Coaching Leadership Pulse® -arviointi | BoMentis Coaching House

Valmentava johtajuus -analyysi: Coaching Leadership Pulse® (CLP®) -työkaluperhe

Coaching Leadership Pulse® eli tuttavallisemmin CLP®, on valmentavan kulttuurin kehittämiseen rakennettu arviointi, jossa on omat versiot niin esihenkilöille, vaikuttajille kuin tiimiläisillekin. Lisäksi työkaluperheeseen kuuluu vertailuarviointi, jossa on mahdollista nähdä toiminnan muutos vertaamalla kahta arviointikertaa keskenään. Koko organisaation valmentavan kulttuurin yhteenvetoa varten on kehitetty CLP-Executive summary -raportit, jotka tarjoavat esimerkiksi yksikkökohtaista vertailuaineistoa valmentavan johtajuuden tilasta.

Valmentavan kulttuurin kehittämiseen tarkoitettu arviointi

CLP®-arvioinnit ovat ainutlaatuisia, koska niissä yhdistetään sekä laadullinen että määrällinen arvio. Arvioinnin kohteena on perinteisen 1-5 asteikolla olevan laadullisen osaamisen lisäksi myös käyttäytymisen määrä. Arvioitava voi esimerkiksi osata antaa laadullisesti hyvin myönteistä palautetta, mutta tekee sitä kuitenkin liian vähän.

CLP®-arvioinnit perustuvat valmentavan johtajuuden ydintaidoille. BoMentis-valmentajien kirjoittamassa kirjassa Valmentava johtajuus (Ristikangas & Ristikangas 2022, 7. painos) on määritelty valmentavan otteen ydin.

Valmentava johtajuus on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden potentiaali vapautuu ryhmän ja organisaation käyttöön. Valmentava johtajuus perustuu luottamukseen ja se kuuluu kaikille.”

Jokainen voi siis soveltaa valmentavaa ajattelu- ja toimintatapaa käytännössä, koska se ei ole sidottu pelkästään viralliseen esimiehen työrooliin. Palaute, joka kohdistuu tarkasti valmentavan otteen ydintaitoihin, suuntaa kehittämisen oikeaan suuntaan.

Ota CLP®-arviointityökalut käyttöön, kun haluatte

  • Elävöittää avointa keskustelu- ja palautekulttuuria
  • Lisätä yksilöllisiä palautetaitoja: palautteen pyytämistä, antamista ja vastaanottamista
  • Vahvistaa arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistyötä
  • Sitouttaa yksilöitä sekä tiimejä kehittämään omaa toimintaansa

CLP®-arvioinnit löytyvät suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

CLP® esihenkilöarviointi

Esihenkilöille suunnattu Coaching Leadership Pulse® -arviointi on 180-asteen palautetyökalu, jossa esihenkilön arviota omasta itsestään verrataan johdettavien antamaan palautteeseen. Arviointi on tarkoitettu kaikille esihenkilöille, jotka haluavat kehittyä valmentavina esihenkilöille. Arvioitavana on kaikkiaan 40 valmentavaa johtajuutta kuvaavaa käyttäytymistapaa eli vuorovaikutuskompetenssia, jotka jakautuvat kahdeksaan valmentamisen päärooliin.

CLP® esihenkilö vertailu -arviointi

CLP® esihenkilöstä on mahdollista luoda vertailuraportti. Vertailuraportista näkyy esihenkilöstä useampi mittauskerta ja näin pystytyään seuraamaan esihenkilön valmentavan esihenkilötyön kehittymistä. Palautteen saaja saa yhdellä raportilla kokonaiskuvan oman toiminnan muutoksesta edelliseen arviointikertaan verrattuna.

CLP® vaikuttaja-arviointi

Vaikuttajille suunnattu Coaching Leadership Pulse® -arviointi on 180-asteen palautetyökalu, jossa vaikuttajien arviota omasta itsestään verrataan valittujen arvioijien antamaan palautteeseen. CLP-vaikuttaja on tarkoitettu kaikille niille, jotka tekevät työtään ilman suoraa esihenkilömandaattia, esimerkiksi projektipäälliköt ja matriisissa toimivat vaikuttajat.

Arviointi on lähes identtinen CLP-esihenkilöarvioinnin kanssa. Arviointikyselyssä ei käytetä esihenkilö-sanaa. Kaikkiaan 40 valmentavaa johtajuutta kuvaavaa kompetenssia tarjoavat erinomaisen palautepeilin vaikuttaja-roolissa kehittymiselle.

CLP® vaikuttaja vertailu -arviointi

CLP® vertailusta on mahdollista luoda vertailuraportti. Vertailuraportista näkyy vaikuttajan useampi mittauskerta ja näin pystytyään seuraamaan vaikuttajan valmentavan vaikuttaja-roolin kehittymistä. Palautteen saaja saa yhdellä raportilla kokonaiskuvan oman toiminnan muutoksesta edelliseen arviointikertaan verrattuna.

CLP® tiimiläinen -arviointi

Tiimiläisille suunnattu Coaching Leadership Pulse® -tiimiarviointi on 180-asteen palautetyökalu, jossa tiimiläiset arvioivat kukin omaa rooliaan sekä jokaista kollegaansa tiimissä. CLP-tiimiläinen on tarkoitettu tiimin kehittämisen työkaluksi. Kysely rakentuu 21 valmentavaa otetta kuvaavasta toimintatavasta, joita arvioidaan sekä toiminnan laadun ja määrän kautta.

Jokainen tiimiläinen saa oman raporttinsa, josta näkyvät omat ja toisten palautteet. Tiimin palautekulttuuri kehittyy näiden avulla käydyn keskustelun kautta ja tiimiläiset oppivat antamaan ja vastaanottamaan myös sanallista palautetta toisilleen.

CLP® Executive Summary

CLP® Executive Summary on suunniteltu organisaation ylimmän johdon ja HR:n työkaluksi keskustelu- ja johtamiskulttuurin kehittämisestä. Se antaa kokonaiskuvan siitä, miten valmentava ajattelu- ja toimintatapa elää organisaation arjessa. Lisäksi se tarjoaa monipuolisen raporttipohjan tarvittaville jatkotoimille.

Raporteissa käytetään ns. Valmentava johtajuus -indeksiä, joka niputtaa yhteen kaikkien saadut palautteet. Sen avulla on helppo myös verrata valmentavan kulttuurin tasoa toisiin organisaatioihin.

CLP® Executive Summary -arviointikokonaisuudessa on mahdollista valita 1-3 erillisraporttia:

  1. Organisaation yhteenveto: on kooste kaikista CLP®-arviointiin osallistuneiden arvioinneista. Siihen kuuluu koko organisaation tulosten lisäksi yksikkötason vertailu. Kokonaistulosta verrataan myös muissa organisaatiossa tehtyihin arviointeihin.
  2. Yksikkö/osastoraportti: näyttää esimiesten tulokset valitussa yksikössä. Yksikköraportti soveltuu yksikön johtajan ja esimiesten kehittämisen tueksi valmentavan johtajuuden vahvistamiseksi. Lisäksi mukana on vertailu koko organisaation tuloksiin.
  3. Vuosivertailu: tarjoaa mahdollisuuden verrata vuosittain tehtyjen arviointien kehittymistä. Raportissa hyödynnetään Valmentava johtajuus -indeksiä.
Lataa esite

Jos sinulla on Coaching Leadership Pulse®, CLP® -työkaluperheeseen liittyvää kysyttävää, olethan yhteydessä!

Asiakastarinoita

Johtoryhmä hyvästä paremmaksi

Case Lindström

Valmennus: Johtoryhmävalmennus

”Vaikka meillä ei mitään klikkejä ole ollutkaan, niin jotain lukkoja on nyt aukaistu. Ja vaikka meillä on ollut avoin, keskusteleva ja jopa vaikeita asioita on pystytty nostaa pöydälle aikaisemminkin, niin nyt on avoimuutta vielä enemmän ja vielä helpommin pystytään puhumaan hankalia asioita. Eli aikamoinen eteenpäinmeno tiiminä. Ja se on minulle tärkeää!” Petri Luukkonen, Kaakkois-Suomen liiketoimintayksikön johtaja, Lindström Oy

Lue lisää

Kaikki asiakastarinat
Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste