Valmentava johtaminenValmentava johtajuus todeksi

Valmentava johtajuus on 90 % asennetta ja 10 % tekniikkaa.
Ne johtajat, jotka elävät todeksi määritelmän mukaista johtamisotetta, tunnetaan ja huomataan yhteisössä.
Näin kuvaa oman toimintansa johtotähteä Topi, joka toimitusjohtajana kuvasi omaa johtamisfilosofiaansa näin:

“Läsnäolon voi tuntea seurassani. Valan varmuuden ja uskon joukkueeseeni läsnäolollani. Saan ihmiset innostumaan omasta kasvustaan ja autan heitä eteenpäin. Janoan liian kovia tavoitteita, koska tiedän niiden kasvattavan minua ja joukkuettani nousemaan uudelle tasolle ammattilaisina ja ihmisinä. Tiivis joukkue tehdään paineen alla, iloisesti ja innostuneesti. Elämä maistuu ja onnistumiset laittavat silmät loistamaan. Uudet asiat kiinnostavat minua kuin pientä poikaa. Tutkin ja opiskelen jatkuvasti. Saan siitä valtavasti voimaa ja iloa elämääni. Janoan oppia uutta, jotta löydän oikean reitin kohti johtotähteäni. Haluan aina mennä itseäni viisaampien seuraan, koska se innostaa ja kasvattaa minua…”

Topi on loistava esimerkki toimitusjohtajasta, joka toimii valmentavan johtamisfilosofian mukaisesti.

Valmentava johtajuus & kulttuuri

Valmentava johtajuus on mahdollista saada asteittain osaksi yrityksen toimintakulttuuria. Kehittämistyö ja panostus valmentavan johtamisotteen vahvistamiseksi tuo hyvin nopeasti hedelmää. Yksilöiden ja ryhmien potentiaali tulee käytttöön ja voimavaroja vapautuu tavoitteiden saavuttamiseksi.

Onnistuminen edellyttää seuraavien kysymysten ja näkökulmien avaamista.

  • Miten laajalti esimiehet ovat identiteetiltään esimiehiä (eivätkä ensisijaisesti asiantuntijoita)?
  • Minkälaista roolimallia ylin johtoryhmä näyttää valmentavasta johtajuudesta?
  • Miten yhteinen käsitys esimieskunnalla on toivottavasta johtamissuunnasta?
  • Miten paljon yhteistä aikaa on käytettävissä (ihmisten) johtamisasioista keskusteluun?
  • Miten onnistunut johtaminen huomioidaan?
  • Miten johtajuuden arvostus näkyy kulttuurissa?
  • Miten palkitsemisjärjestelmät tukevat yhteistyötä ja osaamisen jakamista?

Paljon kysymyksiä, joiden takaa löytyy olennainen. Kun yrityksessä oivalletaan käyttämättömän potentiaalin voima, alkaa tapahtua. Valmentava johtajuus tulee todeksi ja osaksi organisaation tapaa toimia.

Osallistu keskusteluun valmentavasta johtajuudesta ja sen vaikutuksista
LinkedIN:ssa täällä.

OSALLISTU KYSELYYN JA SELVITÄ ORGANISAATIOSI VALMENTAVAN JOHTAMISKULTTUURIN TILA
Halusimme lähteä selvittämään, miten valmentava johtajuus näkyy organisaatioiden arjessa. Päätimme tehdä selvitystä suomalaisten organisaatioiden valmentavan johtajuuskulttuurin tilasta. Lue lisää ja osallistu täällä.
Share Button