Systemic Leadership Pulse -johtoryhmän arviointi | BoMentis Coaching House

Johtoryhmän Tähtijoukkueanalyysi: Systemic Leadership Pulse© (SLP©) -työkaluperhe

Johtoryhmien kehittämisen työkaluperhe Systemic Leadership Pulse koostuu kolmesta osasta. Arvioinnit ovat: 1) johtoryhmän itsearviointina toteutettava lähtötilanneanalyysi, 2) mielikuva johtoryhmästä sekä 3) jäsenten keskinäinen kollega-arviointi. Arvioinnit perustuvat Johtoryhmästä tähtijoukkue -kirjassa esiteltyyn viitekehykseen huippujoukkueesta (Ristikangas & Rinne, 2014).

Tähtijoukkueanalyysin hyödyt johtoryhmälle:

 • Yhtenäistää johtoryhmän näkemystä nykytilasta ja kehittämistarpeista
 • Luo yhteiset tavoitteet kehittämiselle
 • Antaa suunnan huippujoukkueeksi kehittymiselle

Johtoryhmän itsearviointi, SLP©

Johdon itsearviointi on uniikki lähtötilanneanalyysi, jota suositellaan toteutettavaksi valmennusprosessin alussa. Johdon arvioinnin tulokset puretaan ensimmäisessä tapaamisessa ja nämä myös muodostavat teemat jatkotyöskentelyyn. Johdon arvioinnissa kukin johtoryhmän jäsen arvioi johtoryhmän toimintaa yllä olevassa tähtikuviossa esitettyjen 11 näkökulman kautta.

Tulosten yhteinen työstäminen tuottaa johtoryhmälle seuraavia hyötyjä:

 • Tuo esiin yksilölliset kokemukset johtoryhmän toiminnasta ja niiden eroavaisuudet
 • Kasvattaa tietoisuutta tiimin vahvuuksista ja kehittämisalueista
 • Mahdollistaa keskustelun aloittamisen tiimin tulevaisuuden kehittämisen suunnasta
 • Käsittely kasvattaa tiimin keskinäistä avoimuutta ja luottamusta

 

Johtoryhmämielikuva, SLP©

Johtoryhmän mielikuva-arviointi kertoo, miten organisaation eri osat näkevät johtoryhmän ja sen toiminnan. Mielikuvaa on mahdollista kysyä kahdelta eri organisaatiotasolta. Nämä tasot määritellään aina organisaatiokohtaisesti. Kysymysten avulla saadaan selville mm. miten yhtenäiseltä johtoryhmä näyttää ja millaiseksi muu organisaatio kokee johtoryhmän päätöksentekokyvyn.

Tulosten yhteinen työstäminen tuottaa johtoryhmälle seuraavia hyötyjä:

 • Realistinen käsitys siitä, miltä johtoryhmän toiminta näyttäytyy valittujen organisaatiotasojen silmin
 • Auttaa näkemään asioita, mihin tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä tai olisi hyvä kiinnittää esimerkiksi viestinnässä huomiota
 • Toimii elintärkeänä peilinä, jotta johtoryhmä ei jämähdä omien oletustensa varaan

Case pelolla johtaminen: Johtoryhmä sai SLP Johtoryhmämielikuva -arvioinnissa palautetta siitä, että he johtavat pelolla. Palautteen saamisen jälkeen joryn jäsenet kielsivät palautteen: ”Ei pidä paikkansa!” Valmentaja haastoi jorya: ”Saitte organisaatioltanne palautetta juuri nyt, eli näin todella koetaan.”

Johtoryhmä joutui lopulta nöyrtymään sen edessä, että se, minkä he kokevat pelolla johtamiseksi ei vastaa sitä, mitä muu organisaatio kokee. Seuraava askel oli lähteä kiinnostumaan siitä, mikä johtoryhmän johtamistavasta tekee pelottavan. Vasta sitten toimintaa voitiin lähteä aidosti muuttamaan kohti parempaa.

Johtoryhmän jäsenten keskinäinen arviointi, SLP©

Johtoryhmän jäsenten keskinäinen -arviointi on 180° vertaisarvio, jossa johtoryhmän jäsenet arvioivat omaa toimintaansa ja antavat kollegoilleen palautetta heidän toiminnastaan johtoryhmän jäseninä. Johdon arviointi vahvistaa johtoryhmän jäsenten keskinäistä luottamusta ja edesauttaa palautekulttuurin avoimuutta.

Tulosten yhteinen työstäminen tuottaa johtoryhmälle seuraavia hyötyjä:

 • Tuo esiin miten kollegat näkevät oman toiminnan ja miten lähellä se on omaa arviota
 • Auttaa kehittämään palautetaitoja ja kasvattaa keskinäistä luottamusta
 • Konkretisoi sitä, millaisia tiimipelaajia johtoryhmässä on ja millaisia vahvuuksia sekä kehityskohteita kullakin jäsenellä on

Johdon arviointityökalun taustateoria

Systemic Leadership Pulse© perustuu Johtoryhmästä tähtijoukkue -kirjassa (Ristikangas & Rinne 2014) esitettyyn viitekehykseen huippujohtoryhmän jäsenen ominaisuuksista.

Jos sinulla on Systemic Leadership Pulse©, SLP© -työkaluperheeseen liittyvää kysyttävää, olethan yhteydessä!

Lataa esite

Esite: Systemic Leadership Pulse, SLP

Tähtijoukkueanalyysi Systemic Leadership Pulse©, SLP, on johtoryhmien kehittämiseen tarkoitettu arviointityökalukokonaisuus, jossa on kolme osaa: Johtoryhmän itsearviointi, johtoryhmän mielikuva-arviointi sekä johtoryhmän jäsenten keskinäinen arviointi. Menestyvä johtoryhmä tarvitsee palautetaitoa jatkuvan kehittymisen tueksi!

Lataa esite

Asiakastarinoita

Johtoryhmä kehittäminen paransi koko organisaation toimintaa

Case LähiTapiola Varainhoito Oy

Valmennus: Johtoryhmävalmennus

LähiTapiolan Varainhoito Oy:n johtoryhmä toteutti kahdeksan kuukauden kehittämisohjelman Bomentis Oy:n valmentajan johdolla.

Lue lisää

Kaikki asiakastarinat
Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste