Asiakastarinat – Sivu 2 – BoMentis Coaching House

Fasilitoinnin velho muutti ajatteluani fasilitoinnista suuresti

Koulutus: Fasilitoinnin velho©

Systeeminen fasilitointi on vastuunottamista muutoksesta pitkäjänteisesti. Se ei päästä osallistujiaan helpolla. Ja juuri tämä on koulutuksen kokonaisuuden hienous; se tarjoaa keinoja ajatella ja tunnistaa ratkaistavia asioita yhdessä moniulotteisesti.

Lue lisää

Fasilitointimenetelmillä huikeaa menestystä

Case Opetushallitus

Koulutus: Fasilitoinnin velho©

Sekä Innostava fasilitaattori että Fasilitoinnin velho-koulutuksen käyneen Susannan mielestä fasilitointitaitoja oppimalla ja niitä hyödyntämällä tylsästäkin virka-asiasta voi tulla mielenkiinoinen. Lisäksi ryhmän osallistamisen avulla ryhmän toiminta tehostuu ja tekemisestä tulee mielekkäämpää.

Lue lisää

Virtuaalisesti toteutettu Dynaaminen fasilitointi toimii!

Case Puolustushallinnon rakennuslaitos

Koulutus: Innostava fasilitaattori©

Innostava fasilitaattori© -koulutuksen käynyt Hanna piti erityisesti siitä, että koulutuksessa tuli paljon myös positiivista kommentointia. Faktoihin kirjattiin muun muassa, että tiimin yhteistyö toimii hyvin ja heillä on vahva halu auttaa toisiaan. Myös ratkaisuihin saatiin hyviä oivalluksia, joista osan pystyy ottamaan käyttöön melko pienellä panostuksella.

Lue lisää

Systemic Business Coach® -koulutus voimaannutti

Case Evira

Koulutus: Systemic Business Coach®

Osallistuminen Systemic Business Coach® -koulutukseen oli erittäin voimaannuttava kokemus. Se aikaansai itsessäni välittömästi uudenlaisen tavan hahmottaa ympäristöä ja vahvisti näkemystäni kokonaisuuden ja sen osien vuorovaikutussuhteiden ymmärtämisen tärkeydestä.

Lue lisää

Mahtava paketti tietoa, taitoa ja tunnetta!

Case Avitan

Koulutus: Sertifioitu systeeminen coach©

Sertifioitu systeeminen coach© -koulutus oli minulle ammatillisesti merkittävä kokemus. Tietoisuus vahvasta vaikuttamisesta ja sen eri keinoista sekä vuorovaikutuksen voimasta syvenivät. Konkreettisesti sain uusia työkaluja ja uutta intoa omaan työhöni.

Lue lisää

Dynaamisella fasilitoinnilla sitoutumista toimintaan

Case Fingrid

Koulutus: Innostava fasilitaattori©

Parasta dynaamisessa fasilitoinnissa oli juuri se, että väki muodosti kyselystä yhteisen ymmärryksen, sitoutui tekemiseen ja yhteiseen lopputulokseen.

Lue lisää

Erilaisuus voimavaraksi

Case Kekkilä

Nina Kinnunen on Kekkilä Groupin brändi- ja viestintäjohtaja, joka halusi kehittää omia ja tiiminsä jäsenten yhteistyötyötaitoja itsetuntemuksen kautta.

Lue lisää

Vaikuttava tiimicoaching-kokonaisuus

Koulutus: Systemic Team Coach©

Systemic Team Coach© -koulutuksen myötä luottamus omaan osaamiseen on tällä hetkellä ihan toisella tasolla kuin aikaisemmin. Kiitos erinomaisille kouluttajille, jotka haastoivat meidät löytämään olennaisen ja samalla saimme myönteistä palautetta omista vahvuuksistamme!

Lue lisää

Valmentava esimies© -koulutuksesta käytännönläheiset vinkit omien kehitysalueiden parantamiseen

Case AbbVie Oy

Koulutus: Valmentava esimies©

Valmentava esimies-koulutuksen aikana omat kehitysalueeni tulivat selkeästi omaan tietoisuuteeni ja sain hyvät käytännönläheiset vinkit niiden kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Lue lisää

Teoria käytäntöön Systemic Business Coach® -koulutuksessa

Case BiiSafe Oy

Koulutus: Systemic Business Coach®

Systemic Business Coach® -koulutuksessa vaikuttavinta oli ehdottomasti konkreettiset coaching-harjoittelut päivien aikana. Teoria vietiin heti käytäntöön ja päästin kokeilemaan monipuolisesti erilaisia menetelmiä.

Lue lisää

Työkaluja tuloksellisen ja luottamusta rakentavan palautteen antamiseen

Case Tekes

Koulutus: Valmentava esimies©

Olen saanut Valmentava esimies© -koulutuksesta arvokasta apua ja työkaluja esimerkiksi tuloksellisen ja luottamusta rakentavan palautteen antamiseen “rautalankamallilla”.

Lue lisää

Fasilitointi on taiteenlaji, jota robotiikka ei tule korvaamaan

Case Elisa Oyj

Koulutus: Fasilitoinnin velho©

Fasilitoinnin velho© -koulutuksen osallistuja Tuomas näkee, että fasilitointitaidot ja eri ryhmän innostamisen taidot ja osallistamismenetelmät ovat erityisen tärkeitä tulevaisuuden kannalta. Fasilitointi on nimenomaan semmonen taiteenlaji mitä automaatio ja robotiikka ei tule korvaamaan.

Lue lisää

Herätti ajattelemaan!

Koulutus: Fasilitoinnin velho©

Parasta Fasilitoinnin velho© -koulutuksessa oli mieleenpainuvat kotitehtävät ja kehu pystyyn harjoitukset, joissa korostuivat ”pehmeät arvot” ja niiden esiintuomisen helpottaminen arjessa.

Lue lisää

Panostamalla valmentavaan johtamiseen merkittäviä vaikutuksia organisaatiokulttuuriin

Case Elisa Oyj

Elisa luo tarinallaan erinomaista esimerkkiä, miten panostamalla saadaan merkittäviä vaikutuksia kulttuuriin! Katso videolta, miten Elisa on panostanut valmentavan johtajuuskulttuurin rakentamiseen.

Lue lisää

Yksilö ei ole irrallaan ympäristöstään

Case Keskisuomalainen Oyj, Kekkilä Oyj

Koulutus: Systemic Business Coach®

Ennen Systemic Business Coach® -koulutusta olin törmännyt monesti coachingiin ja coaching-malleihin. Jokin siinä hämäsi, ei tämä voi olla näin yksinkertaista! Tässä koulutuksessa oli erityistä se, ettei katsota pelkästään coachattavaa eli yksilöä, eihän yksilö voi muuttua eikä muuttaa asioita irrallaan siitä ympäristöstä, jossa hän toimii!

Lue lisää

Fasilitointi on sekä taitoa että tunnetta

Case Opetushallitus

Koulutus: Innostava fasilitaattori©

Innostava fasilitaattori© -koulutuksen käynyt Maire Kokko ajattelee, että fasilitointi on sekä taitoa että tunnetta. On tosi tärkeää muistaa, että fasilitaattorin on oltava intensiivisesti läsnä ja huolehdittava työskentelyn etenemisestä. Hänen on kyettävä aistimaan, miten ryhmä keskustelee, kuunnella ja kuulla, milloin on aika pysähtyä jonkin asian äärelle ja milloin taas aika siirtyä eteenpäin.

Lue lisää

Johtoryhmän matka epäluottamuksesta kohti tähtijoukkuetta

Case Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Tilanne Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä oli muutama vuosi sitten hyvin turbulentti. Toimintaympäristössä tapahtui paljon. SOTE-keskustelut ja siihen liittyvät epävarmuustekijät saivat aikaan pohdintoja erilaisista organisoitumismuodoista. Pelejä pelattiin eri suunnissa ja keskusteluyhteys johtoryhmän sisällä ei ollut avointa. Epäluottamuksen ja puhumattomuuden seuraukset alkoivat näkyä.

Lue lisää

Johtajuutta ja stressinhallintaa etsimässä

Case Basware

Sain erinomaista coachingia Marjut Alatalolta johtajuudesta ja stressinhallinnasta. Opin uusia, konkreettisia tapoja toimia paremmin työelämässä. Omaan ajatteluun käytetty aika kyllä kannattaa, suosittelen!

Lue lisää

Substanssiosaaminen epäolennaista

Case Moimilo Oy

Koulutus: Systemic Business Coach®

Systemic Business Coach® -koulutuksesta olen saanut uusia tapoja, kuinka valmentajana voin palvella ihmisiä. Koulutus oli erittäin antoisa, koska kouluttajat olivat huippuammattilaisia. Meillä oli runsaasti käytännön harjoitteita ja opimme saamaan ja antamaan suoria kehittämispalautteita. Jos haluat oikeasti oppia coach-taitoja, niin suosittelen Systemic Business Coach® -koulutusta.

Lue lisää

Oppimismatka asiantuntijasta esimieheksi

Case Boehringer Ingelheim

Koulutus: Valmentava esimies©

Leimallista Valmentava esimies© -koulutukselle oli sen korostaminen, että esimiestyö on samanlaista riippumatta mitä tiimi tekee. Kohtaamme samoja haasteista ja voimme toimia toistemme sparraajina, vaikka tekisimmekin yrityksessä eri osastoilla työtä. Loimme oman toimiston yhteistä kulttuuria yhteisen kokemuksen jakamisen ja rakentamisen myötä.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste