Mitä on coaching ja systeeminen coaching | BoMentis Coaching House

Mitä hyötyä on coachingista ja systeemisestä coachingista?

Blogit
blogi

Mitä coaching on?

Coach on asiakkaan kasvu- ja ajattelukumppani. Coach on henkilökohtainen tavoite-orientoitunut valmentaja ja rinnallakulkija. Coaching on tukimuoto, auttamistapa, jossa oivalluttamisen myötä mahdollistat asiakkaittesi kasvun ja ajattelun kehityksen. Se on tärkeä ja arvostettu työkalu organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Coaching-taitojen avulla voi vaikuttaa asiakkaan oppimiseen, ajatteluun, ja toimintaan. Coaching-taitojen avulla pääset tukemaan muita ihmisiä heidän ammatillisessa ja henkilökohtaisessa kasvussaan sekä tavoitteiden saavuttamisessa.

Coaching-taitojen myötä pystyt ottamaan epävarman tulevaisuuden rohkeammin vastaan. Kompleksinen epävarma toimintaympäristö, jossa työskentelemme edellyttää ratkaisukeskeistä otetta ja ihmisten ongelmanratkaisukykyä, tunneälykyyttä ja itseohjautuvuutta, joita kaikkia saat coachingista!

Coaching on taito, joka ei katoa teknologian kehityksen, automaation tai tekoälyn myötä. Aktiivinen läsnäolo, tehokas vuorovaikutus ja kiinnostunut tutkaileva toisen ihmisen kohtaaminen ovat taitoja, joita työelämä kipeästi kaipaa. Lisäksi työelämä arvostaa coach-osaamista etenevissä määrin. Coaching-taitoja oppimalla kehität tärkeitä työelämätaitoja, kuten vuorovaikutustaitoja (kuuntelu, läsnäolo, kysyminen), haastamista ja oivalluttamista.

Coaching-taitoja voit hyödyntää milloin tahansa, myös ilman formaalia mm. esihenkilöroolia. Toimitko työssäsi ihmisten kanssa? Coaching-taitoja voi hyödyntää niin työssä kuin vapaa-ajallakin ja ne ovat avainasemassa muiden ihmisten tukemisessa heidän ammatillisessa ja henkilökohtaisessa kasvussaan sekä tavoitteiden saavuttamisessa. Coachingin avulla saat ihmiset kukoistamaan. Coaching tukee asiakkaan ratkaisukeskeistä otetta, ongelmanratkaisutaitoa, tunneälyä, ja itseohjautuvuutta. Lisäksi, kautta pääset tukemaan asiakkaittesi toimeenpanokykyä, muutoskyvykkyyttä ja kasvun ajattelua sekä tavoitteiden saavuttamista! Coachingin kautta asiakkaittesi mm. toimeenpanokyky parantanee, ajattelun ja oppiminen kehittyy sekä stressi ja epävarmuus vähenee.

”Coach-koulutus oli erittäin opettavainen matka siihen, miten esimies pystyy valmentamalla vaikuttamaan ja tuottamaan ahaa-elämyksiä.” (Heli Tuppurainen, myyntijohtaja, VWR)

Miksi coaching koulutukseen kannattaa osallistua?

  • Coaching-taitojen kehittäminen: Koulutuksessa opit tärkeitä coaching-taitoja, kuten kuuntelemista, kysymyksiä esittämistä ja ratkaisukeskeistä ajattelua, jotka auttavat sinua tukemaan asiakkaita heidän kehittymisessään.
  • Ammattitaitojen parantaminen: Coaching-koulutuksen avulla kehität omaa ammattitaitoasi ja lisäät työmarkkina-arvoasi.
  • Uusien ajattelutapojen löytäminen: Coaching-koulutuksessa pääset harjoittelemaan uusia tapoja ajatella ja ratkaista ongelmia, mikä voi auttaa sinua olemaan luovempi ja rohkeampi.
  • Itseluottamuksen lisääminen: Coaching-koulutuksessa pääset harjoittelemaan ja kehittämään coaching-taitoja, mikä auttaa sinua lisäämään itseluottamusta.
  • Verkostoituminen: Coaching-koulutuksessa pääset tutustumaan muihin samanhenkisiin ihmisiin, jotka avaavat ajatteluasi uudella tavalla. Tutustu alumnitoimintaamme.
  • Henkilökohtaisen kehittymisen edistäminen: Coaching-koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää omia taitoja ja tavoitteita sekä edistää henkilökohtaista ja ammatillista kehitystäsi.

Mitä systeeminen coaching on?

Systeeminen coaching on coaching-lähestymistapa, joka perustuu systeemiseen ajatteluun. Systeeminen coaching tutkailee ihmistä ja hänen kokemuksiaan osana suurempaa kokonaisuutta, kuten perhettä, työpaikkaa, yhteisöä tai yhteiskuntaa. Tämä lähestymistapa huomioi ympäristön vaikutuksen ihmisen käyttäytymiseen ja kokemuksiin sekä pyrkii löytämään yhdessä keinoja ratkaista asiakkaan ongelmia.

Systeemisessä coachingissa keskitytään etsimään syvempiä, monisyisempiä syitä ongelmiin ja löytämään ratkaisuja, joiden avulla vaikutetaan koko systeemiin eikä pelkästään yksittäiseen henkilöön. Systeeminen coaching auttaa asiakasta ymmärtämään oman roolinsa ja vaikutuksensa suuremmassa kokonaisuudessa sekä edistää muutosta ja kehitystä koko hänen toimintakentässään.

Systeeminen coaching on tehokas lähestymistapa erityisesti organisaatioiden ja yritysten kehittämiseen ja muutosten hallintaan, sillä se huomioi yrityksen toimintaympäristön ja tarjoaa keinoja ratkaista ongelmia laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti. Systeeminen coaching tunnistaa myös organisaation eri näkökohtien keskinäisen kytköksen ja kannustaa kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ongelmanratkaisuun ja kehittämiseen.

Systeemisessä coachingissa yhdistyy tavoitekeskeisyys ja tutkiva ote. Lopputuloksena on sekä asiakas- että ratkaisukeskeinen prosessi, jossa luottamuksellisessa yhteistyöllä coach tukee coachattavaa saavuttamaan tavoitteensa. Systeeminen ote lisää coachattavan ymmärrystä itsestään ja omasta tilanteestaan, koska asioita tutkitaan eri näkökulmista.

Me täällä BoMentis Coaching Housella olemme kiinnostuneita asiakkaidemme oppimisesta ja tarjoammekin yksilöllistä tukea ja palautetta coachingistasi ja kehittymisestäsi. Meidän toimintatyylimme perustuu uskomukseen systeemisen ajattelun voimasta sekä valmentavan johtajuuden lainalaisuuksista, ja olemme kiinnostuneita juuri sinun ajatuksistasi, tavoitteistasi, tarpeistasi ja haasteistasi.

Ei ole mitään sellaisia asioita, joita systeemisellä coaching-otteella ei voisi tutkia! Systeemisellä coachingilla tarjoat coachattavallesi

  • tilaa tutkia omaa henkilökohtaista systeemiä eli itselle tärkeitä arvoja, visioita ja strategioita sekä
  • tilaa tutkia vuorovaikutussysteemiä eli oman toiminnan vaikutuksia lähiympäristössä – omassa tiimissä tai johtamisroolissa.

Systeeminen ajattelu soveltuu coachingin ydintaitoihin oleellisesti, ja sen ydintarkoituksena on laajentaa ajattelua ja vuorovaikutustaitopalettia entisestään.

Systeemisen ajattelun hyödyntäminen on ajankohtaista nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa, jossa elämme. Elämme ajassa, jossa on entistä tärkeämpää kyetä resilientisti ottamaan haltuun nopeasti tapahtuvia muutoksia. Systeemisessä coachingissa pohditaan mm. sitä, mikä on yksilön rooli laajemmassa ekosysteemissä, miten menneisyys ja tuleva suhteutuvat nykyhetkeen ja mitä vaikutuksia esim. sidosryhmien toiminnalla on yksilön toiminnalle. Ajattelun laajentaminen ja uusien näkökulmien löytäminen ovat niitä systeemisen ajattelun peruslähtökohtia, joita harvemmin arjessamme otamme huomioon.

”Merkittävimpiä oivalluksia oli ymmärtää syvällisesti sekä coachingistä ideana että systeemisyydestä ilmiönä.” (Antti Keskitalo, Työeläkevakuutusyhtiö Elo)

Miksi valita juuri BoMentiksen business coaching-koulutus?

Systemic Business Coach® on ammattitaitoinen, asiakasystävällinen ja ainut systeemistä ajattelua hyödyntävä huipputason coaching-koulutus.

”Systemic Business Coach® -koulutuksessa parasta olivat intensiiviset keskustelut pienryhmissä, monipuoliset ja antoisat harjoitukset sekä niistä saatu henkilökohtainen palaute.” (Annie Laukkanen, henkilöstöpäällikkö, Metsä Group)

Oletko valmis uudistamaan pölyttyneitä ajattelumallejasi? Systemic Business Coach® -koulutus on jo yli kymmenen vuotta kouluttanut Suomeen uusia ammatticoacheja.

3 tapaa haastaa - coachingopas

Lataa opas, jossa on vinkkejä yhden coachingin ydintaidon eli haastamisen saloihin.

Lataa opas

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste