Varmista ICF:n coach-sertifiointi | Mentor Coaching -prosessi | BoMentis Coaching House

Varmista ICF:n coach-sertifiointi ja ylläpidä osaamistasi

Systemic Mentor Coaching©

Systemic Mentor Coaching© on ammattimainen, systeemistä ajattelua hyödyntävä kehittymisprosessi. Prosessissa syvennät coachin ammattitaitosi sekä kasvatat ymmärrystäsi ICF:n määrittelemistä ydintaidoista ja eettisyydestä sekä niiden soveltamista arkityössä.

Mentor Coaching© kuuluu International Coaching Federationin eli ICF:n sertifiointijärjestelmään. Mentorointia on suoritettava 10 h, mikäli olet hakemassa tai uusimassa ACC-, PCC, tai MCC-tason sertifiointia.

Miksi juuri sinä tarvitset Mentor Coachingia?

Systemic Mentor Coaching© -prosessin aikana haluni kehittyä jatkuvasti coachina vahvistui entisestään. Tästä koulutusjaksosta kerätyillä opeilla ja palautteella pääsee taas aimo harppauksen eteenpäin coachingin tiellä!” (Pauliina Hallama, Trainer, Coach & Growth Agent, Growthroom)

Mentor coaching -prosessissa saat palautetta kokeneemmalta coachilta omasta tavastasi coachata. Prosessin aikana saat olla coachina, pääset nauttimaan coachattavana olemisesta sekä pysähdyt reflektoimaan omaa toimintaasi turvallisessa ilmapiirissä. Prosessi kirkastaa vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi sekä vahvistaa identiteettiäsi coachina.

Saat mentor coaching -prosessista

  • Tilaa ja mahdollisuuden harjoitella uusia taitoja turvallisessa ilmapiirissä
  • Henkilökohtaista palautetta, joka auttaa sinua kehittämään itsetuntemustasi, ajatteluasi ja toimintaasi vuorovaikuttajana
  • Valmiuden hakea tai uusia ICF:n hyväksymää ACC-, PCC- ja MCC-sertifiointia
  • Pääsyn alati kasvavaan alumniverkostoon & mahdollisuuden verkostoitua toisten ammattilaisten kanssa

Hakeuduin Systemic Mentor Coaching© -prosessiin ensisijaisesti ICF-sertifioinnin vuoksi. Halusin myös vahvistaa ammatticoachin osaamistani BoMentiksella suorittamani coachin peruskoulutuksen jälkeen. Systemic Mentor Coaching© -prosessi oli sisällöllisesti sopivan yksilöllinen ja erittäin ammattimainen. Kouluttaja oli erittäin osaava ja auttoi minua coachina olemaan ammattimaisempi. Sain koulutuksesta merkittävästi lisää itsevarmuutta coachin työhöni.” (Marko Rossi, Marko Rossi Consulting)

Mentor Coachin täsmäpalaute kehittää 

Mentor coachingin vaikuttavuus perustuu prosessin aikana saamaasi palautteeseen. Kun olet coachina, pääset coachaamaan kokeneempaa mentor coachia ja saat häneltä siitä täsmäpalautetta. Mentor coach reflektoi kokemustaan sekä antaa coachattavan roolista käsin palautetta hyödyntäen omia havaintojaan tekemisistäsi sekä niiden vaikutuksesta omaan ajatteluunsa.

”Parasta olivat ne istunnot, joissa minä coachasin Vesaa ja hän antoi minulle coachauksesta palautetta. Hänen reflektionsa minun coachina toimimisestani oli niin taitavaa ja ammattimaista, että se sai silmäni avautumaan monille asioille.” (Benedictus Ågrén, Lean and Agile Senior Consultant, CGI)

”Parasta prosessissa oli mielestäni osaava, aidosti kiinnostunut, välittävä ja arvostava mentor coach, joka auttoi minua tekemään oman osaamiseni itselleni paremmin näkyväksi. Vahvistin ammatillista coachin identiteettiäni, omaa käsialaani coachina, ja sertifioiduin ICF:n ACC coachiksi heti prosessin päätteeksi. (Outi Olkkola, HR Consultant, KPMG Oy)

Mitä sisältöjä Systemic Mentor Coaching© –prosessiin kuuluu?

Systemic Mentor Coach© -prosessi kestää vähintään 3 kuukautta, ja se koostuu ryhmätapaamisista sekä erikseen sovittavista yksilötapaamisesta (virtuaalinen tai live Leppävaaran toimistollamme). Yhteensä prosessin kesto on 10 h.

Mentorin ohjaamissa ryhmätapaamisissa syvennetään coachingosaamista ja varmistetaan ydintaitojen sekä eettisyyden näkyminen coachauksessa. Ryhmätapaamiset perustuvat aitoihin coachingtilanteisiin, joissa keskeistä on palautteen antaminen ja saaminen. Osallistujat saavat jokaista ryhmätapaamista varten orientaatiotehtävän ja niiden jälkeen erillisen sovellustehtävän.

Prosessi sisältää ICF:n vaatimusten mukaisesti 10h ohjausta,   

  • yhteensä 7 h ryhmätapaamisia kolmena eri kertana
  • 3 h yksilötapaaminen kouluttajan kanssa erikseen sovitun aikataulun mukaan
  • Välijaksoilla tehtävää käytännön harjoittelua

Prosessi rakentuu kahden kivijalan ympärille:

1. ICF:n määrittelemät coachingin kahdeksan ydinkompetenssia (ICF:n päivitetyt ydinkompetenssit otettiin käyttöön 2021 alusta). Kyky olla läsnä ja kuunnella sekä ohjata coachattava muutoksen polulle, sitoutumaan ja ottamaan vastuu omasta kehittymisestään, tapahtuu hyödyntämällä coachingin ydinkomptensseja. Lataa coachingin ydinkompetenssit täältä.

2. ICF:n viisiosaiset eettiset säännöt. (ICF:n päivitetyt eettiset säännöt otettiin käyttöön 2021 alusta.) Tutustu eettisiin sääntöihin lisää täältä.

”Intensiivisen Systemic Mentor Coaching© -prosessin ajoitus omaan aktiiviseen coachingtyöskentelyyn oli minulle nappi ratkaisu. Pääsin prosessin yksilötapaamisten aikana reflektoimaan oppimaani entistä syvemmin, ja soveltamaan oppimaani heti uusiin coaching-kokemuksiin. Työssäoppimisen tahtini moninkertaistui! (Outi Olkkola, HR Consultant, KPMG Oy)

”Koin olevani valmis haastamaan itseäni ja oppimaan kokeilun kautta yhdessä muiden coachien kanssa. Päätökseen osallistua vaikutti myös erinomainen kouluttajavalinta. Kouluttaja Vesa Ristikangas on coaching-alan todellinen pioneeri ja omaa rautaisen otteen niin coachingiin kuin coachien kouluttamiseen.” (Pauliina Hallama, Trainer, Coach & Growth Agent, Growthroom)

Koin Systemic Mentor Coachingissa© erityisen hyödyllisiksi erilaiset ryhmätyömenetelmät sekä valmentavan johtamisen eri vaiheisiin soveltuvat tekniikat. Olen sittemmin onnistunut vakiinnuttamaan valmentavan johtamisen esimiestyöhöni ja se on tuonut valtavasti uusia toimintatapoja ja näkökulmia – sekä minulle itselleni että johdettavilleni. Suorat vastaukset ovat vaihtuneet dialogiin, jota kautta tavoitellaan valmennettavan ymmärrystä ongelmasta ja haetaan siihen erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. (Juha Heino, johtaja, Suomen Syöpäyhdistys ry)

Lue lisää osallistujien palautteita koulutuksesta.

Kenelle Systemic Mentor Coaching© –prosessi soveltuu? Onnistunut mentorointi kehittää sinua yksilöllisesti

Systemic Mentor Coaching© on tarkoitettu kaikille coacheille, jotka haluavat kehittää omaa tekemistään coachina eli kehittyä coachingissa. Prosessista saat ainutlaatuista yksilöllistä palautetta coachingistasi. Kun haluat kehittyä ja/tai varmistaa ICF:n ACC-, PCC- tai MCC-sertifiointisi, ilmoittaudu mukaan!

Suosittelen Systemic Mentor Coaching© -prosessia, jos haluat tutkia itseäsi ja omaa toimintatapaasi coachina sekä parantaa valmiuksiasi toimia hetkessä ja kyseenalaistaa omia näkemyksiäsi. Prosessi tuki myös omaa yli 30 vuoden työkokemustani ja sai omassa ajattelussani palikoita selkeämpään järjestykseen.

Erittäin hyvää prosessissa oli mahdollisuus harjoitella coachingia ryhmässä ja analysoida yhdessä, mitä voisi itse tehdä paremmin. Yhdessä harjoittelu vahvisti omaa tietoisuutta coachina toimimisesta ja selkeytti omia toimintatapoja. (Jarmo Ristola, Seniorkonsultti, Helsingin kaupunki)

Suosittelen Systemic Mentor Coaching© -prosessia lämpimästi kaikille coacheille, jotka haluavat kehittää omaa ammattitaitoaan ja luoda coachingista itselleen ammatin. Systemic Mentor Coaching oli kaikin puolin todella hyödyllinen kokonaisuus! (Marko Rossi, Marko Rossi Consulting)

Lue lisää osallistujien palautteita koulutuksesta.

Miksi juuri meidän Mentor Coaching -prosessi?

BoMentis Coaching Housen Systemic Mentor Coaching© prosessin tekee ainutlaatuiseksi systeeminen ote sekä kotimaisen coaching-alan uranuurtaja-mentor coachit, Vesa Ristikangas ja Marjut Alatalo.

Mentor Coach Marjut Alatalo on Systemic Business Coach® -coaching-koulutuksen vastuukouluttaja, ICF:n Professional Certified Coach, kirjailija (Valmentava mentorointi) sekä johtoryhmien valmentaja. Marjutilla on myös pedagoginen pätevyys.

Mentor Coach Vesa Ristikangas on pitkän linjan coaching-kouluttaja, ICF:n Professional Certified Coach ja MCC-kandidaatti, EMCC:n International Coaching Accreditation (Senior Practitioner) ja International Team Coaching Accreditation (Senior Practitioner), ICF:n PCC assessori), kirjailija (mm. Valmentava johtaminen, Asiantuntijasta esimies, Valmentava mentorointi, Johtoryhmästä tähtijoukkue) sekä johtoryhmien valmentaja.

Prosessissa pääset siis syventämään coaching-taitojasi Suomen johtamisen kehittämisen rautaisilta huippujohtoryhmävalmentajilta ja johtajien kehittäjiltä!

”Sain lisää itsevarmuutta omaan tapaani kohdata asiakas ja olla hänen kanssaan. Myös käsitykseni siitä avartui, miten pystyn hyödyntämään itseäni ja omaa persoonaani coaching-tilanteessa.” (Benedictus Ågrén, Lean and Agile Senior Consultant, CGI)

Ehkä parasta antia Mentor Coachingissa oli koulutuksen käytännönläheisyys. Se, että pääsin itse coachaamaan ja sain tulla coachatuksi. Kollegoilta ja kouluttajalta saatu palaute oli todella silmiä avaavaa; sen kuuleminen, miten toiset näkivät ja kokivat oman tyylini coachata oli hyvin opettavaista. Lisäksi kouluttajamme Vesan ammattitaito arvioida coachingia ICF:n kriteerien mukaan antoi erittäin hyvät raamit oman coaching-ammattilaisuuden kehittämiselle.(osallistujan palaute)

Ilmoittaudu Systemic Mentor Coachingiin© nyt!

Tule sinäkin mukaan Systemic Mentor Coaching© -prosessiin! Varaa paikkasi jo tänään! Jos sinulla heräsi kysyttävää koulutukseen liittyen, ole meihin rohkeasti yhteydessä!

Prosessin ansiosta omat kehitysalueeni selkiytyivät entisestään ja reflektoinnin kautta kaikki me osallistujat opimme toisiltamme. Systemic Mentor Coachingiss©a ei pysytelty vain omien vahvuuksien äärellä, vaan osallistujia todella haastettiin. Se oli herättelevää. Rohkeus kasvoi kaikella tavalla. Omalle epämukavuusalueelle meneminen toi rohkeutta heittäytymiseen nyt ja jatkossa.” (Pauliina Hallama, Trainer, Coach & Growth Agent, Growthroom)

Oppimismatka jatkuu

Systemic Mentor Coaching© -prosessi kuuluu BoMentis, Coaching Housen systeemisten coaching-taitojen kokonaisuuteen. Kysy lisää!

Lisäksi tarjoamme erillisia tiimicoaching koulutuksia, mm. Tiimicoachingin perusteet© -virtuaalikoulutus ja Systemic Team Coach© -koulutus. Meidän kauttamme saat ICF:n sertifioinnit niin ACC (Associate Certified Coach) kuin PCC-tasolle (Professional Certified Coach). PS. Tarjontaamme kuuluu myös sertifioiva yksilöcoachingin koulutus Systemic Business Coach®.

”Kokonaiskuva Systemic Mentor Coaching© prosessista oli oikein hyvä ja se täytti ICF:n sertifointiin tarvittavan tuntimäärän. Tästä on hyvä jatkaa!” (Benedictus Ågrén, Lean and Agile Senior Consultant, CGI)

Miksi sertifiointi on tärkeää?

Ammattikunnan elinvoimaisuuden, luotettavuuden ja uskottavuuden takia on merkityksellistä, että coachit hakevat kansainvälisiä coach-sertifiointeja. Näin pystymme ylläpitämään jatkuvaa oppimista, löydämme uusia ulottuvuuksia omalle toiminnallemme ja saamme olla osa kansainvälistä ja ennen kaikkea intohimoista kehittäjien yhteisöä. Tutustu lisää coach-yhteistöihin: ICF FinlandSuomen Coaching-yhdistys (SCY), EMCC ja ICF Global.

Lue lisää mentor coachingista mm. ICF Globalin sivuilta Finlandin sivuilta.

Mitä systeeminen coaching on?

Systeeminen ymmärrys auttaa tutkimaan ja kehittämään yksilöä, tiimiä ja organisaatiota kokonaisuutena. Koska kokonaisuus muodostuu osista, keskitytään systeemisessä coachingissa osien välillä tapahtuvaan vuorovaikutukseen. 

Systeemisessä coachingissa yhdistyy tavoitekeskeisyys ja tutkiva ote. Lopputuloksena on sekä asiakas- että ratkaisukeskeinen prosessi, jossa luottamuksellisella yhteistyöllä coach tukee coachattavaa saavuttamaan tavoitteensa. Systeeminen ote lisää coachattavan ymmärrystä itsestään, omasta tilanteestaan, toimintansa vaikutuksista ja ympäristöstään koska asioita tutkitaan eri näkökulmista.

Me olemme kiinnostuneita olemme kiinnostuneita asiakkaidemme oppimisesta. Tarjoammekin yksilöllistä tukea ja palautetta coach-taidoillesi ja kehittymisellesi. Meidän toimintatyylimme perustuu uskomukseen systeemisen ajattelun voimasta sekä valmentavan johtajuuden lainalaisuuksista. Olemme kiinnostuneita juuri sinun ajatuksistasi, tavoitteistasi, tarpeistasi ja haasteistasi.

Ei ole mitään sellaisia asioita, joita systeemisellä coaching-otteella ei voisi tutkia!

Systeemisellä coachingilla tarjoat coachattavallesi

  • tilaa tutkia omaa henkilökohtaista systeemiä eli itselle tärkeitä arvoja, visioita ja strategioita,
  • tilaa tutkia vuorovaikutussysteemiä eli oman toiminnan vaikutuksia lähiympäristössä – omassa tiimissä tai johtamisroolissa sekä
  • tilaa tutkia myös muiden toiminnan vaikutuksia omaan toimintaan

”Merkittävimpiä oivalluksia oli ymmärtää syvällisesti sekä coachingistä ideana että systeemisyydestä ilmiönä.” (Antti Keskitalo, Työeläkevakuutusyhtiö Elo)

Uskomme, että systeeminen ajattelu on erittäin ajankohtaista nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa, jossa elämme. Systeemisessä coachingissa pohditaan mm. sitä, mikä on yksilön rooli laajemmassa ekosysteemissä, miten menneisyys ja tuleva suhteutuvat nykyhetkeen ja mitä vaikutuksia esim. sidosryhmien toiminnalla on yksilön toiminnalle. Ajattelun laajentaminen ja uusien näkökulmien löytäminen ovat niitä systeemisen ajattelun peruslähtökohtia, joita harvemmin arjessamme otamme huomioon.

Kokonaiskesto

3 kk

Koulutuksen hinta

Hinta 1500 € 

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Maksu- ja peruutusehdot

Seuraavat koulutukset

Systemic Mentor Coaching© prosessi

8.9.2022-8.12.2022

1.päivä:
to 8.9.2022 klo 13.30-16.00

2.päivä:
to 27.10.2022 klo 13.30-16.00

3.päivä:
to 8.12.2022 klo 13.30-16.00

Koulutus koostuu kolmesta ryhmätapaamisesta sekä kolmesta erikseen sovittavasta joko live tai virtuaalisesta yksilötapaamisesta.

 

Asiakastarinoita

Systemic Mentor Coaching rohkaisi heittäytymään

Case Growthroom

Koulutus: Systemic Mentor Coaching©

Systemic Mentor Coaching© -prosessi oli antoisa ja mieltä avartava kokemus. Prosessin ansiosta omat kehitysalueeni selkiytyivät entisestään ja reflektoinnin kautta kaikki osallistujat oppivat toisiltaan. Systemic Mentor Coachingissa ei pysytelty vain omien vahvuuksien äärellä, vaan osallistujia todella haastettiin. Se oli herättelevää. Rohkeus kasvoi kaikella tavalla.

Lue lisää

Kaikki asiakastarinat
Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste