Esihenkilövalmennukset | BoMentis Coaching House

Esihenkilövalmennuksessa tuetaan esihenkilön johtamistaitoja ja kasvua johtajana

Esihenkilövalmennus on organisaation johtamisvastuullisten yhteinen kehittymismatka, jossa pysähdytään johtajana kehittymisen, omien vahvuuksien ja arjen haastavien tilanteiden käsittelyn äärelle. Sen tavoitteena on rakentaa yhtenäistä johtamiskulttuuria ja tukea esihenkilöiden valmentavia taitoja yksilöiden ja tiimien johtajina

Esihenkilövalmennuksemme sisältö ja pituus räätälöidään asiakasorganisaation tilanteen ja tarpeiden mukaan. Toteuttamissamme valmennuksissa avainasemassa ovat käytännön tekeminen ja harjoittelu sekä osallistujien aktiivinen haastaminen luentotyyppisten tilaisuuksien sijaan.

Esihenkilövalmennuksemme perustuvat valmentavaan johtajuuteen

Esihenkilövalmennustemme vaikuttavuus perustuu siihen, että aktivoimme osallistujia systemaattisesti ja haastamme rohkeasti esihenkilöiden olemassa olevaa ajattelua. Kun ajattelu muuttuu, toiminnan muutos mahdollistuu. Valmentavaan otteeseen perustuvat esimiesvalmennuksemme sisältävät paljon käytännön harjoittelua ja yhteistä reflektiota. Luomme olosuhteet, jossa toivottu toimintatavan ja käyttäytymisen muutos mahdollistuu.

Valmentava johtajuus on tavoitteellista, arvostavaa ja osallistavaa yhteistoimintaa, jolla luodaan edellytykset niin yksittäisten ihmisten kuin tiimienkin onnistumiselle.

Valmentava ote toimii. Vaikuttava esihenkilö osaa soveltaa valmentavan otteen ydintaitoja omassa arjessaan. Hän kiinnostuu, kuuntelee, haastaa, kysyy, innostaa ja vaalii johdettaviensa potentiaalia. Yli kahden vuosikymmenen kokemuksella olemme rakentaneet ainutlaatuisen tavan valmentaa esihenkilöitä. Kiitos tuhansien valmennuksiin osallistuneiden esihenkilöiden, meillä on selkeä käsitys siitä, miten räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukainen tehokas, vaikuttava ja aidosti arkea muuttava esimiesvalmennus.

Esihenkilövalmennuksen hyödyt

 1. Valmennus kasvattaa esihenkilöiden itseluottamusta omaan kyvykkyyteensä, jotta he voivat olla mukana mahdollistamassa johdettaviensa potentiaalin esiin nostamista – näin yksilöt ja tiimit voivat ylittää itsensä!
 2. Valmennus tarjoaa tilaa pysähtyä ja pohtia yhdessä kollegojen kanssa kokemuksia arjen johtamistilanteista. Oppimista tapahtuu, kun käsiteltävät teemat liittyvät jokaisen osallistujan omaanarkeen. Oivalluksia ammennetaan esimerkiksi erilaisuuden johtamisesta, yhteistyötaitojen kehittämisestä, haastavien johtamistaitojen ratkaisuvaihtoehdoista jne. ­– Päämääränä on valmentavan johtamisen kokonaisvaltainen ymmärtäminen.
 3. Valmennus ohjaa muutokseen. Kun ajattelua herätetään ja toivottua muutosta tuetaan, toiminnan positiivinen kehitys näkyy ulospäin. Ja mikä parasta, kun muutosta tehdään yhdessä, vaikuttavuus moninkertaistuu!
 4. Valmennus sitouttaa johtamisvastuulliset yhteiseen kehittämiseen ja keskinäisen yhteistyön lisäämiseen.

Esihenkilövalmennuksen tavoitteena on

 1. Iskostaa valmentavan johtamisen ajattelutapa siten, että osallistujat oppivat soveltamaan valmentavia taitoja
 2. Tuoda esihenkilöiden arkeen konkreettisia ja käytännönläheisiä toimintatapoja, joilla vahvistetaan esihenkilötyön vaikuttavuutta
 3. Ohjata hyödyntämään erilaisuutta voimavarana tiimin johtamisen arjessa
 4. Vahvistaa palautekulttuuria ja puuttumisaktiivisuutta sekä tarjota työkaluja arjen haastaviin johtamistilanteisiin
 5. Luoda esihenkilöille luottamuksellinen foorumi, jossa kukin voi käsitellä avoimesti omaan työhön sekä ammatilliseen kehittymiseen liittyviä kysymyksiä
 6. Vahvistaa esihenkilöiden itsensä johtamisen taitoa.

Ainutlaatuinen esihenkilövalmennus

Esihenkilövalmennuksemme perustuvat asiantuntijoidemme kirjoittamiin kirjoihin valmentavasta otteesta. Valmennukset räätälöidään aina asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan ja niiden kesto on tyypillisesti noin kolmesta kuuteen kuukautta. Usein hyödynnämme valmennuksissamme meidän erinomaisiksi todettuja arviointityökalujamme, mm. Coaching Leadership Pulse® esihenkilö -johtajuusarviointia tai Everything DiSC -erilaisuuden ymmärtämisviitekehystä.

Tyypillisiä tilanteita, joissa asiakkaillamme on havaittu tarve esihenkilövalmennukselle

 • Organisaation esihenkilöt tarvitsevat vahvistusta valmentavan otteeseen johtamisessa
 • On herännyt tarve yhtenäistää johtamisen käytäntöjä
 • Meneillään tai tulevaisuudessa on organisaatiorakenteen merkittävä muutos, esimerkiksi fuusio, tai muunlainen muutos, jonka johtamiseen tarvitaan yhteistä sitoutumista
 • Esiin on noussut haasteita arjen johtamistyössä tai organisaatiokulttuurissa

Johtaminen ja esihenkilötyö kuntoon käytännön harjoitteiden kautta

Esihenkilövalmennuksissamme keskitymme valmentavan johtajuuden ydintaitojen harjoitteluun käytännönläheisesti sekä valmennuspäivissä että näiden välillä aidoissa arjen johtamistilanteissa. Yhteiset keskustelut vahvistavat esihenkilön johtamisidentiteettiä tukien valmentavan otteen juurtumista omaan johtamiseen.

Välijaksoilla sovelletaan valmennuspäivissä käsiteltyjä teemoja ja niihin liittyviä työkaluja. Toiminnan muutoksen tukena toimii sparrauspari-rakenne, jonka toimivuus on keskeinen osa vaikuttavaa valmennuspalveluamme. Meillä on myös käytössä Valmentavat Taidot -oppimisalusta, joka mahdollistaa jokaisen asiantuntijan ja tiimiläisen mukaanottamisen yhteiseen kehittämiseen.

Valmentava esihenkilö -valmennukset paikan päällä tai verkossa

Valmennuksemme soveltuvat kaikille esihenkilötyön kehittämisestä kiinnostuneille toimialasta riippumatta.

Esihenkilövalmennukset suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan kulloistenkin tarpeiden mukaan. Tarjoamme esihenkilötyön kehittämiseen erilaisia moduuleja, joista räätälöidään aina asiakkaalle soveltuva valmennuskokonaisuus. Lisäksi kehittymistä tukevat erilaiset arviointityökalut ja asiantuntijoidemme kirjoittamat kirjat yhteistyöstä ja johtamisesta. Meillä on vuosien kokemus menestyksekkäästi livenä toteutetuista esihenkilövalmennuksista, ja olemme myös saaneet paljon kiitosta virtuaalisista toteutuksistamme.

Esihenkilövalmennuksissa hyödynnettävät työkalut

Esihenkilövalmennusten osana käytämme sekä oman tuotekehityksen tuotteena syntyneitä että arjessa toimiviksi havaittuja arviointityökaluja. Tyypillisiä työkaluja ovat esimerkiksi Coaching Leadership Pulse® -arvioinnit, erilaisuuden johtamisen työkalut (Peili™-toimintatyylianalyysi / Everything DiSC) tai muutosjohtamista tukeva henkilökohtainen Resilienssi-profiili.

Asiantuntijoidemme kirjoittamia kirjoja Esihenkilövalmennusten taustalla

Lataa ote kirjasta Valmentava esimies (Ristikangas & Grünbaum)

Kirjanäyte: Valmentava esimies

Huippuvalmentajien kirjoittama teos kertoo kuinka esimiestyö perustuu ennen kaikkea oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja haluun kehittyä.

Lataa näyte

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

Lue lisää

Kysy rohkeasti lisää esihenkilövalmennuksista ja rakennetaan teille sopiva valmennuskokonaisuus

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä! Kutsu meidät kylään!

Yhteystiedot

Tutustu myös avoimeen business coaching -koulutukseemme

Coachingtaidoilla muutoksen ammattilaiseksi

Systemic Business Coach® -koulutus antaa erinomaiset eväät yksilöiden valmentamiseen sekä ammattimaiseen coachingiin.

Lue lisää tästä.

Kaikki avoimet koulutukset
Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste