Tiimivalmennukset | BoMentis Coaching House

Valmentavaan johtamiseen pohjautuvat  tiimivalmennuksemme kehittävät vaikuttavasti tiimityötaitoja. Hyvä työyhteisö rakentuu yhteisen työn tekemiselle, jossa jokainen tiimiläinen on valmentava, yhteisvastuullinen ja yhdessäohjautuva. Tiimivalmennuksen tavoitteena on tukea tiimiä toimimaan paremmin yhteistyössä – jotta työhyvinvointi ja tulokset paranisivat.

Mitä tiimivalmennus on?

Tiimivalmennus on prosessi, jossa ulkopuolinen valmentaja auttaa tiimiä löytämään oman potentiaalinsa ja valjastamaan sen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tiimivalmennus tukee tiimiä yhdessä määrittelemään tavoitteensa sekä tunnistamaan vahvuutensa ja priorisoimaan kehittymisen painopisteet yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Tiimivalmennus ei siis ole 1.) koulutus, jossa on etukäteen suunnitellut tiukkaan rajatut sisällöt. 2.) konsultointi, jossa tiimivalmentaja kertoo, mitä ja miten tiimin tulee tehdä. tai 3.) yksilökoulutus, jossa keskitytään vain yhden tiimin jäsenen toimintaan.

Tiimityön kehittäminen – tiimivalmennuksen hyödyt

 1. Tiimivalmentaja havainnoi tiimin toimintaa ulkopuolisen näkökulmasta ja osaa nostaa keskusteluun asioita ja ilmiöitä, joita hän havaitsee tiimiläisten kanssakäymisessä.
 2. Valmennuksessa pysähdytään arjen tilanteiden käsittelyyn ja vahvistetaan tiimin toimintakykyä käytännössä.
 3. Tiimivalmentaja vahvistaa keskinäistä luottamusta ja luo rakentavan ilmapiirin vaikeillekin keskusteluille ja näin tukee tiimiä onnistumaan.
 4. Tiimivalmentaja tukee ja valmentaa tiimin jäseniä tiimityöskentelyssä, yhteisen työn tekemisessä sekä yhdessäohjautuvuuteen kasvussa.

Tyypillisen tiimivalmennuksen tavoitteena on esimerkiksi …

 • Luoda yhteistä liimapintaa selkeyttämällä tiimin missiota, rooleja ja vastuita
 • Vahvistaa yhteistyön käytäntöjä tiimin sisällä
 • Aktivoida osallistujat yhteisen työn kehittämisen prosessiin
 • Parantaa työyhteisön ilmapiiriä sekä työyhteisötaitoja
 • Selkeyttää, mitä valmentava ajattelu- ja toimintatapa tarkoittaa käytännössä
 • Lisätä erilaisten toimintatyylien ymmärrystä ja niiden hyötykäyttöä tiimin toiminnassa

Tiimien kehittäminen – Valmentava johtajuus ja yhdessäohjautuvuus ohjenuorana

”Sain ymmärrystä tiimissäni olevan vuorovaikutuksen moniulotteisuudesta. Jo muutamien oppimieni työkalujen käyttö on aktivoinut tiimiä ja sen toimintaa. Keskinäinen luottamuksemme on syventynyt.”

Valmentava ote tiimin johtamisessa on tärkeä osa esihenkilön arkea. Valmentava johtajuus on tavoitteellista, arvostavaa ja osallistavaa yhteistoimintaa (Ristikangas & Ristikangas, 7. painos, 2019). Sillä luodaan edellytykset niin yksittäisten ihmisten kuin tiimienkin onnistumiselle. Tiimin valmentaminen huipputiimiksi edellyttää esihenkilöltä uusia taitoja, kun fokus siirtyy yksilöihin vaikuttamisesta tiimissä olevan potentiaalin tunnistamiseen ja käyttöönottoon. Huipputiimissä toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitteet, halu oppia, yhteisen työn tekeminen ja yhdessäohjautuvuus. Huipputiimissä uskalletaan unelmoida rohkeasti, toimitaan psykologisesti turvallisesti kokeillen ja erehtyen. Pyydetään ja annetaan palautetta sekä juhlitaan onnistumisia. Innostus syntyy keskinäisestä arvostuksesta, osallistumisesta ja onnistumisista. Huipputiimissä kaikki tiimin jäsenet valmentavat toisiaan. Valmentava johtajuus kuuluu kaikille!

BoMentiksen tiimivalmennukset ovat vaikuttavia, koska ne perustuvat valmentavaan johtajuuteen, joka on tutkitusti toimiva ajattelu- ja johtamismalli. BoMentiksella on vuosikymmenten kokemus tiimien kanssa työskentelystä. Olemme viilanneet koulutuksemme Suomen parhaiksi. Jokaisessa prosessissa teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, kuunnellen juuri heidän tarpeitaan ja huoliaan. Tiedämme kuinka luoda vaikuttava, hyödyllinen ja aidosti asiakkaidemme arkea muuttava tiimin ja työyhteisön valmennus.

Tiimin johtaminen kuntoon käytännön harjoitteiden kautta

Tiimivalmennuksissamme keskitymme luennoimisen sijaan arjen tilanteiden harjoitteluun käytännönläheisesti. Valmennusprosessimme elävät tiimin tarpeiden mukaan. Valmennukseen kuuluu myös olennaisena osana välitehtäviä sekä sparrausparityöskentelyä.

Toimiva tiimityö edellyttää resilienssiä – Muutoskyvykkyys vahvistuu askel kerrallaan

Resilienssi on kyky, joka auttaa ihmistä käsittelemään yllättäviä muutoksia sekä samalla toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja tuottavasti. Se on niin yksilön, tiimin kuin organisaation ominaisuus, jota voidaan kehittää. Resilienssi on yllättävistä muutoksista palautumisen taito, jota kehittämällä yksilö ja organisaatio selviytyy paremmin ja nopeammin kaikista muutoksista. Tiimissä työskentely ja erityisesti tiimin kehittäminen huipputiimiksi edellyttää tiimiltä vahvaa resilienssiä.

Tyypillinen tiimivalmennus

Tiimivalmennuksemme rakentuvat kolmen viitekehyksen päälle, jotka ovat systeeminen ajattelu, valmentava ajattelu ja toiminta sekä ryhmädynamiikan hyödyntäminen. Räätälöimme valmennukset aina asiakkaittemme tarpeen mukaisesti.  Tyypillisesti tiimien kanssa tekemämme valmennusprosessit kestävät puolesta vuodesta vuoteen. Tiimivalmennustemme yhteydessä hyödynnämme usein jotain arviointityökalua, mm. Coaching Leadership Pulse® tiimiläinen -johtajuusarviointia tai Everything DiSC® -erilaisuuden ymmärtämiseen tarkoitettua viitekehystä. Valmennuksien onnistuminen varmistuu monipuolisella osaamisellamme. Se perustuu vuosien kokemukseen organisaatioiden ja ryhmien kehittämisestä sekä valmentajiemme pitkäjänteiseen lisäkouluttautumiseen. Meillä on vuosien kokemus menestyksekkäästi livenä toteutetuista tiimivalmennuksista, ja olemme myös saaneet paljon kiitosta virtuaalisista toteutuksistamme.

Tiesithän, että toimimme myös virtuaalisesti

Vallitsevan pandemiatilanteen johdosta toteutamme johdon, esimiesten ja tiimien valmennuksia sekä avoimia koulutuksiamme myös tarpeen mukaan virtuaalisesti. Kysy lisää!

Tyypillisiä tilanteita, joissa asiakkaillamme on havaittu tarve tiimivalmennukselle

 1. Uusi, aloittava tiimi saa tiimivalmennuksesta tarkennettua suuntaa ja energiaa tavoitteelliseen etenemiseen.
 2. Vanha, kankea tiimi voi uudistaa tiimityöskentelyään ja kasvattaa resilienssiä tiimivalmennuksen avulla.
 3. Väsähtänyt tiimi voi saada uutta energiaa ja innostusta kehittämällä työyhteisötaitoja tai muuttamalla jonkin arjen toimintatapoja.
 4. Hyvin toimiva tiimi voi haastaa ja jopa ylittää itsensä – nousta huipputiimiksi.
 5. Muutoksessa oleva tiimi: uusi toimintaympäristö, uusi vetäjä, uusi tuote, uusia tiiminjäseniä, uusi organisaatio… Muutoksen keskellä oleva tiimi saa tiimivalmennuksesta tukea muutoksen onnistuneeseen toteuttamiseen ja arjessa toimimiseen.
 6. Tiimi, jossa on konflikti: tiimivalmennuksen avulla voidaan nostaa keskusteluun vaikeat asiat sekä oivaltaa ja käsitellä rakentavasti konfliktin juurisyyt.

Panostaminen valmentavaan tiimien johtamiseen kannattaa, kun haluatte

 • Parantaa tiimien yhteistyötä
 • Oppia valmentavia tiimitaitoja
 • Oppia arvostavaa kommunikaatiota ja sparraavaa työskentelyä
 • Selkeyttää yhteistä tavoitetta ja tärkeimpiä työprosesseja
 • Päästä entistä parempiin tuloksiin
 • Oppia hyödyntämään yksilöllisiä vahvuuksia
 • Lisätä esihenkilöiden valmiuksia hyödyntää tiimeissä olevat voimavarat
 • Lujittaa yhteisvastuuta tiimiin arvostavan ja kannustavan ilmapiirin vahvistamiseksi
 • Innostaa tiimiläisiä kehittämään omaa ajattelua ja toimintaansa
 • Oppia käytännöllisiä tiimityökaluja, joilla ohjataan tiimin toimintaa arkityössä.

Lataa työkalu: 9 tapaa kasvattaa vastuullisuutta

Työkalu: 9 tapaa kasvattaa vastuullisuutta

Lataa työkalu, joka sisältää yhdeksän erilaista vastuun ja vastuuttomuuden muotoa. Työkalu on rakennettu hyödyntäen enneagrammi-viitekehystä. Työkalun avulla voit löytää itsellesi tyypillisen tavan toimia ja samalla erityisesti kohdata itsessäsi olevia tyypillisiä vastuuttomuuden piirteitä.

Lataa työkalu

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

Lue lisää

Kysy rohkeasti lisää tiimivalmennuksista ja rakennetaan teille sopiva valmennuskokonaisuus

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä! Kutsu meidät (virtuaalisesti) kylään!

Yhteystiedot

Tutustu myös avoimiin tiimicoaching-koulutuksiimme

Systemic Team Coach© -koulutus sopii sinulle, joka haluat oppia maailmanluokan tiimicoaching-taitoja. Saat käyttöösi tehokkaita työkaluja tiimien sisäisen vuorovaikutuksen ja tiimityöskentelyn kehittämiseen. Pääset myös tekemään tiimicoachausta aidon tiimin kanssa!

Tiimicoachingin perusteet© -virtuaalikoulutus johdattaa sinut tiimicoachingin perusteisiin. Koulutus lisää osaamistasi työskennellä erilaisten tiimien parissa ja tarjoaa tehokkaita välineitä osallistaa tiimin jäsenet yhteiseen työskentelyyn.

 

 

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste