Esihenkilövalmennukset | BoMentis Coaching House

Hyvä esimies on yrityksen avainhenkilö, jonka ajattelua ja toimintaa kehittämällä on mahdollista vaikuttaa ja muuttaa yrityksen johtamiskulttuuria. Valmentavaan otteeseen perustuvat esimiesvalmennuksemme kehittävät tehokkaasti ja tuloksellisesti valmennukseen osallistuvien johtamistaitoja.

Mitä esimiesvalmennus on?

Esimiesvalmennus on käytännössä kehittymismatka, jossa pysähdytään johtajana kehittymisen ääreen, omiin vahvuuksien ja arjen haastavien tilanteiden käsittelyyn. Sen tavoitteena on tukea esihenkilön käytännön johtamistaitoja ja johtajana kasvua. BoMentiksen esihenkilövalmennus on pitkäjänteinen prosessi, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Esihenkilövalmennus ei siis ole 1.) koulutus, jossa on etukäteen suunnitellut tiukkaan rajatut mallit, joista ei voi poiketa tai joita ei voi soveltaa. 2.) konsultointi, jossa ulkopuolinen kertoo, miten tulee toimia. tai 3.) luento, koska tieto ei muuta ihmisen toimintaa.

Valmentava esimiestyö – Millainen on hyvä esimies?

Valmentava johtajuus on tavoitteellista, arvostavaa ja osallistavaa yhteistoimintaa (Ristikangas & Ristikangas, 7. painos, 2019). Sillä luodaan edellytykset niin yksittäisten ihmisten kuin tiimienkin onnistumiselle.

Esihenkilövalmennus BoMentiksen kanssa on vaikuttavaa, koska valmennuksemme perustuvat valmentavaan johtajuuteen. Valmentava ote on tutkitusti toimiva ajattelu- ja johtamismalli. Hyvä esimies omaa valmentavan otteen ydintaidot; kuten kiinnostu, kuuntele, haasta, kysy, innosta ja vaali potentiaalia (Ristikangas & Grunbaum, 6. painos, 2021). Vuosikymmenten kokemuksen nojalla ja lukuisten asiakkaiden kanssa yhteistä työtä tehneenä meillä on vankka käsitys siitä, miten räätälöidä asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukainen tehokas, vaikuttava ja aidosti arkea muuttava esimiesvalmennus.

Johtaminen ja esimiestyö kuntoon käytännön harjoitteiden kautta

Esihenkilövalmennuksissamme keskitymme valmentavan johtajuuden ydintaitojen harjoitteluun käytännönläheisesti sekä valmennuspäivissä että näiden välillä aidoissa arjen johtamistilanteissa. Yhteiset keskustelut valmentajien ja muiden osallistujien kanssa vahvistavat esihenkilön johtamisidentiteettiä ja tukevat valmentavan ajattelu- ja johtamisotteen juurtumista omaan johtamiseen.

Esimieskoulutus – hyödyt

 1. Ulkopuolinen valmentaja pystyy havainnoimaan esihenkilöiden vahvuuksia ja kipukohtia tehokkaasti
 2. Valmennuksessa on tilaa tärkeille yhteisille keskusteluille mm. omasta toimintatyylistä, erilaisuudesta, palautteen antamisen taidosta, yhteistyötaidoista jne., joita arjen tiimellyksessä ei ”ehdi” käydä
 3. Valmennus kasvattaa esihenkilöiden itseluottamusta omaan kyvykkyyteensä – jotta he voivat olla mukana mahdollistamassa johdettaviensa potentiaalin esiin nostamista – yksilöt ja tiimit voivat ylittää itsensä!

Esimerkkejä esimieskoulutuksen tavoitteista

 1. Omaksua valmentavan johtamisen ajattelutapa ja oppia soveltamaan valmentavia taitoja
 2. Lisätä esihenkilötyön arkeen konkreettisia ja käytännönläheisiä toimintatapoja, joilla vahvistetaan esihenkilötyön vaikuttavuutta
 3. Ymmärtää ja hyödyntää erilaisuutta tiimin johtamisen arjessa
 4. Vahvistaa palautekulttuuria ja puuttumisaktiivisuutta sekä saada työkaluja arjen haastaviin johtamistilanteisiin
 5. Luoda esihenkilöille luottamuksellinen foorumi, jossa kukin voi käsitellä avoimesti omaan työhön sekä ammatilliseen kehittymiseen liittyviä kysymyksiä
 6. Vahvistaa esihenkilöiden itsensä johtamisen taitoa

Tyypillinen esimiesvalmennus

Esihenkilövalmennuksemme perustuvat Valmentava esimies -kirjassa (Ristikangas & Grünbaum) esiteltyyn viitekehykseen. Nämä valmennusprosessit räätälöidään aina asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan. Esihenkilövalmennustemme kesto on tyypillisesti noin kolmesta kuuteen kuukautta. Usein hyödynnämme esihenkilövalmennustemme yhteydessä jotain arviointityökalua, mm. Coaching Leadership Pulse® esihenkilö -johtajuusarviointia tai Everything DiSC -erilaisuuden ymmärtämiseen tarkoitettua viitekehystä.

Tyypillisiä tilanteita, joissa asiakkaillamme on havaittu tarve esihenkilövalmennukselle

 • Asiantuntija siirtyy esihenkilöksi, tuore esihenkilörooli
 • Esihenkilö saa uuden tiimin johdettavaksi tai tiimissä on merkittäviä muutoksia
 • Organisaatiossa on esihenkilöitä, jotka tarvitsevat vahvistusta valmentava otteen mukaan toimimiseen
 • Organisaatiorakenteen muutos, fuusio tms. merkittävä muutos
 • Muutokset tavoitteissa tai strategiassa vaikuttavat merkittävästi esihenkilön tai tiimin työskentelyyn
 • Haasteet arjen johtamistyössä tai organisaatiokulttuurissa

Panostaminen valmentavaan esimiestyöhön kannattaa, kun haluatte

 • Vahvistaa kannustavaa ja kehittymiseen ohjaavaa kulttuuria
 • Saada henkilöstö sitoutumaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen
 • vahvistaa esihenkilöitä muutosagentteina, joilla on osaamista innostaa ja rohkeutta puuttua ei-toivottuihin käyttäytymismalleihin
 • Lujittaa esimiesten keskinäistä yhteistyötä

Valmentava esimies – Esimieskoulutus livenä tai esimieskoulutus verkossa

Valmennuksemme soveltuvat kaikille esimiestyön kehittämisestä kiinnostuneille toimialasta riippumatta.

Esihenkilövalmennukset suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan kulloistenkin tarpeiden mukaan. Tarjoamme esimiestyön kehittämiseen erilaisia moduuleja, joista räätälöidään aina asiakkaalle soveltuva valmennuskokonaisuus. Lisäksi kehittymistä tukevat erilaiset arviointityökalut ja asiantuntijoidemme kirjoittamat kirjat yhteistyöstä ja johtamisesta. Meillä on vuosien kokemus menestyksekkäästi livenä toteutetuista esihenkilövalmennuksista, ja olemme myös saaneet paljon kiitosta virtuaalisista toteutuksistamme.

Tiesithän, että toimimme myös virtuaalisesti

Vallitsevan pandemiatilanteen johdosta toteutamme johdon, esimiesten ja tiimien valmennuksia sekä avoimia koulutuksiamme myös tarpeen mukaan virtuaalisesti. Kysy lisää!

Lataa ote kirjasta Valmentava esimies (Ristikangas & Grünbaum)

Kirjanäyte: Valmentava esimies

Huippuvalmentajien kirjoittama teos kertoo kuinka esimiestyö perustuu ennen kaikkea oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja haluun kehittyä.

Lataa näyte

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

Lue lisää

Kysy rohkeasti lisää esihenkilövalmennuksista ja rakennetaan teille sopiva valmennuskokonaisuus

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä! Kutsu meidät (virtuaalisesti) kylään!

Yhteystiedot

Tutustu myös avoimeen business coaching -koulutukseemme

Coachingtaidoilla muutoksen ammattilaiseksi

Systemic Business Coach® -koulutus antaa erinomaiset eväät yksilöiden valmentamiseen sekä ammattimaiseen coachingiin.

Lue lisää tästä.

Kaikki avoimet koulutukset
Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste