Valmentava johtajuus -analyysi: Coaching Leadership Pulse® (CLP®) -työkaluperhe

Valmentava johtajuus -analyysi: Coaching Leadership Pulse® (CLP®) -työkaluperhe

Coaching Leadership Pulse® eli tuttavallisemmin CLP®, on valmentavan kulttuurin kehittämiseen rakennettu palautetyökaluperhe, jossa on omat versiot esimiehille, vaikuttajille ja tiimiläisille. Lisäksi työkaluperheeseen kuuluu vertailuarviointi, jossa on mahdollista nähdä toiminnan muutos vertaamalla kahta arviointikertaa keskenään. Koko organisaation valmentavan kulttuurin yhteenvetoa varten on kehitetty CLP-Executive summary -raportit, jotka tarjoavat esimerkiksi yksikkökohtaista vertailuaineistoa valmentavan johtajuuden tilasta.

Valmentavan kulttuurin kehittämiseen tarkoitettu arviointi

Coaching Leadership Pulse® eli tuttavallisemmin CLP®, on valmentavan kulttuurin kehittämiseen rakennettu palautetyökaluperhe, jossa on omat versiot esimiehille, vaikuttajille ja tiimiläisille. Lisäksi työkaluperheeseen kuuluu vertailuarviointi, jossa on mahdollista nähdä toiminnan muutos vertaamalla kahta arviointikertaa keskenään. Koko organisaation valmentavan kulttuurin yhteenvetoa varten on kehitetty CLP-Executive summary -raportit, jotka tarjoavat esimerkiksi yksikkökohtaista vertailuaineistoa valmentavan johtajuuden tilasta.

CLP-palautearvioinnit ovat ainutlaatuisia, koska niissä yhdistetään sekä laadullinen että määrällinen arvio. Arvioinnin kohteena on perinteisen 1-5 asteikolla olevan laadullisen osaamisen lisäksi myös käyttäytymisen määrä. Arvioitava voi esimerkiksi osata antaa laadullisesti hyvin myönteistä palautetta, mutta tekee sitä kuitenkin liian vähän.

CLP-arvioinnit perustuvat valmentavan johtajuuden ydintaidoille. BoMentis-valmentajien kirjoittamassa kirjassa Valmentava johtajuus (Ristikangas & Ristikangas 2019, 7. painos) on määritelty valmentavan otteen ydin.

Valmentava johtajuus on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden potentiaali vapautuu ryhmän ja organisaation käyttöön. Valmentava johtajuus perustuu luottamukseen ja se kuuluu kaikille.

Jokainen voi siis soveltaa valmentavaa ajattelu- ja toimintatapaa käytännössä, koska se ei ole sidottu pelkästään viralliseen esimiehen työrooliin. Palaute, joka kohdistuu tarkasti valmentavan otteen ydintaitoihin, suuntaa kehittämisen oikeaan suuntaan.

Ote CLP-arviointityökalut käyttöön, kun haluatte

  • Elävöittää avointa keskustelu- ja palautekulttuuria
  • Lisätä yksilöllisiä palautetaitoja: palautteen pyytämistä, antamista ja vastaanottamista
  • Vahvistaa arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistyötä
  • Sitouttaa yksilöitä sekä tiimejä kehittämään omaa toimintaansa

Kaikki CLP-arvioinnit on saatavissa suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

CLP® esimies

Esimiehille suunnattu Coaching Leadership Pulse® -arviointi on 180-asteen palautetyökalu, jossa esimiehen arviota omasta itsestään verrataan johdettavien antamaan palautteeseen. Arviointi on tarkoitettu kaikille esimiehille, jotka haluavat kehittyä valmentavina esimiehinä. Arvioitavana on kaikkiaan 40 valmentavaa johtajuutta kuvaavaa käyttäytymistapaa eli vuorovaikutuskompetenssia, jotka jakautuvat kahdeksaan valmentamisen päärooliin.

Arvioinnissa on perinteisen 1-5 asteikolla olevan laadullisen osaamisen lisäksi myös käyttäytymisen määrä: onko valittu käyttäytymistapa näkyvissä liikaa, sopivasti vai liian vähän.

CLP® vaikuttaja

Vaikuttajille suunnattu Coaching Leadership Pulse® -arviointi on 180-asteen palautetyökalu, jossa vaikuttajien arviota omasta itsestään verrataan valittujen arvioijien antamaan palautteeseen. CLP-vaikuttaja on tarkoitettu kaikille niille, jotka tekevät työtään ilman suoraa esimiesmandaattia, esimerkiksi projektipäälliköt ja matriisissa toimivat vaikuttajat.

Arviointi on lähes identtinen CLP-esimiesarvioinnin kanssa. Arviointikohteessa esimies-sanat on korvattu vaikuttaja-sanalla. Kaikkiaan 40 valmentavaa johtajuutta kuvaavaa kompetenssia tarjoavat erinomaisen palautepeilin vaikuttaja-roolissa kehittymiselle.

CLP® tiimiläinen

Tiimiläisille suunnattu Coaching Leadership Pulse® -arviointi on 180-asteen palautetyökalu, jossa tiimiläiset arvioivat kukin omaa rooliaan sekä jokaista kollegaansa tiimissä. CLP-tiimiläinen on tarkoitettu tiimin kehittämisen työkaluksi. Kysely rakentuu 20 valmentavaa otetta kuvaavasta toimintatavasta, joita arvioidaan sekä toiminnan laadun ja määrän kautta.

Jokainen tiimiläinen saa oman raporttinsa, josta näkyvät omat ja toisten palautteet. Yhteisessä tiimikeskustelussa käydään keskustelua saatujen raporttien kautta. Tiimin palautekulttuuri kehittyy ja tiimiläiset oppivat antamaan ja vastaanottamaan keskinäistä palautetta.

CLP® vertailu

CLP-vertailuraportti on tarkoitettu siihen, kun esimies tai vaikuttaja toistaa CLP®-arvioinnin. Arvioitava saa vertailuraportin, jossa verrataan uutta palautetta edelliseen palautearviointiin. Palautteen saaja saa yhdellä raportilla kokonaiskuvan oman toiminnan muutoksesta edelliseen arviointikertaan verrattuna.

CLP-vertailuraportti

  • Tekee näkyväksi yksilöllisen muutoksen ja kehityksen valmentavan otteen juurtumisessa.
  • Vahvistaa palautekulttuuria lisäämällä palautteen antamisen määrää ja tukemalla palautteen laadullista kehittymistä.
  • Lisää palautteen antajien ja vastaanottajien keskinäistä luottamusta

CLP® Executive Summary

CLP® Executive Summary on suunniteltu organisaation ylimmän johdon työkaluksi keskustelu- ja johtamiskulttuurin kehittämisestä. Se antaa kokonaiskuvan siitä, miten valmentava ajattelu- ja toimintatapa elää organisaation arjessa. Lisäksi se tarjoaa monipuolisen raporttipohjan tarvittaville jatkotoimille.

Raporteissa käytetään ns. Valmentava johtajuus -indeksiä, joka niputtaa yhteen kaikkien saadut palautteet. Sen avulla on helppo myös verrata valmentavan kulttuurin tasoa toisiin organisaatioihin.

CLP® Executive Summary -kokonaisuudessa on mahdollista valita 1-3 erillisraporttia:

  1. Organisaation yhteenveto: on kooste kaikista CLP®-arviointiin osallistuneiden arvioinneista. Siihen kuuluu koko organisaation tulosten lisäksi yksikkötason vertailu. Kokonaistulosta verrataan myös muissa organisaatiossa tehtyihin arviointeihin.
  2. Yksikkö/osastoraportti: näyttää esimiesten tulokset valitussa yksikössä. Yksikköraportti soveltuu yksikön johtajan ja esimiesten kehittämisen tueksi valmentavan johtajuuden vahvistamiseksi. Lisäksi mukana on vertailu koko organisaation tuloksiin.
  3. Vuosivertailu: tarjoaa mahdollisuuden verrata vuosittain tehtyjen arviointien kehittymistä. Raportissa hyödynnetään Valmentava johtajuus -indeksiä
Ota yhteyttä!
Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste