Kohti coachaavaa otetta | BoMentis Coaching House

Kohti coachaavaa otetta

Case Kekkilä

Koulutus: Systemic Business Coach®

Kekkilän henkilöstöpäällikkö Milla Suomista on kiinnostanut coaching metodina jo useita vuosia. Kun hän sai mahdollisuuden osallistua coaching-koulutukseen, hän tarttui mahdollisuuteen heti. Hän valitsi BoMentis, Coaching Housen ohjelman, koska se tuki parhaiten henkilöstöammattilaisena kehittymistä.

Vastausoraakkelista kohti coachaavaa otetta

Suominen pitää coaching-osaamista HR-ammattilaiselle erittäin tärkeänä taitona. Jos valmennusosaamista ei ole, henkilöstöpäälliköistä tulee hyvin helposti pelkästään vastausautomaatteja. Suominen kuvailikin itseään ennen Systemic Business Coach® -koulutusta vastausoraakkeliksi, jolta tultiin pyytämään vastauksia ja jolta myös saatiin vastauksia. Coaching-osaamisen myötä Suomisen suhtautuminen omaan työhönsä henkilöstöpäällikkönä on muuttunut siten, että hän nykyään integroi valmentavaa ajattelua työhönsä enenevässä määrin. HR-työhön liittyvän tiedon jakamisen rinnalla hän pyrkii tietoisesti saamaan henkilöstön aivot ja potentiaalin käyttöön hyödyntämällä voimallisia kysymyksiä.

Hyvä valmentava esimies osaakin katsoa tilanteen mukaan, milloin on aika oivalluttaa ja milloin antaa suoria vastauksia.”

Oppimismatka vuoristoratana

Suominen kuvailee Systemic Business Coach® -kokemusta oppimismatkaksi. Hänen mukaansa koulutus todisti sen, että aito oppiminen vaatii itsensä likoon laittamista.

Koulutus tuotti hänelle sekä onnistumisen että epätoivon kokemuksia. Hän kuvaileekin oppimista vuoristoradaksi, joka syvensi itsetuntemusta:

Iso anti matkasta on se, että alun perin jo hyvä itsetuntemus on koulutuksen myötä vielä entisestään parantunut. Se on minulle erittäin merkityksellistä.”

Suomisen mukaan parasta koulutuksessa oli aito ja kokonaisvaltainen oppimiskokemus. Koulutus ei hänen mukaansa ollut missään nimessä valmennus ”johon voi vain mennä, lähteä kotiin ja 2 viikon päästä unohtaa kaiken”. Systemic Business Coach® -koulutus meni ihon alle ja henkilökohtaiseksi, joka syntyi omien kehittämisalueitten ja vahvuuksien tunnistamisesta ja syväluotaavasta itseanalyysista.

Systemic Business Coach® -koulutus kehitti Suomisen mukaan myös oman toiminnan kriittistä ja arvostavaa arviointia. Koulutuksen aikana tehdyt lukuisat harjoitukset ja analysoinnit sekä palautteenannot tukivat oppimista. Ahaa-elämyksiä syntyi hänen mukaansa jatkuvasti, kun koulutuksessa reflektoitiin omaa ja toisten tapaa coachata.

Keskivertoesimiehet ja sohvaperunat coach-koulutukseen

Milla Suominen suosittelee lämpimästi Systemic Business Coach® -koulutusta työyhteisön kehittäjille ja HR:lle. Hänestä olisi mahtavaa, jos saataisiin myös ihan tavalliset keskivertoesimiehet ja esimiestyönsä kehittämistä vieroksuvat eli ns. sohvaperunaesimiehet innostumaan koulutuksesta.

Koulutus sopii Suomisen mukaan kenelle tahansa esimiehelle, joka haluaa saada potentiaalia irti omasta porukastaan.

Jokainen, joka haluaisi oppia valtuuttamista ja vastuuttamista kannattaisi osallistua koulutukseen.”

Valmentavan johtajuuden vuosikymmen

Suominen näkee, että valmentava johtajuus on tulevaisuuden johtamistapa. 2010 luvulla voimistunut valmentavan johtajuuden ajattelutapa valtaa alaa ja samalla se haastaa esimiehet ja henkilöstöihmiset kehittämään omaa osaamistaan. Suominen haluaisi, että esimieskunnassa tapahtuisi heräämistä ja hän kuulisi tulevaisuudessa enemmän esimerkiksi: ”Mä haluankin oppia kuuntelemaan, enkä vain kertomaan!” -ajattelua esimiesten keskuudessa.

Jokaisessa yrityksessä pyritään keksimään jotain uutta ja siihen tarvitaan kaikkien aivot käyttöön. Suominen toteaakin: ”Viisaus ei asu pelkästään esimiehissä saati johtoryhmässä.” Myös muiden asiantuntijoiden on saatava potentiaalinsa käyttöön. Siihen tarvitaan valmentavaa otetta!

Kohti valmentavaa kulttuuria

Systemic Business Coach® -koulutus on tarjonnut Suomisen mukaan myös aineksia siihen, miten hän voi vaikuttaa henkilöstöpäällikkönä koko organisaation kulttuuriin. Kekkilässä on juuri aloitettu Vastuullisen ja innovatiivisen organisaatiokulttuurin kehittämishanke, jossa valmentavaa ajattelu- ja toimintatapaa koulutetaan esimiehille. Kun henkilöstöpäällikkö on saanut syväoppimista valmentavasta otteesta, hän pystyy Suomisen mukaan vaikuttamaan organisaation sisältä käsin valmentavasti. Henkilöstöpäällikkö toimii esimiehille erinomaisena esimerkkinä valmentavasta tavasta toimia.

Suominen on tyytyväinen saamaansa koulutukseen ja haluaa omalta osaltaan olla levittämässä valmentavan johtajuuden ja coachaavan otteen sanomaa. Hänen mukaansa jokaisen henkilöstöammattilaisen tulisi pätevöityä coachaamisen ammattilaiseksi.

Suosittelen BoMentis, Coaching House:n coach-koulutusta!”

Milla Suominen, henkilöstöpäällikkö, Kekkilä

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste