Valmentavan tiimin johtajan työkalu johtamistyöskentelyn kehittämiseen | BoMentis Coaching House

Valmentavan tiimin johtajan työkalu johtamistyöskentelyn kehittämiseen

Kirja-arvostelu, Ville Leino

VALMENTAVA TIIMIN JOHTAMINEN

Marjo-Riitan, Victorian ja Vesa Ristikankaan sekä Anna Lönnrothin kirjoittama kirja ”Valmentava tiimin johtaminen” on oivallinen kirja yrittäjille ja tiimin vetäjille tai kenelle tahansa johtamistaitojen kehittämisestä kiinnostuneelle. Kirjassa pureudutaan hämmästyttävän laajasti esimerkkien kautta useisiin tiimin haasteisiin sekä siihen, miten ryhmästä ihmisiä rakennetaan sitoutunut tiimi. Kirja tarjoaa laajalti työkaluja tiimin johtamiseen sekä itsensä johtamiseen, joka on johtamisen perusta.

Ymmärrystä tiimin perustan rakentamiseen

Ensimmäisellä tutustumiskerralla opintojeni alussa Proakatemialla mieleeni jäi vahvasti kirjassa käytetty termi ”maamerkit”, joka on yksi kolmesta kirjan tiimin johtamisen painopisteistä. Maamerkit ovat tiimin yhdessä keskustelun kautta luotuja yhteisiä näkökulmia, jotta tiimi ymmärtää olemassaolon tarkoituksen, toiminnan pelikentän ja tavoitteet. Maamerkkejä ovat tarkoitus, tiimiunelma, tavoitteet, toimintasuunnitelma, roolit, odotukset, pelisäännöt ja arvot. Kirjassa kerrotaan kuinka missio eli olemassaolon syy ja tarkoitus sekä tiimiunelma eli visio tulevat usein annettuna, mutta Proakatemialla kontekstissamme näin ei kuitenkaan ole. Kirjan avulla saimme ymmärrystä tiimin perustan rakentamisesta ja näistä maamerkeissä on nimenomaan kyse.  Aloimme siis ymmärtää, kuinka tärkeää on yhteisen vision ja mission rakentaminen, jotta voimme lähteä rakentamaan konkreettisia askelia kohti todellista tiimiä. Siinä työskentelyssä kirjasta on ollut paljon apua.

Tiimin johtamisen ydintaidot ja arvot näkyviksi

Uudestaan kirjaan tutustuttuani mieleen jäivät hyvin kiteytetyt johtamisen ydintaidot sekä itsensä johtamisen, yksilön johtamisen, että tiimin johtamisen näkökulmasta. Itsensä johtamisessa esille nousivat arvoista ohjautuminen, tunteiden tunnistaminen, tarkkailu ja reflektointi, palautteesta oppiminen sekä tahto ja toiminta. Valmentavan yksilön johtamisen ydintaidoiksi esille nostettiin vahvuuksien näkeminen, potentiaalin vaaliminen, aito kiinnostuminen, kuunteluntaito, kysymisentaito, haastaminen sekä innostaminen.

Valmentavan tiimin johtamisen perspektiivistä puolestaan esille nostettiin:

  • systeeminen koko organisaation ajatteleminen,
  • tuen ja sparrauksen antaminen sekä pyytäminen,
  • tavoitteisiin sitouttaminen ja päätöksenteon vastuuttaminen,
  • yhteisen ymmärryksen rakentaminen ja osallistaminen,
  • rakenteiden ja käytäntöjen kehittäminen,
  • kommunikaation ja digitaitojen vahvistaminen,
  • yhteistyön ja oppimisen johtaminen,
  • psykologisen turvallisuuden ja konfliktikompetenssin vahvistaminen,
  • tiimidynamiikan ja -prosessin ohjaaminen sekä havainnointi.

Pelkästään näitä ydintaitoja harjoittamalla on tiimin johtamiseen loistavat eväät.

Kirja on valmentavan johtajan työkalu kehittää omaa johtamistyöskentelyä, oivalluttaa johdettavia valmentavasta johtamisesta, jotta valmentava johtamiskulttuuria voidaan organisaatiossa toteuttaa. Mikäli haluat rakentaa työryhmästäsi todellisen tiimin, on tämä kirja siihen loistava työkalu.

Valmentava tiimin johtaminen on kirja, joka kestää aikaa

Avasin nyt kirjan uudemman kerran noin 2 vuoden opiskelujen jälkeen ja vasta nyt ymmärrän kuinka laajasta ja monipuolisesta teoksesta onkaan kysymys ja kuinka olisimme voineet hyötyä kirjan opeista vielä enemmän matkan varrella.

Kirja kuuluu johtamisen kirjallisuudessa kategoriaan, joka kannattaa mieluummin lukea viisi kertaa, kun lukea viisi eri johtamisen kirjaa.

”Valmentava tiimin johtaminen” -kirja on, jonkin näköisessä kulttimaineessa Proakatemialla ja kirjaan usein viitataan valmentajiemme tai opiskelijoidemme toimesta, eikä se todella ole ihme. Kirja sopii kokemattomalle tai kokeneemmalle johtajalle ja kirjan omistaja voi viedä kirjan oppeja käytäntöön pala palalta työkaluja hyödyntäen. Kirja on arvokas resurssi omistajalleen, koska aiheet kestävät hyvin aikaa sekä kirjaan voi palata yhä uudelleen ja uudelleen.

– Ville Leino, Proakatemia

TUTUSTU VALMENTAVA TIIMIN JOHTAMINEN -KIRJAAN

Kirjanäyte: Valmentava tiimin johtaminen

Valmentava tiimien johtamisen taito on tämän päivän organisaation menestystekijä. Valmentava johtamiskulttuuri toteutuu, kun johtamisvastuulliset oivaltavat valmentavaan ajatteluun liittyvän ajattelutavan muutoksen sekä tarpeen jatkuvalle kasvulle ja kehittymiselle. Yksilökeskeisen johtamiskulttuurin tavat eivät enää yksistään riitä, vaan tarvitaan tietotaitoa siitä, miten tiimiä johdetaan.

Lataa näyte

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste