Johtoryhmä hyvästä paremmaksi | BoMentis Coaching House

Johtoryhmä hyvästä paremmaksi

Case Lindström

Valmennus: Johtoryhmävalmennus

Lindström Oy:n Kaakkois-Suomen liiketoimintayksikön johtaja Petri Luukkonen ja hänen johtoryhmänsä osallistuivat BoMentiksen Marjut Alatalon luotsaamaan johtoryhmävalmennukseen. Kantavana teemana valmennuksessa on yhtiön strategiasta kumpuava ”We Care” -ajattelu. Petri ja hänen johtoryhmänsä odottivat saavansa BoMentiksen valmennukselta apuja siihen, kuinka soveltaa We Care ajattelua osaksi johtoryhmää ja kunkin johtoryhmäläisen omaan esimiestyöhön.

Mitä johdon valmennuksessa käsiteltiin?

Yksi valmennuksen tärkeimmistä anneista on ollut tiimin parempi ymmärrys toisista, heidän keskinäisistä eroavaisuuksistansa ja niiden hyödyntämisestä. Ennen valmennusta Petri koki, että he olivat kyllä tietoisia eroavaisuuksistaan – ainakin jollakin tasolla. Se mikä avasi Petrin omia silmiä, oli erilaisuuden tekeminen valmennuksessa näkyväksi. Erilaisuuden ymmärtämisestä johtoryhmä siirtyi erilaisuuden hyväksyntään ja sen hyödyntämiseen.

Sen ymmärtäminen ja oivaltaminen, että se ettemme ole täysin samanlaisia, on itseasiassa loistava juttu meidän johtoryhmällemme! On rikkaus, että meillä on sellaisia johtoryhmäläisiä, jotka haluavat mennä eteenpäin sekä sellaisia, jotka muistavat painaa ajoittain käsijarrua. Nämä tyypit luovat hyvän kombinaation johtoryhmäämme tällä hetkellä!” Petri toteaa.

Toinen tärkeä teema johtoryhmävalmennuksessa liittyi ryhmä palautekulttuurin kehittämiseen. Valmennuksen aikana johtoryhmässä harjoiteltiin paljon palautteen antamista ja sen vastaanottamista. Ennen valmennusta tietyt johtoryhmän jäsenet ottivat palautetta helposti liian henkilökohtaisesti, vaikka kyseessä olisikin ollut työhön liittyvä palaute. Valmennuksessa tapahtuneen palautteenannon jälkeen nämä henkilöt ovat oppineet enemmän poimimaan palautteesta olennaista. Valmennuksen jälkeen Petrin kokemus on eri.

Palautetta annetaan kaiken kaikkiaan enemmän ja myös rohkeammin! Kiitos valmennuksessa saatujen myönteisten kokemusten.”

Mistä valmennuksen vaikuttavuus syntyi?

Johtoryhmävalmennuksissamme keskeistä on se, että ryhmää ohjataan käsittelemään oikeita asioita – niiden oikeilla nimillä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että johtoryhmän yhteistä tekemistä ohjataan vahvan tavoitteellisuuden rinnalla myös kohtaamaan ryhmädynamiikassa olevia ilmiöitä, jotka hidastavat yhteistyön toimivuutta ja tuloksentekokykyä. Aina ei tarvitse olla näkyviä klikkejä ja ryhmä voi toimia ihan ok -tasolla. Kun halutaan tehdä johtoryhmästä tähtijoukkue (Ristikangas & Rinne 2014), ryhmädynamiikka on valjastettava yhteisen tavoitteen palvelukseen. Petri toteaa kokemuksestaan:

Valmennuksen jälkeen johtoryhmäläiset ovat tulleet minulle sanomaan, että vaikka meillä ei mitään klikkejä ole ollutkaan, niin jotain lukkoja on nyt aukaistu. Ja vaikka meillä on ollut avoin, keskusteleva ja jopa vaikeita asioita on pystytty nostaa pöydälle aikaisemminkin, niin nyt on avoimuutta vielä enemmän ja vielä helpommin pystytään puhumaan hankalia asioita. Eli aikamoinen eteenpäinmeno tiiminä. Ja se on minulle tärkeää!”

Kun asioista opitaan puhumaan yhdessä, luottamus kasvaa. Kun ryhmädynamiikka saadaan johtoryhmätyöskentelyä tukevaksi voimaksi, vaikutukset näkyvät myös tuloksissa.

Valmennuksen yksi hyödyistä on ollut valmennuksen aikana lisääntynyt avoimuus. Olemme käsitelleet sellaisia asioita, mitkä eivät normaalisti tule esille. Vaikeista asioista keskusteleminen ja niiden käsittely loi lisää avoimuutta, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tiimihenkeä johtoryhmäämme.” 

Mikä on valmentajan merkitys onnistumisessa?

Valmentaja Marjut Alatalon rooli muutoksen tukijana ja mahdollistajana valmennuksen aikana onnistui erittäin hyvin. Eräs johtoryhmän jäsen, jolla on yli 20 vuotta esimiesuraa takanaan, totesi valmennuksen jälkeen

BoMentiksen johtoryhmävalmennus oli paras valmennus, missä hän on ollut ja että Marjut oli paras kouluttaja mikä hänellä on koskaan ollut!”

Marjutin toiminnasta valmentajana Petrille on erityisesti jäänyt mieleen tilanne, jossa kahden johtoryhmäläisen välillä alkoi ”tennisottelu”. Petri kehuu Marjutin tapaa käsitellä haastavaa tilannetta.

Marjut hoiti tilanteen mahtavasti. Hän antoi tilanteen hetken aikaa edetä, kunnes sitten keskeytti napakasti ja antoi suoran palautteen toiselle henkilölle hänen selittelystään. Marjut sai hänet pysähtymään ja myöntämään. Kun tämä kaikki tapahtui toisten silmien alla, koko ryhmä pääsi oppimaan. Ilman tätä valmennusta ja ilman sitä tilannetta, nämä henkilöt eivät olisi siinä tilanteessa missä he nyt ovat. Tällä hetkellä he tekevät tosi tiivistä yhteistyötä, oppivat jatkuvasti toisiltaan ja sparraavat toinen toistaan myös omien johtamistaitojen saralla hyödyntäen erinomaista Rutiiniratas© -työkalua.”

Miksi johtoryhmävalmennus kannatti?

Petri muistuttaa, että Lindströmin We Care-strategiaa on kiittäminen siitä, että yritys on lähtenyt viemään johtamiskulttuuria toimivaan suuntaan. Valmentavan otteen valmennukset ja nyt johtoryhmäkohtaiset valmennukset luovat yhdessä vankan pohjan.

On hienoa, että organisaatiossa on ymmärretty niin esimiesten osaamisen kuin johtoryhmän dynamiikan huomioimisen tärkeys. Täytyy antaa sekä BoMentikselle että meidän yrityksillemme pisteet!” Petri muistuttaa.

Valmennuksen jälkeen Petri alkoi pohtia sitä, kenelle kaikille valmennus voisi sopia. Petri totesi, että aina löytyy kipupisteitä ja kehityskohtia. Eli parannettavaa on aina. Omaan hyvyyteen voi helposti myös sokaistua. Petrin sanoin:

Siihen miinaan ei kannata ajautua, että meillä on todella hyvä johtoryhmä, emmekä tarvitse kehitystä.”

BoMentiksen johtoryhmävalmennus toimii johtoryhmälle tilanteessa kuin tilanteessa. Sillä ei ole väliä, minkälainen tilanne busineksessä on. Jos ei huolehdita siitä, että ryhmä toimii ryhmänä, ryhmän potentiaalia ei saada käyttöön. Petri toteaa lopuksi:

Koen, että on vaikea yksilöidä mille johtoryhmille suosittelisin valmennusta. Sen sijaan suosittelisin valmennusta kaikille johtoryhmille. Koska me olemme todella tyytyväisiä BoMentiksen tapaan toimia, miksi se ei soveltuisi muuallekin.”

Petri Luukkonen, Kaakkois-Suomen liiketoimintayksikön johtaja, Lindström Oy

Ota meihin yhteyttä!

Tutustu johdon valmennuksiimme tästä.

Opas johtoryhmän kehittämiseen

Lataa opas, jonka avulla pääset johtoryhmän toiminnan kehittämisprosessissa alkuun.

Lataa opas

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste