Johtoryhmän Tähtijoukkueanalyysi: Systemic Leadership Pulse© (SLP©) -työkaluperhe | BoMentis Coaching House

Johtoryhmän Tähtijoukkueanalyysi: Systemic Leadership Pulse© (SLP©) -työkaluperhe

Tähtijoukkueanalyysi on johtoryhmien kehittämiseen tarkoitettu arviointityökalukokonaisuus, jossa on kolme osaa: Johtoryhmän itsearviointi, johtoryhmän mielikuva-arviointi sekä johtoryhmän jäsenten keskinäinen arviointi. Tähtijoukkueanalyysi-arvioinnit tukevat johtoryhmän palautekulttuuria ja kasvua kohti tähtijoukkuetta. Tähtijoukkueanalyysi-perhe perustuu Johtoryhmästä tähtijoukkue -kirjaan (Ristikangas & Rinne, 2014).

Tähtijoukkue-analyysityökalut

  • toimivat kehittämisen lähtökohtana ja jatkuvan arvioinnin pohjana
  • vahvistavat johtoryhmän sisäistä palautekulttuuria
  • lisäävät johtoryhmän yhtenäisyyttä sekä yhteistä kehittämishalua
  • rakentavat johtoryhmän jäsenten keskinäistä luottamusta

Johtoryhmän itsearviointi, SLP©

Johtoryhmän itsearviossa jokainen jäsen arvioi johtoryhmän toimintaa 11 näkökulman avulla. Arviointiraportissa on yhteenveto (katso tähtikuva alta) sekä kysymyskohtainen erittely jokaisesta näkökulmasta, eli raportin osa-alueesta. Vastausten keskiarvot ja hajonta tarjoavat erinomaisen lähtökohdan yhteiselle keskustelulle johtoryhmän toiminnan kehittämisen suuntaviivoista.

Raportissa on mukana myös tehoindeksi, jossa on yhdistetty arvioinnit johtoryhmän keskinäisen luottamuksen tasosta sekä sitoutumisesta yhteiseen tavoitteeseen.  Vetäjälle on oma raporttinsa, jossa hänen omat vastauksensa ovat vertailtavissa muun johtoryhmän vastauksiin.

Johtoryhmämielikuva, SLP©

Johtoryhmämielikuva-arviossa selvitetään johtoryhmän toiminnan vaikutusta muuhun organisaatioon. Mielikuvaa on mahdollista kysyä kahdelta organisaation eri hierarkiatasolta. Kysymyksillä selvitetään organisaation käsitystä mm. johtoryhmän yhtenäisyydestä ja päätöksentekokyvystä.

Johtoryhmän jäsenten keskinäinen arviointi, SLP©

Johtoryhmän jäsenten keskinäinen -arviointi on 180°-vertaisarvio, jossa johtoryhmän jäsenet arvioivat omaa toimintaansa ja antavat kollegoilleen palautetta heidän toiminnastaan johtoryhmän jäseninä. Arviointi vahvistaa johtoryhmän jäsenten keskinäistä luottamusta ja edesauttaa palautekulttuurin avoimuutta.

Systemic Leadership Pulse© perustuu Johtoryhmästä tähtijoukkue -kirjassa (Ristikangas & Rinne 2014) esitettyyn viitekehykseen huippujohtoryhmän jäsenen ominaisuuksista.

Jos sinulla on Systemic Leadership Pulse©, SLP© -työkaluperheeseen liittyvää kysyttävää, olethan yhteydessä!

Lataa esite

Esite: Systemic Leadership Pulse, SLP

Tähtijoukkueanalyysi Systemic Leadership Pulse©, SLP, on johtoryhmien kehittämiseen tarkoitettu arviointityökalukokonaisuus, jossa on kolme osaa: Johtoryhmän itsearviointi, johtoryhmän mielikuva-arviointi sekä johtoryhmän jäsenten keskinäinen arviointi. Menestyvä johtoryhmä tarvitsee palautetaitoa jatkuvan kehittymisen tueksi!

Lataa esite

Asiakastarinoita

Johtoryhmä kehittäminen paransi koko organisaation toimintaa

Case LähiTapiola Varainhoito Oy

Valmennus: Johtoryhmävalmennus

LähiTapiolan Varainhoito Oy:n johtoryhmä toteutti kahdeksan kuukauden kehittämisohjelman Bomentis Oy:n valmentajan johdolla.

Lue lisää

Kaikki asiakastarinat
Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste