Coaching mentaliteetti on onnistumisten avain. Olen vakuuttunut, että coaching on tämän päivän ja tulevaisuuden työyhteisöjen menestyksen salaisuus: vain muita voimaannuttamalla voimme kehittyä paremmiksi ja oppia lisää.

Työkokemusta minulla on useista eri kansainvälisistä yrityksistä, joissa työtehtäviäni ovat olleet mm. muutosprojektin vetäminen, uusien tietojärjestelmien implementointi ja testaus, erilaiset koulutustehtävät ja työtehtävien koordinointi. Työkokemukseni myötä olenkin kiinnostunut muutoksen johtamisesta ja siitä, miten voimme vastata tulevaisuuden työn haasteisiin. Uskon, että valmentavalla mentaliteetilla pystymme vastaamaan myös tulevaisuuden työn haasteisiin.

Valmentavan otteen lisäksi olen vahva elinikäiseen oppimisen ja jatkuvan kehittymisen kannattaja. Kehittyminen ja oppiminen ovat minulle ilmaa, jota hengitän: olenhan suorittamassa jo kolmatta korkeakoulututkintoani.

Minulla on sosiaalipsykologina kaksi päämäärää: intohimoni ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen ja siihen vaikuttaminen. Erityisen inspiroitunut olen ryhmädynamiikasta ja erilaisten ryhmien toiminnasta. Toiseksi haluan oppia lisää erilaisista tilanteista, jossa voin soveltaa sosiaalipsykologian oppeja käytännön työelämässä. Työkieleni ovat suomi ja englanti.

Olen sosiaalipsykologi (VTM). Lisäksi minulla on tutkinnot kansainvälisestä liiketaloudesta (BBA) ja psykologiasta (A.A).

  Annan CV

Anna Lönnroth
  anna.lonnroth@bomentis.fi
  +358 40 5033 337


Kirjallinen tuotanto

  • Tiimin valmentaminen. Systeemisiä työkaluja valmentavan kulttuurin rakentamiseen. (Ristikangas, Marjo-Riitta & Lönnroth, Anna & Ristikangas, Vesa & Ristikangas, Victoria) 2019. Alma Talent.

Artikkelit

Blogit