Valmentava johtajuus | BoMentis Coaching House

Valmentava johtaminen voimaannuttaa sekä yksilöt että ryhmät

Kaikki valmennuksemme perustuvat valmentavaan johtajuuteen, joka luo perustan onnistumisen kulttuurille.

Valmentava johtaminen ei ole nippu niksejä, vaan se on lyhyesti sanottuna kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Valmentava johtajuus on arvostavaa suhtautumista, osallistavaa otetta ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden potentiaali vapautuu ryhmän ja organisaation käyttöön. Ryhmän potentiaali tukee vastavuoroisesti yksilöiden voimaantumista. Valmentava johtajuus perustuu luottamukseen, ja se kuuluu kaikille.

Arvostava suhtautuminen

Valmentava johtajuus vannoo yksilöllisyyden nimiin. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvostettava nimenomaan omana itsenään. Valmentava johtaja uskoo, että jokaisella ihmisellä on sekä halu että kyky kehittyä. Valmentavan johtajan olemuksessa välittyvät hyväksyminen ja kunnioitus, sillä ne mahdollistavat kohtaamisen. Kyse on aktiivisesta läsnäolosta: kuulemisesta, näkemisestä ja toiselle vastaamisesta nimenomaan hänen näkökulmastaan – ei omasta.

Valmentava ote

Valmentava johtaminen perustuu osallistamiseen

Valmentava ote korostaa aktiivista vuorovaikutusta, joka perustuu ennen kaikkea kysymyksiin, ei valmiisiin vastauksiin. Valmentava johtaja antaa tilaa oivallukselle ja kasvulle. Sen sijaan että hän kertoisi oman näkemyksensä tai ohjeistaisi, hän kysyy, miten sinä toimisit tai mitä meidän tulisi tehdä. Hän kannustaa kokeilemaan uutta ja rohkaisee tarttumaan uusiin haasteisiin. Hän kyseenalaistaa vaan ei tyrmää.

Tavoitteellinen toiminta

Vain tavoitteellinen ja tulevaisuuteen suuntautunut toiminta voi olla tuloksellista. Tavoitteet toteutuvat, kun kaikki tiimin jäsenet ovat samalla kartalla, tietävät minne ovat menossa ja ennen kaikkea pyrkivät sinne yhdessä tuumin. Valmentavan johtajan tehtävä on määritellä maali, mutta myös paaluttaa tarvittavat välietapit. Tavoitteellisuuteen kuuluu myös se, että tavoite saattaa elää ja muuttaa muotoaan. Systeemisen ajattelun mukaan tavoite on dynaaminen prosessi, joten meidän on kyettävä mukauttamaan toimintaamme tavoitteen eläessä.

Mitä on valmentava johtaminen? Valmentavan johtamisen määritelmä

Kirjassa ”Valmentava johtajuus” kiteytämme ajattelumme ytimen (Ristikangas & Ristikangas, 8.painos, 2022):

Valmentava johtajuus on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden potentiaali vapautuu ryhmän ja organisaation/yhteisön käyttöön. Ryhmän potentiaali tukee vastavuoroisesti yksilöiden voimaantumista. Valmentava johtajuus perustuu luottamukseen ja se kuuluu kaikille.

Asiakastarinoita

Miksi edistää valmentavaa johtajuutta? Asiantuntijat vastaavat | Lindström & BoMentis

Case Lindström

Valmennus: Valmentava johtaminen

Mitä on valmentava johtaminen ja miksi sen edistäminen organisaatiossa kannattaa? Lindströmillä valmentavan johtamisen kulttuuria on lähdetty rakentamaan yhdessä BoMentis Coaching Housen kanssa. Tällä videolla Lindströmin ja Bomentiksen asiantuntijat kertovat, miksi ja miten me yhdessä edistämme valmentavaa johtajuutta.

Lue lisää

Kaikki asiakastarinat
Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste