Asiantuntijatyön kulmakivet, Case Keva | BoMentis Coaching House

Asiantuntijatyön kulmakivet, Case Keva

Case Keva

Asiantuntijakoulutus

Kevassa on jo pitkään tavoitteellisesti uudistettu toimintakulttuuria ja kehitetty esihenkilötyötä tukemaan kulttuurinmuutosta. Ohjenuoraksi ja suunnannäyttäjäksi Kevassa määriteltiin yhteisöllisessä prosessissa ensin hyvän johtamisen kulmakivet ja sitten hyvän asiantuntijatyön kulmakivet. Kehittämistä ohjaava kysymys oli: Mitä jokaiselta edellyttää se, että Keva on strategiakauden päättyessä Suomen paras eläkevakuuttaja, joka uudistuu, palvelee ja on tehokas?

Asiantuntijatyön kulmakivien juurruttamiseksi lähdettiin toteuttamaan valmennusohjelmaa, jonka tavoitteena oli vahvistaa jokaisen roolia työyhteisössä, tukea ammatillista kehittymistä ja oppimista sekä verkostoitumista toisten kollegojen kanssa. Ohjelma suunniteltiin asiantuntijatyön kulmakivien pohjalta yhteistyössä Kevan kanssa ja kantavana ajatuksena oli tukea kevalaisten onnistumista muuttuvassa työelämässä. Kaiken kaikkiaan ohjelma rakentui kuudesta ½ päivän intensiivisestä valmennuksesta, jota lähdettiin toteuttamaan BoMentis Oy:n kokeneiden valmentajien kanssa.

Kevan sisäisinä kehittäjinä ja samalla valmennuksen tärkeinä taustavoimina toimivat henkilöstön kehittäjät Laura Sundqvist ja Marja-Leena Säde kertovat valmennuskokemuksesta seuraavassa tarkemmin.

Valmennukset käytännössä

Valmennukset järjestettiin lähitilaisuuksina, jolla tuettiin osallistujien välistä verkostoitumista. BoMentiksen kokeneet valmentajat Anna Lönnroth ja Vesa Ristikangas aktivoivat osallistujia erinomaisesti ja saivat luotua valmennustilaisuuksiin oppimista tukevan ilmapiirin. Jokainen valmennuskerta lisäksi suunniteltiin erikseen ja valmentajat ottivat hyvin huomioon esittämämme toiveet ja kehittämisideat. Palautetta myös kerättiin osallistujilta jokaisen valmennuskerran jälkeen ja niiden pohjalta kehitettiin ohjelmaa entistä paremmaksi. Valmennukset muodostivat ainutlaatuisen oppimisprosessin, jossa osallistujat saivat tilan reflektoida omaa toimintaansa eri näkökulmista. Lisäksi ulkoisten ja sisäisten kehittäjien välisestä yhteistyöstä muodostui keskeinen tekijä, jolla lisättiin valmennusten vaikuttavuutta.

Käytännön harjoitukset toimivat

Asiantuntijatyön kulmakivissä käsiteltiin mm. rohkean asiantuntijan, aktiivisen kehittäjän, kannustavan työkaverin ja yhteistyön rakentajan eri puolia. Valmennuskertojen välillä jokainen osallistuja teki lisäksi omia kokeilujaan arkeen sovittujen välitehtävien avulla itsenäisesti ja yhteistyössä sparrausparinsa kanssa. Kaikkein merkittävintä oli kuitenkin se, että jokainen osallistuja pääsi valmennuksissa harjoittelemaan turvallisessa ympäristössä arjen työelämätaitoja. Osallistujat kokivatkin BoMentiksen kehittämät työkalut ja harjoitukset hyvin toimiviksi. Niiden avulla valmennuksista oli saatu paljon irti. Ryhmän osallistujien keskustelut ja erilaiset näkökulmat saivat myös paljon kiitosta. Myönteistä palautetta osallistujilta tuli myös valmentajien rohkeudesta haastaa osallistujien ajattelua, jonka avulla päästiin syvemmälle käsiteltävässä aiheessa ja yksilöllisessä reflektoinnissa. Lisäksi valmennuksessa syntyneitä ajatuksia ja oivalluksia päästiin hyödyntämään asiantuntijatyön rinnalla myös laajemmin muissa elämän eri osa-alueilla.

Lopuksi

Hyvien kokemusten vuoksi asiantuntijoiden kulmakivivalmennuksia jatketaan. Tavoite on, että mahdollisimman moni kevalainen pääsisi mukaan erinomaiseen koulutukseen. Lauran ja Marja-Leenan mukaan valmennuksen tavoitteet ovat toteutuneet erittäin hyvin ja asiantuntijatyön kulmakivet ovat konkreettisesti menneet käyttöön. Osaaminen ja asiantuntijuus on vahvistunut ja osallistujat ovat myös ilmaisseet haluavansa jatkaa hyvin aloitettua itsensä kehittämistä. He myös kiteyttivät kokemuksensa BoMentiksen valmentajista:

”Valmentajat ovat aivan mahtavia! He ovat läsnä ja kuuntelevat, luovat turvallisen ilmapiirin, jossa on oppimista tukeva myönteinen tunnelma. Lisäksi he huolehtivat erinomaisesti viestinnästä osallistujien ja meidän sisäisten kehittäjien välillä. Suosittelemme lämpimästä BoMentiksen laadukasta valmennustyötä”.

TUTUSTU VALMENTAVAT TAIDOT -VERKKOVALMENNUKSEEN

Esite: Valmentavat taidot -verkkovalmennus

Valmentavat taidot -verkkovalmennus on BoMentiksen valmentajien kehittämä kaikille organisaation edustajille tarkoitettu opiskelukokonaisuus, joka koostuu useasta eri teema-alueesta. Sitä hyödyntämällä organisaatiosi henkilöstö pääsee kehittämään omia valmentavia tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Lataa esite

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste