VALMENTAVA JOHTAJUUS on asenne, joka antaa avaimet onnistumisiin | BoMentis Coaching House

VALMENTAVA JOHTAJUUS on asenne, joka antaa avaimet onnistumisiin

Blogit
blogi

Valmentava johtajuus on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa (Ristikangas & Ristikangas, 2022). Valmentavalla toimintatavalla luodaan suotuisat olosuhteet kehittymiselle, jossa kriittisyydestä siirrytään toista arvostavaan yhteistyöhön ja onnistumiskeskeisyyteen.

Mietipä hetki jotain tilannetta työssäsi, jossa koit suurta onnistumisen iloa ja riemua. Millaisia hetkiä – niita pieniä kuplivia tunneryöppyjä, jolloin koko maailma tuntui olevan ystäväsi ja kaikki asiat joihin ryhdyit olivat ulottuvillasi ja saavutettavissa – muistat? Jos sukellamme hieman syvemmälle onnistumisen kokemuksen taustalle, sieltä todennäköisesti löytyy useita erilaisia tekijöitä.

Onnistuminen on mahdollista psykologisesti turvallisessa ympäristössä, jossa luovuutta tuetaan ja mokat käännetään yhteiseksi opiksi. Uskallamme kukoistaa, kun voimme luottaa siihen, että ideoitamme ei ammuta suoralta kädeltä alas eikä olemassa oloamme mitätöidä. (Edmondson & Lei 2014; Ruokonen 2019) Moka voi itse asiassa olla lahja, jonka avulla juuri löydämme menestyksellisen ajatuksen tai ratkaisun, joka vie meitä taas yhden askeleen eteenpäin.

Millainen on hyvä valmentava kollega?

Valmentava ote näkyy, kun systemaattisesti kannustetaan toisia, haastetaan heitä ylittämään itsensä ja ollaan kiinnostuneita toisten tekemisistä. Parhaat saavutukset saadaan yhdessä tekemällä yhteisen tavoitteen mukaisesti. Positiivinen ja kannustava palaute näkyy ihmisten suupielissä ja olemuksessa. Selkä suoristuu, rintakehä ja leuka nousee ja askeleet ovat varmempia. (Theebom et. al 2013) Valmentava kollega pystyy saamaan tämän kaltaista vaikutusta aikaiseksi.

Valmennan yhdessä Annan kanssa työyhteisöjä, jotka ovat haasteellisissa tilanteissa erilaisten myllerryksen johdosta. Annan hymy ja positiivinen asenne antaa minulle hyvän fiiliksen joka kerta kun tapaamme. Siitä tiedän, että voin tulla yhteiseen tilaan iloisella mielellä, vaikka takana olisikin epäonnistumisten täyttämä päivä. Huomaan, että minun on myös helppo kohdata huumorilla ihmisiä, jotka eivät ole millään tavalla motivoituneita kokeiluihin. Myönteisellä asenteellani saan heidät kuitenkin mukaan haastamaan omia rajojaan! Valmennusten lopuksi me Annan kanssa aina fiilistellään ja jutellaan päällimmäiset onnistumiset ja opit yhteisestä valmennuksesta sekä päivän muut kuulumiset.

Niin pienillä asioilla voi muuttaa koko työyhteisön fiilistä! Mikä voima hyvällä asenteellamme onkaan!

Valmentava johtajuus on seuraajuutta, jossa osalliset haluavat kuunnella ja tehdä yhteistyötä. Valmentava johtajuus myös tuottaa seuraajuutta. Johtajuus ei ole työrooliin tai asemaan sidottu mandaatti, vaan ajattelun ja käytännön toiminnan kautta syntyvää halukkuutta keskustella yhteisestä työstä ja yhteisistä kysymyksistä. Jokainen työntekijä, roolista riippumatta, voi kehittää omaa johtajuuttaan. Siihen ei tarvita virallisia titteleitä.

Valmentava kollega, joka haluaa rakentaa omaa johtajuuttaan…

 1. Iloitsee yhdessä toisten onnistumisista.
 2. Jakaa omia onnistumisiaan ja ilon aiheita.
 3. Luo myönteistä hyvää mm. uskomalla parempaan tulevaisuuteen.
 4. Innostuu oppimisesta ja uuden rakentamisesta.
 5. Kannustaa kokeilemaan ja ottamaan rohkeusaskeleita.
 6. Ihmettelee yhdessä toisten kanssa vaikeita tai monimutkaisia tapahtumia ja asioita.
 7. Ottaa vastuupalloja, kun ne ovat tippuneet, huolehtien pallojen eteenpäin menosta.
 8. Ratkaisee arjen ”pähkinöitä” yksin ja yhdessä toisten kanssa.
 9. Jakaa tietoa, mutta ei itsearvoisesti.
 10. Kysyy haastavia ja oivalluttavia kysymyksiä – ei pyri johdattelemaan toista omaan vastaukseen.
 11. Korostaa, että vastuu tuloksesta on kaikilla joukkueen jäsenillä – ei yksilöillä.
 12. Rohkaisee tekemään luovia valintoja sekä pysyy aikuisen asiallisena 95 % tilanteessa kuin tilanteessa.
 13. Rakentaa yhteistä psykologista turvallisuutta, yhteishenkeä ja yhdessä tekemisen iloa.
 14. On tavallinen asiantunteva ihminen, jolla on sekä vahvuuksia hyödynnettäväksi ja kehittämishaasteita.
 15. On läsnä, kun tarvitaan ihmistä eikä vähättele toisen vaikeuksia.
 16. Pohtii, miten tavoitteisiin päästään.

Valmentava johtajuus ei ole nippu niksejä, vaan se on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Se on arvostavaa suhtautumista, osallistavaa otetta ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden potentiaali vapautuu ryhmän ja organisaation käyttöön. Ryhmän potentiaali tukee vastavuoroisesti yksilöiden voimaantumista. Valmentava johtajuus siis perustuu kahdenväliseen luottamukseen, synnyttää ryhmissä psykologista turvallisuutta ja se ennen kaikkea kuuluu kaikille. (Ristikangas & Ristikangas 2022) Valmentava ote ja taidot eivät ole vain esihenkilöiden oikeus, vaan kaikkien työyhteisön osapuolten oikeus.

Valitse valmentava ote ja rakenna yhteisiä onnistumisia

Jo Sokrates oivalsi aikoinaan, että innostus siivittää oppimista ja kehittymistä (Rautio 2021). Valmentavalla asenteella ihmiset kehittyvät rytisten ja onnistumisia syntyy väistämättä. Näin tehden toisetkin yksilöt ottavat vastuuta tekemisestään ja kokevat olevansa osa jotain suurempaa kokonaisuutta. Työstä tulee merkityksellisempää, kun siihen voi itse vaikuttaa. Kun voi vaikuttaa, annamme todennäköisesti potentiaalimme yhteisen käyttöön tavoitteiden saavuttamisessa. Onnistuminen on erityisen innostavaa, jopa ”makeaa”, kun onnistumme tuottamaan lisäarvoa koko työyhteisölle.

Lähteet

Rautio Leena. 2021. Valmentava johtaminen valtion virastossa. Palveluesimiesten kokemuksia johtajuudesta, sen tukemisesta ja kehitystarpeista.

Ristikangas Marjo-Riitta ja Ristikangas Vesa. 2022. Valmentava johtajuus, 8. painos.

Ruokonen Maria. 2019. Psykologinen turvallisuus tiimin voimavarana: Vertaileva tapaustutkimus kahdessa suomalaisessa työtiimissä.

Theebom Tim, Beersma Bianca ja van Vianen Annelies E.M. 2013. Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context

Edmondson Amy C. & Lei Zhike. 2014. Psychological safety: The history, renaissance, and future of an interpersonal construct. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1(1), 23–43.

Edmondson Amy. 2014. Building a psychologically safe workplace. TEDxHGSE. https://www.youtube.com/watch?v=LhoLuui9gX8&feature=emb_logo&ab_channel=TEDxTalks.

Salmivaara Virva, Martela Frank & Heikkilä, Jukka-Pekka 2020. Radikaali psykologinen turvallisuus tilapäisorganisaation luovan ja tuloksellisen toiminnan mahdollistajana. Hallinnon tutkimus, 39(3), 170–186.

Esite: Valmentavat taidot -verkkovalmennus

Valmentavat taidot -verkkovalmennus on BoMentiksen valmentajien kehittämä kaikille organisaation edustajille tarkoitettu opiskelukokonaisuus, joka koostuu useasta eri teema-alueesta. Sitä hyödyntämällä organisaatiosi henkilöstö pääsee kehittämään omia valmentavia tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Lataa esite

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste