Matka kohti syvempää ymmärrystä ja varmuutta tiimien kanssa toimimisesta | BoMentis Coaching House

Matka kohti syvempää ymmärrystä ja varmuutta tiimien kanssa toimimisesta

Olli Vistbacka

KOULUTUS: Systemic Team Coach©

Olli Vistbacka on toiminut Yleisradion tiimeissä valmentajana agile coachin ja fasilitaattorin rooleissa. Kokemus yksilövalmentajan työstä on lisäksi luonut vankkaa taustaosaamista valmentamiseen.

Ollin kiinnostus systeemiseen valmentamiseen heräsi hänen seuratessaan innokkaasti työkavereiden kokemuksia Systemic Business Coach© -koulutuksesta. Näiden kokemusten pohjalta Olli päätti syventyä systeemiseen lähestymistapaan ja hankkia uusia näkökulmia tiimityöhön.

Systeemisyys on ollut Ollille aina sydämen asia, ja kun hän ensimmäisen kerran törmäsi siihen vuosia sitten, hän tajusi, ettei voinut enää palata entiseen tapaan nähdä maailmaa. ”Systeemisyys muutti tapani ajatella ja työskennellä niin syvällisesti, että en voinut enää kuvitella valmentavani tai fasilitoivani tiimejä millään muulla tavalla.”

Olli vertaakin matkaansa systeemisen valmennuksen pariin ”kuin olisi astunut kanin koloon”. Se avasi hänelle uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia työssä. Tästä alkoi Ollin matka kohti syvempää ymmärrystä tiimien kanssa toimimisesta ja mahdollisesti uusien työskentelymuotojen löytämisestä.

Ryhmäilmiöiden systeemisestä ymmärtämisestä tuli punainen lanka kaikkeen valmennustyöhön

Systeeminen lähestymistapa tuli koulutuksessa näkyväksi voimana ja arvona. Se antoi Ollille rohkeutta tuoda esiin ryhmäilmiöitä ja uskoa siihen, että ne ovat merkittäviä. Usein näitä ilmiöitä ei huomata tai niihin ei puututa, mutta tällä koulutuksella Olli sai konkreettisen työkalun niiden käsittelemiseen.

”Teidän lähestymistapanne ryhmäilmiöihin ja niiden keskittäminen erityisesti ryhmädynamiikkaan on mielestäni erittäin tärkeää ja voimakasta tiimien kehittämisessä. Lisäarvoa tulee siitä, että nämä ilmiöt tuodaan näkyväksi tiimille.”

Olli toteaa, että ryhmäilmiöiden tuominen näkyväksi antaa tiimille mahdollisuuden tiedostaa sokeat pisteensä ja käsitellä asioita, joita ei ehkä ole sanottu ääneen. Tiimillä voi olla erilaisia näkemyksiä ja näitä näkemyksiä ei välttämättä pystytä kehittämään, ellei niitä tiedosteta ja hyväksytä. Näin ollen ryhmäilmiöiden tuominen näkyväksi on keskeinen osa tiimin kehittämistä, sillä vain näkyvät asiat voivat olla kehitettävissä. ”Tämä on ollut punainen lankani kaikessa valmennustyössäni.”

Systemic Team Coach© -koulutus vahvisti uskoa omiin coach-taitoihin

Olli korosti erityisesti oman ajattelunsa kehittymistä koulutuksen aikana ja kuvaili sitä ”metatason coaching-prosessina” omasta ajattelusta.

”En saanut koulutuksesta ainoastaan konkreettisia systeemisiä työkaluja, vaan lisäksi oma ajatteluni otti suuren harppauksen eteenpäin. Avoin ja aito vuorovaikutus muiden koulutettavien sekä kouluttajien kanssa avasi uusia näkökulmia ja rikasti oppimista.”

Jokaisessa tapaamisessa oli eri kouluttajapari, mikä antoi mahdollisuuden tarkkailla dynamiikkaa ja huomata erilaisia näkökulmia aiheisiin. Olli koki koulutuksen rakenteen seuraamisen mielenkiintoisena ja oivalluttavana.

”Koulutus vahvisti uskoa omiin taitoihini, ja kysehän ei ole ”ruudin keksimisestä”. Jokaisella on oma tapansa tehdä asioita, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa.”

Olli korostaa, että erilaisten kouluttajien ja erilaisten tyylien näkeminen oli antoisaa. Se auttoi hänelle ymmärtämään, että kaikki erilaiset tyylit voivat toimia, ja että jokaisella on mahdollisuus löytää oma tapansa työskennellä. Erilaiset näkökulmat ja eri tyylit inspiroivat Ollia hänen omassa oppimisprosessissaan.

Systemic Team Coach -koulutus liimaa systeemisesti yhteen tiimin kehittämisen työkalut ja käytännöt

Olli ilmaisee kiitoksensa erinomaisesta koulutuksesta! Erityisesti hän arvostaa jatkuvaa kehittymistä, joka näkyy niin sisällössä, esitystavassa kuin koulutusmuodossakin. Olli tuntee saaneensa todella arvokasta oppia koulutuksesta.”Antamistanne käytännön esimerkeistä sain hyvän perspektiivin siihen, mitä tämä homma todella voi olla.”

”Suosittelen tätä koulutusta kaikille tiimien parissa kehitystyötä tekeville, mutta erityisesti tiimien vetäjille, joille tämä tarjoaa arvokasta ja hyödyllistä ymmärrystä tiimi-ilmiöistä.”

Olli pohti lisäksi, että erityisesti perinteiset agile coachit voisivat hyötyä paljon tästä koulutuksesta. ”Koulutus tarjoaa ketteryyteen liittyviä käytäntöjä ja työkaluja, periaatteita, mutta ennen kaikkea se tuo esille tiimidynamiikan, joka on oleellinen osa sosiaalista arkkitehtuuria tiimin ympärillä. Näin ollen koulutus tarjoaa suuremman kuvan ja systeemisen liiman tiimin työkalujen ja käytäntöjen ympärillä.”

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste