Arkistot: Asiakastarinat | BoMentis Coaching House

Koulutus avasi oven coach-sertifioinnille ja vahvisti coach-osaamista

Sami Kohonen

Koulutus: Systemic Business Coach®

Sami Kohonen, valmennuspalveluiden ja kumppanuuksien johtaja, Skillcode Oy on omistautunut työarjessaan niin tiimien, työyhteisöjen kuin johtoryhmien valmentamiselle yli 11 vuoden ajan. Valmennustyöt eivät ole kuitenkaan koskaan rajautuneet ns. viralliseen viitekehykseen tai sertifiointiin. Sami lähti hakemaan Systemic Business Coach -koulutuksesta vahvistusta omalle osaamiselleen.

Lue lisää

Valmentavan tiimin johtajan työkalu johtamistyöskentelyn kehittämiseen

Kirja-arvostelu, Ville Leino

VALMENTAVA TIIMIN JOHTAMINEN

Marjo-Riitan, Victorian ja Vesa Ristikankaan sekä Anna Lönnrothin kirjoittama kirja ”Valmentava tiimin johtaminen” on oivallinen kirja yrittäjille ja tiimin vetäjille tai kenelle tahansa johtamistaitojen kehittämisestä kiinnostuneelle.

Lue lisää

Matka kohti syvempää ymmärrystä ja varmuutta tiimien kanssa toimimisesta

Olli Vistbacka

KOULUTUS: Systemic Team Coach©

Olli Vistbacka on toiminut Yleisradion tiimeissä valmentajana agile coachin ja fasilitaattorin rooleissa. Ollin kiinnostus systeemiseen valmentamiseen heräsi hänen seuratessaan innokkaasti työkavereiden kokemuksia Systemic Business Coach© -koulutuksesta. Näiden kokemusten pohjalta Olli päätti syventyä systeemiseen lähestymistapaan ja hankkia uusia näkökulmia tiimityöhön.

Lue lisää

Matka työnohjaajasta systeemiseksi tiimicoachiksi

Saara Repo

KOULUTUS: Systemic Team Coach©

Sosiaalipsykologi Saara Revolla oli lähtötilanteessa paljon sekä teoreettista tietoa että käytännön taitoja ryhmien ohjaamiseen. Hän on tehnyt yli 30 vuotta työelämän kehittämistä erilaisissa rooleissa kuten esihenkilönä, työnohjaajana, kouluttajana ja kehittäjänä. Saara halusi tietää, mitä tiimicoachilla tarkoitetaan, että hän osaisi kertoa ja näyttää, miten tiimicoachausta tehdään.

Lue lisää

Selkeyttä ja vaikuttavuutta systeemisenä tiimicoachina toimimiseen

Julianna Nevari

Koulutus: Systemic Team Coach©

Julianna oli työssään huomannut, kuinka yhteistyötä tehdään välillä ilman aikaa yhteiselle työlle. Hän osallistui Systemic Team Coach© -koulutukseen yhtenä tavoitteenaan laajentaa osallisuuden keinoja kohti valmentavaa otetta.

Lue lisää

Tiimicoach-koulutus, joka muutti tulevaisuuden

Johanna Ylikahri

KOULUTUS: Systemic Team Coach©

Johanna Ylikahri oli esihenkilönä ja johtajana toimiessaan havainnut, että tarvitsisi parempia työkaluja erityisesti vaikeisiin tiimitilanteisiin. Niinpä Johanna päätti investoida itseensä ja työnsä sujuvoittamiseen.

Lue lisää

Asiantuntijatyön kulmakivet, Case Keva

Case Keva

Asiantuntijakoulutus

Asiantuntijatyön kulmakivien juurruttamiseksi lähdettiin toteuttamaan valmennusohjelmaa, jonka tavoitteena oli vahvistaa jokaisen roolia työyhteisössä, tukea ammatillista kehittymistä ja oppimista sekä verkostoitumista toisten kollegojen kanssa. Kevan sisäisinä kehittäjinä ja samalla valmennuksen tärkeinä taustavoimina toimivat henkilöstön kehittäjät Laura Sundqvist ja Marja-Leena Säde kertovat valmennuskokemuksesta.

Lue lisää

Oppimismatka itseen ja omiin voimavaroihin tiimicoachina

Marjaana Lehtinen

KOULUTUS: Systemic Team Coach©

Marjaana oli huomannut, että tiimicoaching-taitojen kehittäminen voisi olla ratkaisevaa hänen työssään. Tämän tarpeen innoittamana hän päätti osallistua BoMentiksen Systemic Team Coach© -koulutukseen. Koulutuksessa Marjaanaa miellytti erityisesti se, että siinä pääsi sukeltamaan myös tosielämän tarinoihin ja kokemuksiin.

Lue lisää

Vahvempi valmentavan tiiminvetäjän identiteetti

Heli Lampi

KOULUTUS: Systemic Team Coach®

Heli Lampi toimii Music Finlandissa viestintäjohtajan tehtävässä. Hän osallistui Systemic Team Coach© -koulutukseemme, tavoitteenaan kehittyä omassa esihenkilötyössään, sekä viedä koko organisaatiossa tiimityöskentelyä toimivampaan suuntaan. Näin Heli kertoi kokemuksestaan ja uusista opeista, joita oppimismatkasta jäi mukaan.

Lue lisää

Tiimicoaching-koulutus, josta avautui uusi maailma tiimien ja työyhteisöjen yhteistyön kehittämisen ympärille

Marjaana Erkkilä

Koulutus: Systemic Team Coach®

Systemic Team Coach© -koulutuksessa opin oikeasti hyödyntämään coachingtaitoja myös tiimin kanssa, jolloin en vain fasilitoi tilaisuutta suunnitelman mukaisesti.

Lue lisää

Pääsimme johtoryhmänä seuraavalle tasolle

Case Lastensuojelun Keskusliitto

Johtoryhmävalmennus

Johtoryhmävalmennus antoi meille paljon. Loimme johtoryhmällemme yhteisen vision, opimme paremmin tuntemaan itsemme ja toisemme, ja pääsimme syventymään meille tärkeisiin keskusteluihin.

Lue lisää

Lisää ymmärrystä tiimidynamiikasta sekä systeemisestä ajattelusta

Pia Kähärä

Koulutus: Systemic Team Coach®

Pia kertoi koulutuksen antaneen hänelle juuri sen, mitä tavoitteena olikin eli syvällisempää systeemisyysnäkökulmaa tiimeihin, ymmärrystä tiimien dynamiikasta ja ennen kaikkea paljon käytännön työkaluja tiimien coachaamiseen niiden erilaisissa haasteissa.

Lue lisää

Systemic Business Coach® -koulutuksesta käytännön oppeja sekä työkaluja coachina toimimiseen

Anne Toivakka

Koulutus: Systemic Business Coach®

Koulutuksessa minua miellytti erityisesti päivien osallistava valmennustapa, kannustavat ammattivalmentajat sekä systeemisyyden vaikuttavuus.

Lue lisää

Lisää ymmärrystä tiimien toiminnasta ja kulttuurista

Kirja-arvostelu

Valmentava tiimin johtaminen

Kirja sopii hyvin uusien tiiminvetäjien perehdytykseen, mutta myös kokeneemmat tiiminvetäjät löytävät kirjasta uusia tulokulmia ja konkreettisia työkaluja, joiden avulla juoksua vielä pystyy parantamaan.

Lue lisää

Systemic Business Coach -koulutus herätti valmentavan taidon käyttöönottoon

Koulutus: Systemic Business Coach

Koen että koulutus herätti uudenlaista ajattelua ja tapaa toimia kaikissa arjen kohtaamisissa ja kehityshankkeissa. Valmentava ote on monella tapaa helpottanut omaa työskentelyäni ja parantanut lopputulosta, kun saan kollegoja itse oivaltamaan asioita.

Lue lisää

Tiimicoaching-taidoista varmuutta tiimien kanssa työskentelyyn

Terhi Aho

Koulutus: Tiimicoachingin perusteet©

Tiimicoachingin perusteet oli aiheeseen johdattelevana pakettina sopivan kompakti, ja osallistuminen oli myös taloudellisesti vaivaton ratkaisu. Sain koulutuksesta lisää varmuutta toteuttaa valmentavaa otetta ja uskallusta hyödyntää osaamistani.

Lue lisää

Tavoitteena yhtenäinen valmentavan johtamiseen perustuva toimintakulttuuri

Case Kiinko

Tiimivalmennus

Yhteistyö BoMentiksen kanssa jatkuu edelleen, vuonna 2020 mukaan tuli tiimivalmennus, jolloin tiimit saatiin mukaan sparraamaan esihenkilöitä. Valmennusten myötä organisaation sisäinen kommunikaatio on kehittynyt ja työilmapiiri on mitatusti parantunut.

Lue lisää

Systemic Business Coach® oli lähtölaukaus urakehitykseen

Marko Rossi

Koulutus: Systemic Business Coach

Marko Rossi lähti hakemaan koulutuksesta uutta osaamista työkalupakkiinsa. Sillä tiellä hän on edelleen, sillä tuo koulutus herätti kipinän ja motivaation itsensä jatkuvaan kehittämiseen ja kouluttautumiseen.

Lue lisää

Johdon coaching toimitusjohtajan kasvun tukena

Case Liikenneturva

Johdon coaching

Minulle on tärkeää oppia reflektoimaan omaa toimintaani säännöllisesti. Tässä pohdinnassa ulkopuolinen coachini eli Vesa on ollut suureksi avuksi.

Lue lisää

Esihenkilöille konkreettisia käytännön työkaluja johtamistilanteisiin

Kirja-arvostelu

Valmentava tiimin johtaminen

Kirja oli kaiken kaikkiaan antoisaa luettavaa! Toivottavasti moni johtaja ja tiimin vetäjä tutustuu kirjan oppeihin ja alkaa testata niitä omissa organisaatioissaan.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste