Yhdessäoppimista mentorointiprosessin myötä | BoMentis Coaching House

Yhdessäoppimista mentorointiprosessin myötä

Case Miina Sillanpään Säätiö

Olen toiminut lähes koko työurani järjestökentällä kuntoutuksen asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä. Miina Sillanpään Säätiön johtajana olen ollut viimeiset kymmenen vuotta. Varsinaisen työni ohella olen ollut vuosien varrella kansallisissa ja kansainvälisissä luottamustehtävissä sekä monien toimikuntien ja työryhmien jäsenenä.

Halusin antaa oman panokseni uusien johtajien tukemiseksi ja toisaalta oppia itsekin uutta heidän kauttaan.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen johdossa on tapahtunut viime vuosina runsaasti henkilövaihdoksia, sillä monet pitkään tehtävissään olleet johtajat ovat siirtyneet eläkkeelle ja järjestöjen johtoon on tullut uusia henkilöitä. Minulla oli onni saada alalle tultuani runsaasti kokeneiden kollegojen tukea ja kannustusta, millä on ollut vaikutusta sekä osaamiseni kehittymiseen että verkostojeni monipuolistumiseen. Kiinnostuin SOSTEn mentorivalmennuksesta näistä syistä: myönteisten kokemusteni ansiosta halusin antaa oman panokseni uusien johtajien tukemiseksi ja toisaalta oppia itsekin uutta heidän kauttaan. Tilaisuus oli loistava myös oman verkostoni laajentamiseen ja antoi mahdollisuuden tutustua alalle tulleisiin uusiin johtajiin.

Valmentava mentorointi on yhdessäoppimisen prosessi.

Toivoin, että valmennus auttaisi minua mentorointiprosessin läpiviemisessä niin, että mentoroitava saisi siitä mahdollisimman suuren hyödyn. Odotin myös muiden mentoreiden tapaamista ja ryhmässä käytäviä keskusteluja erityisesti niiden henkilöiden kanssa, joilla oli aiempaa kokemusta mentorina toimimisesta. Koska tämä oli ensimmäinen kertani mentorina, halusin oppia kaikki perusasiat, jotka edistävät prosessin onnistumista ja luottamukselliseen, hyvään keskinäiseen vuorovaikutukseen perustuvan suhteen luomista mentoroitavan kanssa.

Olen vakuuttunut siitä, että sekä minä että mentoroitavani hyödyimme molemmat prosessista valmennuksen ansiosta enemmän kuin olisimme hyötyneet ilman sitä.

Valmennus eteni hyvin johdonmukaisesti. Saimme heti alussa tietopaketin, josta jäi erityisesti mieleeni se, että valmentava mentorointi on yhdessäoppimisen prosessi. Olin keskittynyt siihen, että mentoroitava saisi tarvitsemansa hyödyn prosessista, mutta valmennuksen ansiosta aloin kiinnittää huomiota myös omiin tavoitteisiini mentorina. Valmennus tuki koko ajan varsinaista mentorointiprosessia. Tärkeitä olivat myös ne kokoontumiset, joissa sekä mentorit että mentoroitavat tapasivat kaikki yhdessä. Oli opettavaista ja mielenkiintoista peilata omia kokemuksia muiden mentorointiparien tapoihin työskennellä.

Mentorina opin laatimaan tavoitteita mentoroinnille sekä seuraamaan ja analysoimaan prosessin etenemistä.

Olen vakuuttunut siitä, että sekä minä että mentoroitavani hyödyimme molemmat prosessista valmennuksen ansiosta enemmän kuin olisimme hyötyneet ilman sitä. Valmennus oli osaavasti ja osallistavasti ohjattu. Valmennuksen avulla opin laatimaan tavoitteita mentoroinnille sekä seuraamaan ja analysoimaan prosessin etenemistä. Opin myös tarkkailemaan keskinäistä vuorovaikutustamme mentorointitilanteissa ja kiinnittämään huomiota siihen, kuinka voin auttaa mentoroitavaa itseään ratkaisemaan ongelmia antamatta valmiita vastauksia. Uskon myös, että oma työnantajani hyötyi mentorointiin käyttämästäni ajasta, sillä parimentoroinnissa kumpikin oppii toisiltaan. Näin myös omia ja oman organisaation toimintatapoja ja käytänteitä on mahdollista arvioida ja tarvittaessa kehittää. Olen huomannut, että valmennuksen ansiosta kiinnitän nykyään aiempaa enemmän huomiota vuorovaikutustapoihini muissakin tilanteissa. Mentoroitavani kanssa olemme pitäneet yhteyttä mentorointiprosessin jälkeenkin. Parhaillaan hän on äitiyslomalla ja olemme sopineet, että jatkamme mentorointitapaamisia jonkin aikaa siinä vaiheessa, kun hän palaa takaisin töihin.

Parasta koko prosessissa oli mentoroitavan palaute siitä, että yhteisen pohdintamme perusteella käytäntöön viedyistä uusista toimintatavoista oli nopeasti havaittavissa myönteisiä tuloksia. Saamani valmennuksen ja onnistuneen mentorointikokemuksen perusteella voisin lähteä vastaavaan prosessiin toisenkin kerran.  Kiitos SOSTE ja BoMentis Oy:n valmentaja Marjo-Riitta Ristikangas, että sain mentoroinnin avulla mahdollisuuden uuden oppimiseen sekä kehittymiseen työssäni.

Säätiönjohtaja Eija Sorvari, Miina Sillanpään Säätiö

Miina Sillanpään Säätiö

toiminta kohdistuu aikuisväestön kuntoutukseen, vanhusten asumiseen ja muihin vanhuspalveluihin sekä kansanterveyttä vahvistavaan tutkimukseen ja kehittämiseen. Säätiö omistaa kaksi palveluja tuottavaa yritystä ja keskittyy suoraan omana toimintanaan tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste