Valmentavat taidot -verkkovalmennus | BoMentis Coaching House

Tulevaisuuden työelämätaitojen kehittämistä ja vahvistamista omaan tahtiin

Tämän päivän ja tulevaisuuden työelämätaidoissa painottuvat erilaiset asiat kuin aikaisemmin. Samalla kun tekoäly ja robotiikka korvaavat asteittain monia työtehtäviä, osaamisen kehittämisen painopiste siirtyy enenevässä määrin jokapäiväiseen oppimiseen, jolloin vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyvyt korostuvat.

Päivittäisten työtehtävien limittyessä ja kasautuessa ovat ajanhallinnan ja priorisoinnin taidot todella tarpeen. Paineen alla myös vuorovaikutus- ja palautetaidot joutuvat koville. Miten tällaisessa tilanteessa voi vielä kehittää itseään pärjätäkseen haasteissa?

⇒ Valmentavat taidot -verkkovalmennus on tavoitteellisen työskentelyn, yhteistyötaitojen ja tiimityön vahvistamiseen luotu valmennuskokonaisuus, jossa jokainen voi edetä itselle sopivaan tahtiin.

Valmentava ote on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistyötä (Ristikangas & Ristikangas 2022, 8. painos), se kuuluu kaikille.

Kenelle Valmentavat taidot -verkkovalmennus sopii?

Valmentava ajattelu- ja toimintatapa on perinteisesti ajateltu olevan esihenkilöiden juttu. Valmentava ote kuuluu kuitenkin kaikille. Kun tiimissä esihenkilön lisäksi myös tiimiläiset ovat samalla kartalla siitä, mistä valmentavassa ajattelussa on kyse ja miten sitä sovelletaan arjessa, valmentavasta kulttuurista tulee totta.

Valmentavat taidot -verkkovalmennus on siis tarkoitettu sekä esihenkilöille että jokaiselle tiimiläiselle. Verkkovalmennuksen myötä jokainen pystyy ajasta ja paikasta riippumattomasti tutustumaan ja reflektoimaan omaa toimintaansa sekä soveltamaan konkreettisia taitoja omassa arjessaan. Vaikuttavuutta lisää vielä se, kun tiimissä esihenkilön johdolla käydään sovituista sisältömoduuleista yhteistä keskustelua ja käytännön harjoittelua.

Lataa esite tästä

Helposti omaksuttavaa asiaa ja konkreettisia työkaluja arkeen

Valmentavan johtamisen huippuosaajien ja monivuotisen valmennuskokemuksen myötä meillä BoMentiksella on vankka kokemus erilaisista organisaatiosta ja tiimeistä sekä esihenkilöiden johtamishaasteista. Valmentavat taidot -verkkovalmennus tukee itsenäistä kehittymistä ja yhdessä oppimista. Se sisältää kaikkiaan kuusi teema-aluetta, joissa jokaisessa 5-6 sisältömoduulia. Niissä on

  • 55 kpl laadukkaita videoita
  • 13 kpl herätteleviä podcasteja
  • Lukuisia artikkeleita ja blogitekstejä
  • Runsaasti oppimista tukevia reflektiotehtäviä
  • Erilaisia omaa toimintaa peilaavia itsearviointeja
  • Taidon kehittymistä tukevia Vie arkeen -tehtäviä ja kokemuksesta oppimista.

Valmentavat taidot -verkkovalmennus lisää johtamisvalmennusten vaikuttavuutta

Valmentavan tiimin johtamisen näkökulmasta esihenkilön työ helpottuu, kun koko tiimi saadaan mukaan yhteisen työn ja tekemisen tapojen kehittämiseen. Valmentavan johtamiskulttuurin kehittämisessä esihenkilö pystyy verkkovalmennusta hyödyntäen vahvistamaan

  • Jokaisen johdettavan itseohjautuvuutta. Kun kukin tunnistaa oman yksilöllisen motivaationsa, osaa hyödyntää vahvuuksiaan ja johtaa itseään määrätietoisesti – omaa ajatteluaan ja toimintatapojaan samalla kehittäen – on jokaisella erinomaiset eväät tavoitteiden saavuttamiseen ja työssä onnistumiseen.
  • Tiimin yhdessäohjautuvuutta. Kun valmentavia taitoja treenataan yhdessä, vaikutukset tiimin yhteisen työn tekemiseen moninkertaistuvat. Koska tarvitsemme oppimiseen toisia, lopulta valmentavista taidoista syntyykin tiimien menestystekijöitä.
  • Valmentavaa johtamiskulttuuria. Kun esihenkilöt saavat omissa erillisvalmennuksissaan tietoa, vinkkejä ja itseluottamusta soveltaa valmentavaa johtamisotetta, koko johtamiskulttuuri kehittyy asteittain valmentavaksi. Valmentavasta vuorovaikutuksesta tulee osa arjen kohtaamisia.

Opi tulevaisuuden työelämätaitoja verkossa

Verkkovalmennus suoritetaan kokonaan verkossa, eBon -verkkoalustalla, joka toimii myös mobiilissa. Jokainen verkkovalmennuksen osallistuja saa omat, henkilökohtaiset tunnukset alustalle.

Verkkovalmennuksen aikataulu

Valmennuksen voi aloittaa koska tahansa, oman tai organisaation suunnitelmien mukaisesti. Verkkovalmennuksen voi suorittaa osa kerrallaan omassa tahdissaan, ja sen konseptiin kuuluu käsiteltävien asioiden soveltaminen omaan arkeen ja paluu teemaan reflektoimaan, miten kokeilu arkeen sujui.

Työelämätaitoja ei tarvitse oppia kantapään kautta, siksi kannattaa ottaa käyttöön Valmentavat taidot -verkkovalmennus!

Kysy lisää

Kokemuksia Valmentavat taidot -verkkovalmennuksesta

”Oli mukava todeta reflektion vaikutus ja hyöty sen käyttämisestä. Asioiden asettaminen isompaan kontekstiin on pelastanut monelta turhautumiselta työelämässä.”

”Henkilökohtaiset kysymykset haastoivat minua tarkistamaan omaa roolia tiimissäni.”

”Parasta oli mahdollisuus pysähtyä miettimään työarjen nykytilaa ja omia taitojaan sekä pohtimaan kehittymistapoja.”

”Verkkovalmennus herätti peilaamaan siinä kuvattuja taitoja paitsi itseensä ja omasta näkökulmasta, myös muihin ja heidän toimintaansa.”

”Parasta oli valmentamisen käsityksen laajempi ajattelu. Ylipäätään herättely siihen, mitä kaikkea valmentaminen oikeastaan sisältää ja itsenäiset reflektoinnit, että mitkä asiat omassa tekemisessä ovat selkeästi vahvuuksia ja mitkä parannuskohteita.”

Lue lisää palautteita

Opi tulevaisuuden työelämätaitoja verkossa

Tutustu lisää Valmentavat taidot -verkkovalmennukseen

Esite: Valmentavat taidot -verkkovalmennus

Valmentavat taidot -verkkovalmennus on BoMentiksen valmentajien kehittämä kaikille organisaation edustajille tarkoitettu opiskelukokonaisuus, joka koostuu useasta eri teema-alueesta. Sitä hyödyntämällä organisaatiosi henkilöstö pääsee kehittämään omia valmentavia tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Lataa esite

Asiakastarinoita

Valmentavat taidot jokaisen arkeen

Case Kuntaliitto

Valmentavat taidot -verkkovalmennus

Innostuin Valmentavat taidot -verkkovalmennuksesta sen vuoksi, että sen myötä ihan jokainen kuntaliittolainen saa mahdollisuuden oppia, mistä valmentavassa vuorovaikutuksessa on kyse.

Lue lisää

Kaikki asiakastarinat
Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste