Sertifioitu Systemic Business Coach -koulutus | BoMentis Coaching House

Coaching-taidoilla muutoksen ammattilaiseksi

Systemic Business Coach®

Sertifioitu Business Coach -koulutus

Systemic Business Coachiksi® työn ohessa

Coaching-taidot ovat tämän päivän ja huomisen yksi keskeisimmistä työelämätaidoista. Coaching-taitojen avulla vaikutat toisiin inhimillisesti ja samalla tehokkaasti. Coachaaminen on kyky, jolla oikeasti kyetään tukemaan toisia heidän ammatillisessa ja henkilökohtaisessa kasvussaan, mikä näkyy käytännössä tavoitteiden saavuttamisessa. Coaching on taito, jonka tarve ei katoa teknologian kehityksen tai tekoälyn myötä. Entistä enemmän tarvitaan kykyä olla ajattelun pallotteluseinänä kysymyksille, joihin ei ole helppoja ratkaisuja ja tarjota tila kohdata haastavia tilanteita ja niihin liittyviä kokemuksia. Coaching-taidot rakentavat laadukasta ja tehokasta vuorovaikutusta sekä innostusta toteuttaa omaa potentiaalia kokonaisvaltaisemmin.

Systemic Business Coach® -koulutus antaa valmiudet toimia ammattimaisena coachina. Koulutuksen aikana kehitetään osallistujan valmennusosaamista ICF:n määrittelemien ammattimaisen business coachin ydinkompetenssien mukaisesti. Samalla pääset aloittamaan sertifioitumisen kansainvälisen coaching-yhdistyksen, ICF:n, ACC-tason coachiksi.

Systemic Business Coach® -koulutuksessa osallistuja saa käytännön harjoitusta niin coachina toimimisesta kuin coachattavana olemisesta. Osallistuja omaksuu coachingin perusperiaatteet sekä oppii systeemisen coachingin peruslainalaisuudet. Innostavaa oppimista tukevat kokeneet kouluttajat, turvallinen koulutusryhmä, omat sparrausparit sekä omat harjoitteluasiakkaat, jotka mahdollistavat oppien jalkautumisen suoraan osallistujan arkeen. Usein sparrausparien keskinäinen yhteistyö jatkuu myös coach-koulutuksen jälkeenkin.

Systemic Business Coach® kehittäjille ja johtajille

Koulutus soveltuu monessa eri tilanteessa olevalle työelämän ammattilaiselle. Olit sitten HR-ammattilainen, sisäinen kehittäjä, esihenkilö tai johtaja, pystyt soveltamaan coaching-taitojasi suoraan omaan arkeesi. Koulutus sopii myös sinulle, joka mietit uranvaihtoa tai haluat vahvistaa ammatticoachin rooliasi itsenäisenä yrittäjänä.

Coach-roolin kasvun ja kehittymisen myötä vahvistat laadukkaampia yhteistyösuhteita, kohtaamisia ja siten omia työelämätaitoja. ICF:n tekemän tutkimuksen mukaan 80% coachattavista olivat kokeneet itseluottamuksen kasvua ja yli 70% olivat parantaneet työsuorituksiaan, yhteistyösuhteitaan ja kommunikaatiotaitojaan. Lisäksi lähes 90% yrityksistä, jotka olivat käyttäneet coachingia, olivat kokeneet saaneensa investoinnilleen vastinetta.

Systemic Business Coach® -koulutus ei edellytä sinulta aikaisempaa kokemusta coachingista tai tietyn alan tutkintoa, koska coaching-taidot eivät ole toimialasidonnaisia. Yhteistä kaikille on se, että olet kiinnostunut kehittämään omia valmiuksiasi vaikuttaa ja coachata toisia. Vaikuttamistaitoja tarvitaan kaikkialla!

Se, miten rakennatte ohjelman, oppimismatkan, sisällöt ja rytmit sekä ohjaatte, annatte palautetta, kannustatte jokaista yksilönä, haastatte rakentavalla ja kunnioittavalla tavalla – coachattavan etu ja etiikka edellä – on todellista huipputasoa, maailmanluokkaa.” (Tiina Vuorenmaa, Vice President Human Resources, Kalmar Automation Solutions, Cargotec)

Monipuoliset Systemic Business Coach® -opinnot

Systemic Business Coach® -koulutus on työelämään suunnattu business coach -koulutus jossa korostuu systeeminen ideologia ja sen käytäntöön vienti sekä valmentava johtajuus. Systeemisyys auttaa näkemään laajemmin sekä ymmärtämään vuorovaikutussuhteiden moninaisuutta. Koulutuksessa opitaan myös erilaisia systeemisiä työkaluja.

Systemic Business Coach® -koulutus toteutetaan Espoon Leppävaarassa. Lisäksi koulutuskonaisuuteen kuuluu ajasta ja paikasta riippumattomia verkkovalmennuksia, jotka on toteutettu BoMentis, Coaching Housen omalla eBon-oppimissalustalla. Koulutuksiin sisältyy luonnollisesti omaan arkeen sovellettavien coaching-harjoitteluja ja erilaisia sparrausparityöskentelyjä, joilla vahvistetaan business coach identiteetin vahvistumista.

Koulutus kestää n. 6 kuukautta, ja muodostuu kuudesta koulutuspäivästä, joista kolme ensimmäistä on yhden päivän ja viimeinen kahden päivän kokonaisuus. Tämän lisäksi koulutukseen sisältyy yksi yhteinen virtuaalinen ryhmäcoaching-sessio.

 

Koulutus sisältää 80h ICF:n hyväksymää sisältöä, mm.  

 • 40 h paikan päällä toteutettavaa innostavaa, kokemuksellista ja vaikuttavaa koulutusta. Koulutuksessa keskitytään teoriaopintojen lisäksi vahvasti mm. erilaisten työkalujen testaamiseen ja coaching-kokemusten reflektointiin. Lisäksi osallistujat saavat palautetta omasta toiminnastaan coachina.
 • 40 h oppimista omalla ajalla, joka sisältää mm.
  • eBon -verkkovalmennuksen tekemistä,
  • Käytännön harjoittelua, jossa sovelletaan valmennuksessa opittuja työkaluja omaan arkeen.
  • Taustakirjallisuuteen tutustumista. Koulutuksen hintaan kuuluu jokaiselle osallistujalle kirja valmentajiemme tuotannosta.
  • sparrauspari- ja pienryhmätoimintaa oman oppimisen tueksi

Systemic Business Coach® -koulutuksesta saat

 • Nopeasti käyttöönotettavia, toimivia ja testattuja coaching-työkaluja, mm. Pilari- ja ITU-malli.
 • Käytännönläheisiä ajattelumalleja ja toimintatapoja, joilla aktivoit toisten ajattelua ja saat potentiaalin käyttöön, mm. voimallisilla kysymyksillä ja kuuntelutaidoilla
 • Kokemuksen systeemisen näkökulman vaikuttavuudesta ja sen mahdollisuuksista coachingissa.
 • Henkilökohtaista palautetta, joka auttaa sinua kehittämään itsetuntemustasi, ajatteluasi ja toimintaasi vuorovaikuttajana
 • Tilaa ja mahdollisuuden harjoitella uusia taitoja psykologisesti turvallisessa opiskeluilmapiirissä
 • Pääsyn innostavaan alumniverkostoon & mahdollisuuden verkostoitua uusien systeemisesti orientoituneiden ammattilaisten kanssa.

Kouluttajina kokeneet coaching-ammattilaiset

Kaikki BoMentis Coaching Housen kouluttajat ovat kokeneita johtajien coacheja. Olemme kouluttaneet ammatticoacheja Suomeen jo vuodesta 2012 lähtien. Vuosittain Systemic Business Coach® -koulutuksia on toteutettu 2-4 ryhmää.

Arvostettu kansainvälinen coaching-sertifikaatti

Systemic Business Coach® -koulutus on osa ICF:n 1. tason akkreditoitua koulutuskokonaisuutta, jonka myötä pystyt hankkimaan itsellesi ACC-tason sertifioinnin. 1. tason koulutuskokonaisuuteen kuuluu lisäksi Systemic Mentor Coaching© -prosessi ja coachingin loppuarviointi (Final Performance Evaluation).

Lue lisätietoa koulutuksen sertifioinnista tästä.

Lue lisätietoa coachingista ja systeemisestä coachingista tästä.

Palautetta Systemic Business Coach® -koulutuksesta

Kokemuksia Systemic Business Coach® -koulutuksesta

”Koulutuksen tosielämää mukailevat käytännön harjoitukset olivat mielestäni todella tärkeitä ja hyödyllisiä. Kouluttajilta saamani henkilökohtainen palaute auttoi minua itseni kehittämisessä. Elämään jäivät valmentavien kysymysten kysyminen ja muiden sparraaminen arkipäivän eri tilanteissa.” (Essi Leskinen, Metso)

”Systeeminen coachaus auttaa tarkastelemaan tavoitetta laajenevana ihmisten ja ilmiöiden välisenä vuorovaikutuksen kehänä. Vaikuttavaa on ollut huomio siitä, miten suhteellisen lyhyillä sessioilla voi päästä asian ytimeen, uusiin oivalluksiin ja viisaisiin vastauksiin. Kysymysten voima on ihmeellinen!” (Minna Tarvainen, Projektikoordinaattori, Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö)

”Systemic Business Coach® -koulutuksessa parasta olivat intensiiviset keskustelut pienryhmissä, monipuoliset ja antoisat harjoitukset sekä niistä saatu henkilökohtainen palaute.” (Annie Laukkanen, henkilöstöpäällikkö, Metsä Group)

”Mielestäni koulutuksessa vuoropuhelu teoriapohjaisen tiedon ja käytännön harjoittelun kanssa oli hienosti tasapainossa. Turvallisessa ja rennossa oppimisympäristössä oli ilo haastaa itseään ja kokeilla uusia asioita. Systemic Business Coach® -koulutus antoi eväät osaamisen kehittämiseen.”
(Antti Keskitalo, kehittämispäällikkö, Työeläkevakuutusyhtiö Elo)

Tutustu muihin osallistujien kokemuksiin Systemic Business Coach® -koulutuksestamme.

Ilmoittaudu tästä.

Kokonaiskesto

6kk

Koulutuksen hinta

Systemic Business Coach® -koulutus

Osallistuja organisaatiosta 3400 €

Osallistuja yksityishenkilönä
2400 €

Hintoihin lisätään alv 24%.

Maksu- ja peruutusehdot

Alumnitoiminta

Osallistuessasi avoimiin koulutuksiimme pääset mukaan alumnitoimintaamme somessa ja live-tilaisuuksissa. Lue lisää.

Seuraavat koulutukset

Systemic Business Coach®, paikan päällä oleva koulutus (27)

3.9.2024-16.1.2025

1. Päivä, ti 3.9.2024,
klo 8.30-16.00:
Coachingin perusta, minä coachina

2. Päivä, ke 23.10.2024
klo 8.30-16.00:
Coachingin ydintaidot

3. Päivä, ti 19.11.2024
klo 8.30-16.00:
Coachingin kivijalka ja kasvun tekijät

4. Virtuaalivalmennus, ti 10.12.2024,
klo 8:00-9:30:
Systeemisyys coachingissa

5. Päivä, ke 15.1.2025,
klo 8.30-16.00:
Kohti ammattimaista coachaamista

6. Päivä, to 16.1.2025,
klo 8.30-16.00:
Minä systeemisenä coachina

Varaa veloitukseton tapaaminen valmentajamme kanssa

Mikäli mietit coaching-taitojen opiskelua tai haluat sertifioitua ammatticoachiksi, sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus saada kokemus Systemic Business Coach® -koulutuksesta ja pohtia omaa motivaatiota lähteä mukaan koulutukseen.  Varaa maksuton henkilökohtainen aika valmentajatapaamiseen. Yhteisen ajan myötä saat mahdollisuuden päästä testaamaan yhtä systeemisen coachingin työkaluista. Voit lisäksi kysyä mieltäsi askarruttavia kysymyksiä koulutuksesta.

Varaa aika

3 tapaa haastaa - coachingopas

Lataa opas, jossa on vinkkejä yhden coachingin ydintaidon eli haastamisen saloihin.

Lataa opas

Asiakastarinoita

Valmentamistaitoa arjen eri tilanteisiin

Case Metso

Koulutus: Systemic Business Coach®

Essi Leskinen on aina ollut kiinnostunut valmentavasta tavasta auttaa yksilöitä ja ryhmiä oppimaan ja kehittymään. Työssään kansainvälisissä HR:n kehitystehtävissä Metsolla hän on huomannut coaching-taitojen tarpeellisuuden. Lisääntynyt kiinnostus ja huomio siitä, miten hyödyllisiä valmentavat taidot ovat omassa työssä, saivat Essin osallistumaan Systemic Business Coach® -koulutukseen.

Lue lisää

Kaikki asiakastarinat

Tiesitkö, että BoMentis, Coaching House on HY+ luotettava kumppani?

Tutustu HY+ palveluihin

Etsitkö yksilöllistä, tarpeisiisi räätälöityä valmennusta organisaatiosi esihenkilöille?

Tutustu esihenkilövalmennuksiimme

Esihenkilövalmennukset
Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste