Everything DiSC® | BoMentis Coaching House

Everything DiSC®

Everything DISC® -analyysi auttaa ymmärtämään sekä omaa että muiden käyttäytymistä. Se auttaa tunnistamaan vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Erilaisuuden hyödyntämistyökalu

Everything DiSC® -analyysi perustuu itsearvioon. Everything DiSC® -analyysin avulla havainnoidaan ja analysoidaan ihmisen luontaista käyttäytymistä. Menetelmä käsittää 160 erilaista käyttäytymistyyliä ja osoittaa niiden suhteellisen etäisyyden toisiinsa.

BoMentiksen valmentajat ovat sertifioituneet Everything DiSC® Certified Practitioner -ammattilaisiksi.

Työyhteisöprofiili eli Everything DiSC Workplace®

Työyhteisöprofiili sopii kaikille asemasta ja tehtävästä riippumatta. Se auttaa parantamaan vuorovaikutusta organisaation kaikilla tasoilla. Everything DiSC Workplace -profiili ei ole vain profiili. Se on työkalu, joka luo tuloksellisempia ihmissuhteita. Sen avulla opitaan ymmärtämään ja arvostamaan kollegojen erilaisia toimintatapoja. Työyhteisöprofiili on validoitu suomen kieleen ja kulttuuriin.

DISC työyhteisöprofiilit ovat luoneet hyvän pohjan meille tiiminä tutustua ja toimia yhdessä. Erilaisuusprofiilin kanssa työskentely on jo nyt avannut meille ovia käyttää meidän vahvuuksiamme ja kehityskohtia tiiminä. Tästä riittää pohdittavaa vielä moneen tiimipäivään.” Asiakkaan palaute DiSC työyhteisöprofiilin purusta.

Konfliktiprofiili eli Everything DiSC Productive Conflict®

Useimmille konfliktitilanteet ovat uhkaavia ja silloin me ihmisinä toimimme vaistojemme varassa. Konfliktitilanne laukaisee automaattiajatuksen, joka käynnistää ongelmallisen reaktion. Mutta näin sen ei tarvitse olla. Kun opimme paremman itsetuntemuksen kautta tunnistamaan autopilotti-ajatuksemme riittävän varhaisessa vaiheessa, pystymme muotoilemaan ne uudelleen. Näin konflikti ei ole enää uhka vaan mahdollisuus oppia toisista ja yhdessä yhteisestä työskentelystä.

Everything DiSC konfliktiprofiilin avulla, työyhteisön jäsenet:

 • oppivat hallitsemaan paremmin konfliktitilanteita
 • oppivat luomaan henkilökohtaisen toimintamallin konfliktitilanteita varten.
 • ymmärtävät paremmin työyhteisössä tapahtuvaa rakentavaa ja ongelmallista käyttäytymistä

Johtajuusprofiili eli Everything DiSC Work of leaders®

Everything DiSC Work of Leaders -johtajuusprofiili on johtajuutta mittaava työkalu, joka vertaa henkilön toimintatapaa johtamisen parhaisiin käytäntöihin.

Work of Leaders -johtajuusprofiili on vuosien tutkimus- ja kehitystyön tulos. Se kuvaa johtajan luontaista toimintamallia kolmesta eri näkökulmasta, joita jokaisen johtajan ja johtoryhmän kannattaa arjessa huomioida. Näitä ovat (1) vision luonti (2) sitoutuminen yhteiseen visioon sekä (3) käytännön toiminta vision suunnassa.

 1. VISIO: Johtajien tehtäviin kuuluu tulevaisuuden hahmottaminen ja yhteisen käsityksen luonti suunnasta, jota kohti organisaatiota ohjataan. Yksilöllisinä kyvykkyyksinä tarvitaan avointa keskusteluotetta, rohkeaa heittäytymistä sekä vallalla olevien olettamusten haastamista.
 2. SITOUTUMINEN: Johtajat saavat ihmiset sitoutumaan visioon olemalla selkeitä, käymällä vuoropuhelua ja innostamalla niin, että kaikilla on sama suunta. Sitoutuminen ei synny monologeilla, vaan tarjoamalla mahdollisuuksia keskustella ja luoda suhde suunniteltuun tulevaisuuden kuvaan.
 3. TOTEUTUS: Lopuksi johtajat varmistavat vision toteutuksen määrittämällä tahdin, luomalla rakenteet sekä luomalla kulttuuria, jossa palautteen antaminen on luonteva osa arjen tekemistä. Sanoista tulee totta tekemisen kautta.

DiSC-johtajuusprofiilissa edellä mainittuja kolmea johtamisen kivijalkaa tarkastellaan johtoryhmässä sen kautta, miten hyvin ryhmän erilaiset toimintatyylit tukevat niiden toteutumista. Kun ryhmän ymmärrys lisääntyy, on mahdollista tunnistaa ennakkoon mahdolliset sudenkuopat ja panostaa ryhmän vahvuuksien hyödyntämiseen yhteisesti määritellyn suunnan toteuttamisessa ja toimeenpanon varmistamisessa.

Johtajuusprofiilin myötä johtoryhmät ja esihenkilöt saavat:

 • konkreettisia suuntaviivoja johtamisen kehittämiseen erilaisuus hyödyntäen
 • vertailutietoa oman ja tiimin toiminnan suhteesta tutkitusti parhaisiin käytäntöihin
 • vahvistusta yksilön / tiimin toimintakulttuuriin
 • ymmärryksen jokaisen vahvuuksista ja heikkouksista
 • helposti hyödynnettävissä olevan mallin ja prosessin johtamisen kehittämiseen
 • osallistujien yksilöllisten ja tiimiraporttien lisäksi myös halutut parivertailut

Tiimin viisi toimintatasoaTM eli The Five Behaviors®

Yhtenäisen tiimin viisi toimintatasoa on kokonaisuus, jossa on yhdistetty DiSC:n erilaisuustietoisuus Patrick Lencionin tiimin viisi toimintahäiriötä -viitekehykseen.

Yksinkertaistettuna yhtenäisen tiimin on hallittava viisi toimintatasoa: 1) luottamuksen rakentaminen, 2) konfliktien hallinta, 3) sitoutumisen saavuttaminen, 4) tilivalvollisuuden vaaliminen ja 5) tuloksiin keskittyminen. Yhtenäisyyden perusta rakentuu tiimin jäsenten riittävään käsitykseen omista ja kollegoidensa käyttäytymistavoista.

Tiimin viisi toimintatasoa -arviointi yhdistetään tyypillisesti johtoryhmän tai tiimin kehittämisprosessiin. Sen avulla

 • Tiimin keskeiset ilmiöt tulevat näkyviksi.
 • Tiimi saa yhteisen kielen ja prosessin käsitellä hankaliakin asioita.
 • Tiimin keskinäinen luottamus vahvistuu.
 • Tiimin jäsenet sisäistävät ja ottavat omistajuuden yhteisen työn kehittämisestä.

Everything DISC® -viitekehys

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste