BoMentis Oy:n ylläpitämät rekistereitä ovat uutiskirjeen tilaajarekisteri ja asiakasrekisteri. Rekisteriselosteissa esiteltyjä henkilötietoja käsitellään, jotta voimme tuottaa asiakkaille palveluitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

REKISTERIN NIMI

Rekisteriseloste ja tietosuojalauseke – asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

BoMentis Oy
Y-tunnus: 1621430-2

Käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään BoMentis Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen sekä yhteydenpitoon (sisältäen sähköpostissa lähetettävän uutiskirjeen ja mitä siitä mainitaan uutiskirjeen tilaajarekisterissä), sekä palveluiden tuottamiseen asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Käyttäjä hyväksyy tämän rekiseriselosteen ja tietosuojalausekkeen ehdot tilaamalla tai käyttämällä palvelujamme ja/tai allekirjoittamalla coaching-sopimuksen.

Tiedot

Rekisterissä voidaan säilyttää ja käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • Yhteystiedot: etunimi ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys ja sen toimiala, tehtävä ja osasto yrityksessä, perustietojen rekisteröintipäivä
 • Asiakkaan antamat markkinointiluvat/kiellot sähköiseen suoramarkkinointiin, verkkosivukäynnit ja muut toimenpiteet verkkopalveluissa
 • Muut palvelun tuottamisen kannalta välttämättömät tiedot, jotka asiakas eli toimeksiantaja rekisterinpitäjänä, kontaktihenkilö tai loppuasiakas on luovuttanut henkilökohtaisesti BoMentikselle:lle tai sen edustajalle
 • Asiakkaan antamat profilointitiedot sekä asiakassuhdetta ja palvelujen käyttöä koskevat tiedot (esim. laskutustiedot, palveluiden hankintaan tai yrityksen strategiaan liittyvät tiedot)
 • Asiakkaaseen liittyvät muistiinpanot ja toimenpiteet (esim. tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, koulutuspalautteet)

Tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot: Asiakastietoa kerätään verkkosivuilla, tilaisuuksissa ja kontaktoinneilla. Asiakas voi myös itse liittyä rekisteriin verkkosivuilla tilaamalla uutiskirjeen tai lataamalla materiaalin. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin asiakkaan käyttäessä palvelua.

Tietojen luovutus

Luovutamme tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin vain henkilötietolain 19 § mukaisesti. BoMentis Oy on perinteisesti työllistävän yritystoiminnan lisäksi myös verkostomaisesti toimiva yritys ja teettää työtä ajoittain alihankintana. Tietoja voidaan luovuttaa käsiteltäväksi BoMentis Oy:n alihankkijalle tässä selosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen, kun se on erinomaisen palvelun tuottamisen kannalta välttämätöntä.

BoMentis Oy voi siirtää tietoja myös palvelun teknisen tuottamisen mahdollistavien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimille. Tietoja voidaan siirtää myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä. Osa käyttämistämme pilvipalveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella, esim. kansainvälisten palveluntarjoajien palveluissa, kuten Microsoft Office 365 tai Google.

Rekisteröidyn oikeudet

Kaikilla BoMentis Oy:n rekistereissä olevilla on omien henkilötietojensa osalta oikeus luottaa tietoturvan korkeaan tasoon ja saada ilmoitus mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta.

Kaikilla BoMentis Oy:n rekistereissä olevilla on omien henkilötietojensa osalta oikeus:

 • Tietää, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin.
 • Saada läpinäkyvää ja ajantasaista tietoa.
 • Pyytää tietojen oikaisua ja henkilötietojensa poistamista asiakasrekisteristä.
 • Pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan milloin tahansa. Jos haluat muuttaa tai poistaa tietojasi, niin ota yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietojen suojaus

Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on käyttäjätunnus ja salasana. Koneet pidetään vartioituina niin, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain henkilöt, joilla on siihen lupa työtehtäviensä vuoksi. Tietojen käsittelyssä noudatetaan tarkoin BoMentis Oy:n laatimia tietosuojaohjeistuksia. Rekisterin tiedot tallennetaan Crm-service Oy:n palvelimille.

BoMentis Oy:llä on tässä rekisteriselosteessa mainittujen mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa aina kirjallinen sopimus, jonka edellytyksenä ovat luottamuksellinen ja lainmukainen tietojen käsittely ja sekä suojaus.

BoMentis Oy säilyttää henkilötietoja vähimmäismäärän käyttötarkoitukseen nähden. Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun on perusteltua asiakkuuden hoitamisen kannalta. Tietoja voidaan sälyttää vielä asiakkuuden päättymisen jälkeen siltä osin, kuin on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon, että asiakkuus saattaa vielä jatkua jossain muodossa myöhemmin.

Loppuasiakkaita eli valmennukseen, koulutuksiin ja luentoihin osallistuvia yksilöitä koskeva erityislauseke: Ellei Asiakas eli toimeksiantaja rekisterinpitäjän ominaisuudessa toisin kirjallisesti ohjeista, niin BoMentis Oy ja mahdollinen palvelun toteuttava alihankkija tuhoavat kaikki tiedot luotettavalla tavalla palveluprosessin päätyttyä.

Yhteystiedot

info@bomentis.fi
+358 40 5033 597

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava

Jaakko Tusa

jaakko.tusa@bomentis.fi
+348 40 730 7452

Linnoitustie 4 A
02600 Espoo

REKISTERIN NIMI

Rekisteriseloste ja tietosuojalauseke – uutiskirjeen tilaajarekisteri

Rekisterinpitäjä

BoMentis Oy
Y-tunnus: 1621430-2

Käyttötarkoitus

Rekisterin avulla lähetetään BoMentis Oy:n tiedotteita, webinaareja, vlogeja, blogikirjoituksia sekä mainonta-, markkinointi- ja tarjousviestejä. Viestintämuoto on sähköpostissa lähetettävä uutiskirje, joka ei velvoita tilaajaa minkäänlaisiin toimiin. Käyttäjä hyväksyy tämän rekiseriselosteen ja tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme ja/tai tilaamalla uutiskirjeen.

Tiedot

Rekisterissä voidaan säilyttää ja käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • etunimi ja sukunimi
 • työroolinimike
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • yritys ja sen toimiala
 • tehtävä ja osasto yrityksessä
 • valitut kielet
 • tietojen rekisteröintipäivä

Rekisteröidyn oikeudet

Kaikilla BoMentis Oy:n rekistereissä olevilla on omien henkilötietojensa osalta oikeus:

 • Tietää, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin.
 • Saada läpinäkyvää ja ajantasaista tietoa.
 • Pyytää tietojen oikaisua ja henkilötietojensa poistamista asiakasrekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi).
 • Pyytää käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan milloin tahansa. Jos haluat muuttaa tai poistaa tietojasi, niin ota yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on oikeus perua uutiskirje, kunkin sähköpostin yhteydessä olevasta linkistä tai ottamalla yhteyttä tässä rekisteriselosteessa mainittuihin yhteystietoihin.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot: Asiakastietoa kerätään verkkosivuilla, tilaisuuksissa ja kontaktoinneilla. Asiakas voi myös itse liittyä rekisteriin verkkosivuilla tilaamalla uutiskirjeen tai lataamalla oppaan. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin asiakkaan käyttäessä palvelua.

Tietojen luovutus

Luovutamme tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin vain henkilötietolain 19 § mukaisesti. Rekisterin tietoja selosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen käyttää vain BoMentis Oy ja Coaching House Finland Oy.

​BoMentis Oy voi siirtää tietoja palvelun teknisen tuottamisen mahdollistavien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimille. Tietoja voidaan siirtää myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä. Osa käyttämistämme pilvipalveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella, esim. kansainvälisten palveluntarjoajien palveluissa, kuten Microsoft Office 365 tai Google.

Tietojen suojaus

Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on käyttäjätunnus ja salasana. Koneet pidetään vartioituina niin, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain henkilöt, joilla on siihen lupa työtehtäviensä vuoksi. Tietojen käsittelyssä noudatetaan BoMentis Oy:n laatimia tietosuojaohjeistuksia. BoMentis Oy:llä on tässä rekisteriselosteessa mainittujen mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa aina kirjallinen sopimus, jonka edellytyksenä ovat luottamuksellinen ja lainmukainen tietojen käsittely ja sekä suojaus.

BoMentis Oy säilyttää henkilötietoja vähimmäismäärän käyttötarkoitukseen nähden. Uutiskirjeentilaajien henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun on perusteltua tässä selosteessa määritellyn käyttötarkoituksen kannalta.

Yhteystiedot

info@bomentis.fi
+358 40 5033 597

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava

Jaakko Tusa

jaakko.tusa@bomentis.fi
+348 40 730 7452

Linnoitustie 4 A
02600 Espoo

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen toimintamme tai tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Tällaiset muutokset saattavat tulla ajankohtaisiksi muun muassa lainsäädännön muuttuessa tai toimintatapojemme tarkentuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.

Pyydämmekin sinua tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin, jotta tiedät kulloinkin voimassa olevat käytännöt.

Laatimispäivämäärä 20.5.2018

Päivitetty viimeksi 15.11.2019