Johtoryhmävalmennukset ja johdon coaching | BoMentis Coaching House

Johtoryhmävalmennus kehittää johtoryhmän yhteistä työskentelyä

Johtoryhmävalmennus on prosessi, jossa ulkopuolinen valmentaja auttaa johtoryhmää kehittämään toimintaansa. Johtoryhmävalmennuksen tavoitteena on palvella tiimiä tekemään parempaa yhteistyötä ja tuottamaan parempaa tulosta yritykselle.

Linkitämme valmennuksemme mahdollisimman lähelle liiketoiminnan arkea. Olemme rinnallakulkijoita ja johtoryhmän sparrareita. Hyvin tyypillistä on esimerkiksi se, että seuraamme johtoryhmän arkikokousta ja hyödynnämme havaintojamme kehittämisen suuntaamisessa. Emme usko siihen, että muutos tapahtuu tietoa kaatamalla vaan siten, että rohkeasti käsitellään arjesta kumpuavia asioita, yhdessä.

Johtoryhmävalmennuksen hyödyt

Usein törmäämme tilanteeseen, jossa johtoryhmä koostuu pätevistä oman toimintojensa johtajista – mutta he eivät toimi yhtenäisenä tiiminä. Mitä johtoryhmä voisikaan saada aikaan, jos johtajat olisivat osa huipputiimiä? Kokemuksemme nojalla tiedämme, että kun johtoryhmän kehittämisessä painotetaan yhdessä määritettyyn tavoitteiseen sitoutumista, luottamuksen rakentamista, avoimuutta, yhdessä oppimista ja vahvaa yhteisvastuuta, on meillä erinomaiset eväät luoda todellinen johtoryhmä.

Kokeneiden Executive Coachiemme ohjauksessa ryhmästä hyviä johtajia kasvaa huipputiimi, jonka vaikutukset heijastuvat myös ympärillä olevaan organisaatioon ja muihin sidosryhmiin. Johtoryhmän rooli organisaation menestyksen kannalta on avainasemassa. Johtoryhmän kehittämiseen satsattu aika takuuvarmasti on tuottava investointi.

Kohti vaikuttavaa vuorovaikutusta

Johtoryhmän valmennuksissamme keskeistä on ryhmän ohjaaminen käsittelemään oikeita – ja usein vaikeita asioita – arvostaen ja suoraan. Johtoryhmän yhteistä tekemistä ohjataan vahvan tavoitteellisuuden rinnalla myös kohtaamaan ryhmädynamiikassa olevia ilmiöitä, jotka voivat heikentää johtoryhmän toimivuutta ja tuloksentekokykyä.

Kun ryhmädynamiikka saadaan johtoryhmätyöskentelyä tukevaksi voimaksi, vaikutukset näkyvät myös tuloksissa.

Kun halutaan tehdä Johtoryhmästä tähtijoukkue (Ristikangas & Rinne 2014), ryhmädynamiikka on valjastettava yhteisen tavoitteen palvelukseen.

”Valmennuksen jälkeen johtoryhmäläiset ovat tulleet minulle sanomaan, että vaikka meillä ei mitään klikkejä ole ollutkaan, niin jotain lukkoja on nyt aukaistu. Ja vaikka meillä on ollut avoin, keskusteleva ja jopa vaikeita asioita on pystytty nostamaan pöydälle aikaisemminkin, niin nyt on avoimuutta vielä enemmän ja vielä helpommin pystytään puhumaan hankalista asioista. Eli aikamoinen eteenpäinmeno tiiminä. Ja se on minulle tärkeää!”

Petri Luukkonen, Lindström Oy

Varaa maksuton johdon sparraus (30min)

Johtoryhmävalmennuksen erityispiirteitä: Tee johtoryhmästäsi tähtijoukkue

Johdon valmennuksemme perustuvat Johtoryhmästä tähtijoukkue -kirjassa (Ristikangas & Rinne) esiteltyyn viitekehykseen. Valmennusprosessit räätälöidään aina asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan.

Johtoryhmävalmennustemme kesto on muutamasta kerrasta jopa kahden vuoden kehitysprosessiin, joka koostuu tyypillisesti 4–8 valmennuskerrasta. Valmennuspäivien lisäksi prosessiin kuuluvat niiden välillä tehtävä arjen työ ja keskinäinen sparrailu, joilla valmennuksessa oivallettuja asioita viedään käytäntöön. Valmennusprosessien jälkeen usein kuultu palaute on: ”Miksi näitä ei tajuttu tehdä jo aikaisemmin.”

Tyypillisesti johtoryhmän johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen alkaa lähtötilanteen analyysoimisella. Käytämme siihen johdon arvioinnin Systemic Leadership Pulse© johtoryhmän itsearviointi -työkalua. Ensimmäisen päivän sisältö muodostuu tämän arvioinnin läpikäynnistä ja johtoryhmän olemassaolon kirkastamisesta. Käytännössä arvioinnin yhteisen läpikäynnin jälkeen johtoryhmävalmennuksen agendaraami on luotu. Jokainen johtoryhmävalmennus on siis ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa käsiteltävät sisällöt eläät aina kunkin johtoryhmän tarpeen mukaisesti.

Tyypillisiä tilanteita, joissa asiakkaillamme on havaittu tarve johtoryhmävalmennukselle

 1. Johtoryhmän kokousten tehottomuus
 2. Johtoryhmällä ei ole yhteisiä tavoitteita, vaan jokainen ryhmän jäsen hoitaa omaa vastuualuettaan.
 3. Uusi johtoryhmä tai merkittävä muutos johtoryhmässä
 4. Muutosjohtaminen: muutoksen läpiviemisen ja tavoitteiden mukaisen toiminnan jalkauttamisen haasteet
 5. Ulkoinen tai sisäinen kriisi & sen käsittely & resilienssin vahvistamisen tarve
 6. Muutokset organisaatiossa: työuupumusta, -tyytymättömyyttä, vastustusta, lamaannusta tai suurta vaihtuvuutta
 7. Johdon arviointi tai esim. henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tulokset
 8. Hallituksen tai toimitusjohtajan tahto kehittää johtoryhmää
 9. Innostuksen ja sitoutumisen puute johtoryhmätyöskentelyssä
 10. Hyvästä johtoryhmästä halutaan huipputiimi
Ota yhteyttä

Johtoryhmän pienilläkin teoilla on vaikutus koko organisaatioon

Johtoryhmän kyvykkyys tarkastella ja kehittää omaa toimintaansa heijastuu koko organisaatioon luoden joko kehitysmyönteistä tai -vastaista kulttuuria.

Kokeneet johtoryhmävalmentajamme auttavat johtoryhmiä näkemään oman toimintansa vaikutuksia, eli organisaatiossa jyllääviä systeemisiä voimia.

Johtoryhmät tyypillisesti kehittävät johtoryhmätyöskentelyä palaverikäytäntöjen osalta, mikä on toki hyvä. Sen sijaan pysähtyminen keskinäisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön äärelle jää usein tekemättä. Jopa yhteisen tavoitteen määrittäminen ja sitoutumisen varmistaminen jää usein operatiivisten asioiden hoitamisen jalkoihin. Ja tällä ns. strategisen yhteistyön tasolla on tutkimusten mukaan merkittävä vaikutus siihen, menestyykö johtoryhmä ja sen myötä koko organisaatio vai ei.

Kokenut ja luotettava johdon valmennus- ja johtoryhmien kehittämiskumppani

Olemme pitkän linjan kokenut johtoryhmien kehittäjä. Valmentajillamme on vuosikymmenten kokemus sekä osaamista erilaisista johtoryhmien valmennuksista ja kehittämishankkeista. Johtoryhmien menestyksekäs valmennus perustuu kentältä kerätyn kokemuksen hyödyntämiseen, tutkittuun tietoon sekä innovatiivisiin työkaluihin ja menetelmiin. Meillä on vuosien kokemus menestyksekkäästi livenä toteutetuista johtoryhmävalmennuksista, ja olemme myös saaneet paljon kiitosta virtuaalisista toteutuksistamme.

Kuuntelemme teitä ja analysoimme yhdessä tarpeenne. Käytämme tutkittuja ja vaikuttavia työmenetelmiä, konsepteja sekä analyysejä apunanne. Autamme teitä vahvistamaan vahvuuksianne ja tunnistamaan sekä ratkaisemaan ongelmallisempia kohtia toiminnassanne.

Panostaminen johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen ulkopuolisen valmentajan kanssa kannattaa, kun haluatte

 • Vahvistaa edellytyksiä tavoitteiden saavuttamiseen ja onnistumisiin: suorituksen parantaminen ja roolien selkeyttäminen
 • Nähdä ja kuulla miten organisaation muut jäsenet näkevät johtoryhmän (Tähtijoukkueanalyysi: johtoryhmämielikuva-arvioinnilla)
 • Oivaltaa, oppia, inspiroitua ja saada uutta energiaa johtoryhmätyöskentelyyn
 • Lisätä ymmärrystä eri tekijöiden rooleista ja vaikutuksesta organisaatioon ja toimintaympäristöön systeemisen ajattelun avulla
 • Syventää ymmärrystä siitä, mitä johtoryhmässä ja yrityksessä oikeasti tapahtuu

 

Lataa opas johtoryhmän kehittämiseen

Johtoryhmävalmennuksissa hyödynnettävät työkalut

Valmennuksissamme hyödynnämme monipuolista työkalupakkia, johon sisältyvät mm. Systemic Leadership Pulse© (SLP©) johtoryhmän työkaluperhe. Lisäksi valmentajillamme on lukuisia sertifiointia, esimerkiksi Everything DiSC, PeiliTM, Big Five, Resilienssi-arvioinneista. Lisäksi oman tuotekehityksen hedelmät valmentavan johtamisotteen vahvistamisessa Coaching Leadership Pulse® -arvioinnin avulla ovat usein osa johtoryhmän yhteistä valmennusprosessia.

Johtoryhmävalmennusten taustakirjallisuus

Lataa ote kirjasta Johtoryhmästä tähtijoukkue (Ristikangas & Rinne)

Kirjanäyte: Johtoryhmästä tähtijoukkue

Johtoryhmän rautainen valmentaja Vesa Ristikangas tarjoaa parannuskeinot ja työkalut uudenlaisen menestyksen rakentamiseen.

Lataa näyte

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin täällä

Lue lisää

Kysy rohkeasti lisää johtoryhmävalmennuksista niin rakennetaan teille sopiva valmennuskokonaisuus

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä tai varaa maksuton johtoryhmän sparraus tästä.
Kutsu meidät kylään!

Yhteystiedot
Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste