.

“Koulutusporukassa oli hyvä olla ja jokainen sai olla täysin oma itsensä. Sellainen kuin oikeasti on.” (Ari Kärkkäinen, yrittäjä, Entratum Oy)

Mitä saat Systemic Business Coach® -koulutuksesta?

 • Nopeasti käyttöönotettavia, toimivia ja testattuja coaching-työkaluja, mm. Pilari-malli, verkostokartta, kulttuuridynamo, ITU-malli jne.
 • Käytännönläheisiä ajattelumalleja ja toimintatapoja, joilla aktivoit toisten ajattelua ja saat potentiaalin käyttöön, mm. voimallisilla kysymyksillä ja kuuntelutaidoilla
 • Kokemuksen systeemisen näkökulman vaikuttavuudesta ja sen mahdollisuuksista coachingissa, johtamisessa ja muutosten edistämisessä
 • Henkilökohtaista palautetta, joka auttaa sinua kehittämään itsetuntemustasi, ajatteluasi ja toimintaasi vuorovaikuttajana
 • Rohkeutta ja itsevarmuutta tarttua ja haastaa toisia kehittymään sekä taitoa tarttua haastaviinkin tilanteisiin
 • Tilaa ja mahdollisuuden harjoitella uusia taitoja turvallisessa ilmapiirissä
 • Valmiuden hakea ICF:n hyväksymää ACC- tai PCC- sertifiointia (koulutuksella on ICF:n sertifioima ACSTH akkreditointi)
 • Pääsyn alati kasvavaan alumniverkostoon & mahdollisuuden verkostoitua toisten ammattilaisten kanssa.

“Systemic Business Coach® -koulutus oli upea kokonaisuus. Sain eväitä coachina toimimiseen, esimiestyöhön, esimieskulttuurin kehittämiseen, yrityskulttuurin muutokseen, oivalluttaminen, ratkaisuiden äärelle auttamiseen ja ryhmäoppimiseen.” (osallistujan palaute)

Lisäksi koulutuksemme tekee ainutlaatuiseksi

 • Vieraileva tähti: pääset kokemaan ja näkemään coaching-alan pioneerin, prof. David Clutterbuckin, tavan ajatella ja coachata käytännössä.

“Davidin päivän aikana toteuttama demo-coachaus oli ehdottomasti yksi vaikuttavimmista hetkistä, kun näki, miten todellinen huippuosaaja sovelsi coachingin ydintaitoja. Pysäyttävää!” (osallistujan palaute)

“Davidin pitämä koulutuspäivä oli hyvin vaikuttava. Hänen vahva kokemuksensa paistoi kirkkaasti ja hän oli todella karismaattinen esiintyjä.” (Essi Leskinen, HR kehitysosasto, Metso)

 • Fokus systeemisyydessä: Olemme Suomessa ainoa systeemisen teorian soveltaja coaching-kentässä. Koulutuksessa on mukana oman tuotekehityksemme tuotoksia eli kehittämiämme systeemisiä työkaluja arjen coaching-työhön.

Systeemisyyden merkityksen ymmärtäminen niin organisaation kuin yksilön käyttäytymisen kannalta on ollut minulle avartavaa. Coachina ymmärrän nyt, että omilla näkemyksillä ja substanssiosaamisella ei ole merkitystä.” (Mikko Loikkanen, ekonomi, Moimilo Oy)

”Systeemisen coachauksen ote toimii, kun halutaan herätellä esimiehiä huomaamaan oman vastuunsa. Johdon ja esimiesten esimerkki ja toiminta vaikuttavat koko työyhteisöön. Se, miten he toimivat esimerkiksi rekrytoinneissa ja uusien työntekijöiden vastaanottamisessa, heijastuu koko työyhteisön toimintaan.” (osallistujan palaute)

 • Panostus todelliseen oppimiseen: Coaching-taitoja oppii vain tekemällä. Koulutuksessa käytetään paljon aikaa erilaisten työkalujen testaamiseen, kokemusten reflektointiin ja palautteen antoon. Panostamme luottamuksen rakentamiseen ryhmässä, jotta asioista voidaan puhua niiden oikeilla nimillä.

”Tajusin, että en ole sitten autokoulun ollut näin intensiivisessä tietyn taidon harjaannuttamisen äärellä. Hienoa oppia uutta tapaa olla vuorovaikututuksessa. Todella tehokasta. Kiitos!” (osallistujan palaute)

Lue lisää osallistujien palautteita koulutuksesta.

Kenelle Systemic Business Coach® -koulutus soveltuu? Coaching-koulutus on esimieskoulutus parhaimmillaan

Koulutus on suunnattu sinulle HR-ammattilainen tai organisaation sisäisessä kehittäjän roolissa oleva. Lisäksi merkittävää hyötyä saat omaan työarkeesi, mikäli sinulla on esimies- tai johtamisvastuuta ja haluat oppia soveltamaan coaching-taitoja omassa roolissasi. Koulutus sopii myös sinulle, mikäli mietit uran vaihtoa ja siirtymistä itsenäiseksi coachiksi. Koulutus on myös loistava startti uudelle esimiehelle.

Koulutus ei edellytä sinulta aikaisempaa kokemusta coachingista tai tietyn alan tutkintoa, koska coaching-taidot eivät ole alasidonnaisia. Yhteistä kaikille on se, että olet kiinnostunut kehittämään omia valmiuksiasi vaikuttaa ja coachata toisia ihmisiä. Coaching ei ole myöskään toimialasidoinnaista, vaan vaikuttamistaitoja tarvitaan kaikkialla!

”Koulutuksen tosielämää mukailevat käytännön harjoitukset olivat mielestäni todella tärkeitä ja hyödyllisiä. Kouluttajilta saamani henkilökohtainen palaute auttoi minua itseni kehittämisessä. Elämään jäivät valmentavien kysymysten kysyminen ja muiden sparraaminen arkipäivän eri tilanteissa.” (Essi Leskinen, Metso)

”Arvokkain oppi ja oivallus koulutuksesta oli se, että ihminen on systeeminen kokonaisuus, joka vaikuttaa ja johon vaikutetaan.” (Maarit Parkkola, HR Manager)

”Systeeminen coachaus auttaa tarkastelemaan tavoitetta laajenevana ihmisten ja ilmiöiden välisenä vuorovaikutuksen kehänä. Vaikuttavaa on ollut huomio siitä, miten suhteellisen lyhyillä sessioilla voi päästä asian ytimeen, uusiin oivalluksiin ja viisaisiin vastauksiin. Kysymysten voima on ihmeellinen!” (Minna Tarvainen, Projektikoordinaattori, Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö)

Systemic Business Coach® -koulutuksen sisältö

Systemic Business Coach -livekoulutus: Koulutus kestää n. 6 kuukautta, ja se koostuu neljästä moduulista, joista jokainen moduuli koostuu kahden päivän lähikoulutuksesta. Tämän lisäksi on kolme virtuaalikoulutusta ja käytännön harjoituksista.

Systemic Business Coach -virtuaalikoulutus: Koulutus kestää n. 8 kuukautta, ja se koostuu neljästä moduulista, jotka jakautuvat 15 virtuaaliseen koulutussessioon sekä näiden väliin sijoittuviin käytännön harjoituksiin. Käy tämä business coaching -koulutus kun haluat oppia esimiestaitoja verkossa. Systemic Business Coach® -virtuaalikoulutus on myös esimieskoulutus verkossa.

Koulutuksella on ICF:n sertifioima ACSTH akkreditointi.

Koulutus sisältää 80h ICF:n hyväksymää sisältöä, mm.  

 • 60h koulutusta
 • 20h käytännön harjoittelua, jossa sovelletaan valmennuksessa opittuja työkaluja omaan arkeen
 • taustakirjallisuuteen tutustumista. Koulutuksen hintaan kuuluu jokaiselle osallistujalle valmentajiemme kirjoittama kirja Valmentava mentorointi (2020), joka on yksi tärkeimmistä suomeksi kirjoitetuista coachingin käsikirjoista
 • kouluttajien henkilökohtaista palautetta sekä vertaispalautetta
 • sparrauspari- ja pienryhmätoimintaa oman oppimisen tueksi

“Vaikuttavinta oli ehdottomasti konkreettiset coaching-harjoittelut päivien aikana. Teoria vietiin heti käytäntöön ja päästin kokeilemaan monipuolisesti erilaisia menetelmiä.” (Milla Alho, Head of Sales, BiiSafe Oy)

”Mielestäni koulutuksessa vuoropuhelu teoriapohjaisen tiedon ja käytännön harjoittelun kanssa oli hienosti tasapainossa. Turvallisessa ja rennossa oppimisympäristössä oli ilo haastaa itseään ja kokeilla uusia asioita. Systemic Business Coach® -koulutus antoi eväät osaamisen kehittämiseen.” (Antti Keskitalo, kehittämispäällikkö, Työeläkevakuutusyhtiö Elo)

Lue lisää osallistujien palautteita koulutuksesta.

Miksi juuri meidän business coaching-koulutus?

Olemme ammattitaitoinen, asiakasystävällinen, systeeminen ja kansainvälinen huippukoulutus, josta opit coachingin ydintaidot, eettisen koodiston ja vaikuttavien coaching-työkalujen käytön!

Kouluttajamme ovat vertaansa vailla Suomessa. HR-kentän supervaikuttaja David Clutterbuckin (EMCC:n (European Mentoring & Coaching Councilin) perustaja) ohella koulutuksen kouluttajakaartiin kuuluu kansainvälisten sertifikaattien omaavat kotimaisen coaching-alan uranuurtajat Marjut Alatalo (PCC), Vesa Ristikangas (PCC ja MCC kandidaatti, Systeeminen tiimicoach (STC), ja PCC assessori), Virpi Takala (ACC) ja Victoria Ristikangas (ACC). Koulutuksessa pääset oppimaan coaching-taitoja kansainvälisiltä johtoryhmävalmentajilta ja johtajien kehittäjiltä!

”Systemic Business Coach® -koulutuksesta jäi hyvä maku. Koulutus oli hyvin rakennettu ja positiivinen kokemus kaikin puolin!” (Essi Leskinen, HR kehitysosasto, Metso)

”Systemic Business Coach® -koulutuksessa parasta olivat intensiiviset keskustelut pienryhmissä, monipuoliset ja antoisat harjoitukset sekä niistä saatu henkilökohtainen palaute.” (Annie Laukkanen, henkilöstöpäällikkö, Metsä Group)

Lue lisää osallistujien palautteita koulutuksesta.

Ilmoittaudu koulutukseen nyt!

Tule siis mukaan Systemic Business Coach® -koulutukseen! Varaa paikkasi jo tänään! Jos sinulla heräsi kysyttävää koulutukseen liittyen, ole meihin rohkeasti yhteydessä!

”Suosittelisin koulutusta jokaiselle, joka haluaa kehittyä ihmisten johtajana tai valmentajana tai tutkiskella omaa toimintaansa ja päätöksentekomallejaan.” (Elina Heliö, Orion, HR-johtaja)

”Koulutus sopii henkilöille, joita kiinnostaa toisten ajattelun avittaminen eli lukkiutuneiden ja valesolmujen avaaminen organisaatio- ja privaattikäyttäytymisessä.” (Mikko Loikkanen, ekonomi, Moimilo Oy)

”Koulutuksen myötä opin hiljaisuuden ja kuuntelun voiman – tämä usein häviää kiireisessä työympäristössä. Kysyn enemmän kuin vastaan. Esimiestyössä ja johtamisessa tarvitaan edelleen runsaasti työtä sen eteen, että siirrymme henkilöstön potentiaalin hyödyntämiseen ja vastuuttamiseen. Oppimismatkani jatkuu edelleen!” (Maarit Parkkola, HR Manager)

Systemic Business Coach® -koulutuksen kyselyn tulokset

Systemic Business Coach® -koulutuksesta teettämämme kyselyyn osallistuneista 50% työskentelvät HR:ssä. Vastausten mukaan 100% osallistujista oppivat kuuntelutaitoja ja 88% valmentavaa otetta. 100% Systemic Business Coach® -koulutuksen käyneistä suosittelevat koulutusta eteenpäin! Tarjoamme tyytyväisyystakuun! Mikäli et ole tyytyväinen koulutukseen, hyvitämme sen sinulle.

”Koulutus vaikutti toimintaani aivan konkreettisesti, sillä käynnistimme coachaamisen omassa organisaatiossani. HR johtajana olen koulutuksen myötä tuonut uudenlaista ajattelua esimiesten perehdyttämispäiviin ja kehityskeskusteluihin.” (osallistujan palaute)

Lue lisää osallistujien palautteita koulutuksesta.

Oppimismatka jatkuu

Systemic Business Coach® -koulutus on ensimmäinen osa BoMentis, Coaching Housen systeemisten coaching-taitojen kokonaisuutta. Systemic Business Coach® -koulutuksen jälkeen tarjoamme erilliset koulutukset coachingin ydintaitojen syventämiseen Systemic Mentor Coaching© -prosessin myötä sekä tiimien coachaamiseen Systemic Team Coach© -koulutuksesta. Tiimien coachaamiseen pääset tutustumaan virtuaalikoulutus Tiimicoachingin perusteet© kautta. Meidän kauttamme saat ICF:n sertifioinnit niin ACC (Associate Certified Coach) kuin PCC-tasolle (Professional Certified Coach). Kysy lisää!

”Uskon, että koulutuksesta saamani innostus ja eväät elinikäiseen oppimiseen kohti coachingia ja valmentavaa otetta kantavat pitkälle. Jokainen arjen kohtaaminen on mahdollisuus oppia lisää ja nämä mahdollisuudet pyrin myös hyödyntämään.” (Antti Keskitalo, kehittämispäällikkö, Työeläkevakuutusyhtiö Elo)

Miksi sertifiointi on tärkeää? Sinustako certified business coach?

Ammattikunnan elinvoimaisuuden, luotettavuuden ja uskottavuuden takia on merkityksellistä, että coachit hakevat kansainvälisiä coach-sertifiointeja. Näin pystymme ylläpitämään jatkuvaa oppimista, löydämme uusia ulottuvuuksia omalle toiminnallemme ja saamme olla osa kansainvälistä ja ennen kaikkea intohimoista kehittäjien yhteisöä. Tutustu lisää coach-yhteistöihin: ICF Finland, Suomen Coaching-yhdistys (SCY), EMCC Finland, ICF Global, EMCC Global.

”Merkittävin koulutuksesta saamani hyöty on ollut se, että olen nyt lähempänä sitä suunnitelmaa ja tavoitetta, että siirryn nykyiseltä toimialalta uusien haasteiden pariin.” (Ari Kärkkäinen, yrittäjä, Entratum Oy)

Mitä systeeminen coaching on?

Systeemisessä coachingissa yhdistyy tavoitekeskeisyys ja tutkiva ote. Lopputuloksena on sekä asiakas- että ratkaisukeskeinen prosessi, jossa luottamuksellisessa yhteistyöllä coach tukee coachattavaa saavuttamaan tavoitteensa. Systeeminen ote lisää coachattavan ymmärrystä itsestään ja omasta tilanteestaan, koska asioita tutkitaan eri näkökulmista.

Me täällä BoMentis Coaching Housella olemme kiinnostuneita asiakkaidemme oppimisesta ja tarjoammekin yksilöllistä tukea ja palautetta coachingistasi ja kehittymisestäsi. Meidän toimintatyylimme perustuu uskomukseen systeemisen ajattelun voimasta sekä valmentavan johtajuuden lainalaisuuksista, ja olemme kiinnostuneita juuri sinun ajatuksistasi, tavoitteistasi, tarpeistasi ja haasteistasi.

Ei ole mitään sellaisia asioita, joita systeemisellä coaching-otteella ei voisi tutkia!

Systeemisellä coachingilla tarjoat coachattavallesi

 • tilaa tutkia omaa henkilökohtaista systeemiä eli itselle tärkeitä arvoja, visioita ja strategioita sekä
 • tilaa tutkia vuorovaikutussysteemiä eli oman toiminnan vaikutuksia lähiympäristössä – omassa tiimissä tai johtamisroolissa.

Systeeminen ajattelu soveltuu coachingin ydintaitoihin oleellisesti, ja sen ydintarkoituksena on laajentaa ajattelua ja vuorovaikutustaitopalettia entisestään.

”Merkittävimpiä oivalluksia oli ymmärtää syvällisesti sekä coachingistä ideana että systeemisyydestä ilmiönä.” (Antti Keskitalo, Työeläkevakuutusyhtiö Elo)

Uskomme, että systeeminen ajattelu on erittäin ajankohtaista nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa, jossa elämme. Nyt on entistä tärkeämpää kyetä resilientisti ottamaan haltuun nopeasti tapahtuvia muutoksia. Systeemisessä coachingissa pohditaan mm. sitä, mikä on yksilön rooli laajemmassa ekosysteemissä, miten menneisyys ja tuleva suhteutuvat nykyhetkeen ja mitä vaikutuksia esim. sidosryhmien toiminnalla on yksilön toiminnalle. Ajattelun laajentaminen ja uusien näkökulmien löytäminen ovat niitä systeemisen ajattelun peruslähtökohtia, joita harvemmin arjessamme otamme huomioon.

Kokonaiskesto

6kk

Investointi

Osallistuja organisaatiosta 4500 €

Osallistuja yksityishenkilönä
3200 €

Hintoihin lisätään alv 24%.

Maksu- ja peruutusehdot

Seuraavat koulutukset

Systemic Business Coach® livekoulutus (22)

Koulutus koostuu neljästä läsnäolomoduulista sekä kolmesta virtuaalivalmennuksesta. Voit osallistua koulutukseen koronatilanteen mukaan joko etänä tai paikan päällä.

25.1.2022-16.6.2022

Moduuli 1: 25.-26.1.2022

Virtuaalivalmennus 1: Ryhmäcoachingin virtuaalitreeni, 18.2.2022, klo 8.30-10.00

Moduuli 2: 8.-9.3.2022

Virtuaalivalmennus 2: Virtuaalicoachingin treeni, Pro Real, 29.3.2022, klo 8.30-10.00

Moduuli 3: 26.-27.4.2022

Virtuaalivalmennus 3: Systeeminen vaikuttamisen webinaari, 20.5.2022, klo 8.30-10.00

Moduuli 4: 21.-22.6.2022

Tulevaisuuden työelämätaito

Coaching-taitoja on useiden vuosien ajan nostettu yhdeksi keskeisimmistä tulevaisuuden työelämätaidoista. Samalla kun entistä enemmän työt automatisoidaan ja tekoäly valtaa alaa, tarve vuorovaikutustaidoille kasvaa entisestään. Tulevaisuus on totta jo tänään. Kun panostat omien coaching-taitojen harjaannuttamiseen ja teet itsestäsi coachingin ammattilaisen, olet edelläkävijä ja työelämän muutoksen moottori.

Olit sitten organisaation sisällä toimiva kehittäjä, esimies, johtaja tai projektivastuullinen, ammattimaiset coaching-taidot tulevat takuuvarmasti käyttöön. Taidot ovat pääomaa, jota voit hyödyntää lopunelämäsi – niin töissä kuin kotona. Jos siis haluat mahdollistaa sen, että ihmiset ympärilläsi pääsevät parhaimpaansa ja sitoutuvat kehittämään omaa ja lähipiirinsä toimintaa, coaching on sinun juttusi.

“Koulutus oli erittäin opettavainen matka siihen, miten esimies pystyy valmentamalla vaikuttamaan ja tuottamaan ahaa-elämyksiä.” (Heli Tuppurainen, myyntijohtaja, VWR)

Mistä Systemic Business Coach® -koulutuksessa on kyse?

Systemic Business Coach® on kansainvälisen coaching-yhdistyksen eli International Coaching Federationin (ICF) hyväksymä koulutus, joka tarjoaa sinulle mahdollisuuden coaching-ammattilaisen sertifiointiin. Koulutuskokonaisuus rakentuu kahden kivijalan ympärille

 • ICF:n määrittelemät coachingin kahdeksan ydinkompetenssia. (ICF:n päivitetyt ydinkompetenssit otettiin käyttöön 2021 alusta). Keskeistä on coachingin ajattelutavan juurruttaminen ja siihen liittyvien taitojen harjaannuttaminen. Kyky olla läsnä ja kuunnella sekä ohjata coachattava muutoksen polulle, sitoutumaan ja ottamaan vastuu omasta kehittymisestään, tapahtuu hyödyntämällä coachingin ydinkompetensseja.
 • Systeeminen ajattelu. Yksilöiden coaching ei koskaan tapahdu tyhjiössä, vaan tarvitaan samalla ymmärrystä coachattavan lähipiiristä ja toimintakentästä. Systeemisyys auttaa näkemään laajemmin sekä ymmärtämään vuorovaikutussuhteiden moninaisuutta. Fokus siirtyy yksilöiden välisiin suhteisiin ja vuorovaikutusverkostojen hahmottamiseen. Koulutuksessa hyödynnetään systeemisyyden pioneerin Jacob Levi Morenon sekä tuoreimpien ajatusjohtajien mm. prof. David Clutterbuckin ja psykologi John Whittingtonin ajattelua systeemisen vaikuttamisen keinoista.

“Koulutusporukassa oli hyvä olla ja jokainen sai olla täysin oma itsensä. Sellainen kuin oikeasti on.” (Ari Kärkkäinen, yrittäjä, Entratum Oy)

Asiakastarinoita

Valmentamistaitoa arjen eri tilanteisiin

Case Metso

Koulutus: Systemic Business Coach®

Essi Leskinen on aina ollut kiinnostunut valmentavasta tavasta auttaa yksilöitä ja ryhmiä oppimaan ja kehittymään. Työssään kansainvälisissä HR:n kehitystehtävissä Metsolla hän on huomannut coaching-taitojen tarpeellisuuden. Lisääntynyt kiinnostus ja huomio siitä, miten hyödyllisiä valmentavat taidot ovat omassa työssä, saivat Essin osallistumaan Systemic Business Coach® -koulutukseen.

Lue lisää

Kaikki asiakastarinat

3 tapaa haastaa - coachingopas

Lataa opas, jossa on vinkkejä yhden coachingin ydintaidon eli haastamisen saloihin.

Lataa opas

Tiesitkö, että BoMentis, Coaching House on HY+ luotettava kumppani?

Tutustu HY+ palveluihin

Etsitkö yksilöllistä, tarpeisiisi räätälöityä valmennusta organisaatiosi esihenkilöille?

Tutustu esihenkilövalmennuksiimme

Esihenkilövalmennukset
Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste