Miten parantaa päätöksentekokykyä johtoryhmävalmennuksessa | BoMentis Coaching House

Miten parantaa päätöksentekokykyä johtoryhmävalmennuksessa

Artikkelit

Miten parantaa päätöksentekokykyä johtoryhmävalmennuksessa?

Johtamisen ja yhteistyön kehittäjä BoMentis on toiminut Suomessa yli 20 vuoden ajan auttaen johtoryhmiä ja esihenkilöitä saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Päätöksentekokyvyn parantaminen on yksi keskeisistä tavoitteista, johon BoMentis keskittyy valmennuksissaan. Mutta miten tämä saavutetaan ja millaisia menetelmiä on hyödynnettävissä?

Tehostettu reflektointi päätöksenteon tueksi

Yksi tehokas tapa parantaa päätöksentekokykyä on syventynyt reflektointi. BoMentis valmennuksissaan kannustaa johtoryhmää tutkimaan päätöksentekoprosessiaan ja kyseenalaistamaan totutut toimintatavat. Tämä avaa mahdollisuuden uusien näkökulmien löytämiseen ja antaa tilaa luovuudelle. Päätöksenteon reflektointi voidaan toteuttaa esimerkiksi ryhmäkeskusteluina, jossa jokainen osallistuja saa äänen vuorollaan.

BoMentiksen valmentajat ovat kokeneita johtamisen asiantuntijoita, jotka osaavat johdatella ryhmän reflektointiprosessia ja tukea päätöksenteon kehittämistä. He kyseenalaistavat vakiintuneita toimintatapoja sekä rohkaisevat johtoryhmää ajattelemaan uudella tavalla. Tehostettu reflektointi valmennuksissa auttaa johtoryhmää ymmärtämään omia ajatusmallejaan ja löytämään uusia näkökulmia päätöksenteon tueksi.

Tekemisen ja teorian yhdistäminen

BoMentis pitää tärkeänä yhdistää valmennuksissa tekemisen ja teorian. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännön toiminnan lisäksi valmennuksessa pohditaan teoriapohjaan perustuvia asioita. Johtoryhmä pääsee liittämään oppimansa teoriatiedon omiin käytännön tilanteisiinsa ja saa näin konkreettisia työkaluja päätöksentekokyvyn parantamiseen. Yhdistämällä tekeminen teoriaan valmennuksen aikana varmistetaan, että uudet opitut asiat juurtuvat johtoryhmän toimintaan pitkäaikaisesti.

Johtoryhmän päätöksentekokykyä voidaan vahvistaa myös harjoituksilla, joissa teoria ja käytäntö kohtaavat. BoMentis tarjoaa erilaisia toiminnallisia ja luovia menetelmiä, joilla johtoryhmää haastetaan omaksumaan uusia näkökulmia ja kehittämään päätöksentekokykyään. Tällaiset harjoitukset voivat esimerkiksi sisältää roolipelejä, ongelmanratkaisutehtäviä tai simulaatioita.

Yhteenvetona voidaan todeta, että päätöksentekokyvyn parantaminen johtoryhmävalmennuksessa vaatii rohkeutta ja avoimuutta uusille ajatusmalleille. BoMentis auttaa johtoryhmää haastamaan totutut toimintatavat, reflektoimaan päätöksentekoaan sekä yhdistämään teorian ja käytännön toiminnan. Tämä mahdollistaa uusien oivallusten syntymisen ja päätöksentekokyvyn kehittymisen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste