Bomentis: Systemic Mentor Coaching -koulutus | BoMentis Coaching House

Bomentis: Systemic Mentor Coaching -koulutus

Artikkelit

Systeeminen mentorointi: Avain henkilökohtaiseen kasvuun ja ammatilliseen kehitykseen

Tarjoamme valmennusta, joka on suunniteltu tukemaan ja ohjaamaan yksilöitä heidän matkallaan kohti coach-sertifiointia. Systeeminen mentorointi on prosessi, joka auttaa valmennettavia ymmärtämään syvällisemmin itseään ja omaa toimintaansa valmentajana. Tämä prosessi ei ainoastaan vahvista valmennettavan ammatillista osaamista, vaan myös edistää henkilökohtaista kasvua ja itsetuntemusta.

Autamme valmennettavia tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan sekä kehittämään taitojaan systeemisenä coachina. Tämä tarkoittaa kykyä nähdä asiakkaan tilanteet ja haasteet laajemmassa kontekstissa, ymmärtäen eri tekijöiden väliset yhteydet ja dynamiikat. Systeeminen lähestymistapa auttaa valmennettavaa luomaan entistä vaikuttavampia ja kestävämpiä muutoksia asiakkaidensa elämässä.

Valmennuksen rakenne ja sisältö

Valmennuksemme on rakennettu siten, että se tukee jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Käytämme erilaisia toiminnallisia ja luovia menetelmiä, jotka haastavat totuttuja toimintatapoja ja rohkaisevat uudenlaiseen ajatteluun. Teoriapohjan ja käytännön harjoitusten yhdistäminen mahdollistaa syvällisen ymmärryksen kehittymisen ja valmennettavan oman tyylinsä löytämisen.

Valmennuksen aikana keskitymme erityisesti reflektointiin ja yhteiseen pohtimiseen, mikä on olennaista systeemisen ajattelutavan omaksumisessa. Kysymme enemmän kuin tarjoamme valmiita vastauksia, sillä uskomme, että itse löydetyt oivallukset ovat merkityksellisimpiä ja johtavat pysyvämpään muutokseen. Valmennustilanteemme on suunniteltu niin, että tavoiteltavat muutokset saavat alkunsa rennossa ja dynaamisessa ilmapiirissä.

Valmennuksen hyödyt ja tavoitteet

Valmennuksemme tavoitteena on varustaa valmennettavat taidoilla, jotka ovat välttämättömiä menestyksekkäänä systeemisenä coachina toimimiseen. Tämä sisältää kyvyn kuunnella aktiivisesti, esittää syvällisiä kysymyksiä ja luoda luottamuksellinen suhde asiakkaaseen. Lisäksi valmennettavat oppivat tunnistamaan ja käsittelemään monimutkaisia ja systeemisiä ongelmia, jotka vaikuttavat asiakkaan elämään ja tavoitteisiin.

Valmennuksen kautta valmennettavat saavat myös arvokasta palautetta ja tukea kokeneilta mentoreilta, mikä on keskeistä ammatillisen pätevyyden kehittämisessä. Mentorointi auttaa valmennettavia tunnistamaan omat kehityskohteensa ja tarjoaa työkaluja niiden parantamiseen. Tämän seurauksena valmennettavat voivat lähestyä coach-sertifiointia luottavaisin mielin, tietäen, että heillä on tarvittavat valmiudet toimia tehokkaasti ja eettisesti coachin roolissa.

Yhteistyön merkitys ja verkostoituminen

Valmennuksessamme korostamme yhteistyön ja verkostoitumisen merkitystä. Systeeminen coach toimii usein monialaisissa ympäristöissä, joissa on tärkeää ymmärtää eri toimijoiden näkökulmia ja intressejä. Valmennuksen aikana valmennettavat pääsevät osaksi yhteisöä, joka jakaa samat arvot ja pyrkimykset. Tämä yhteisö tarjoaa vertaistukea ja mahdollisuuksia yhteistyöhön, mikä on arvokasta niin henkilökohtaisen kasvun kuin ammatillisen verkostoitumisen kannalta.

Uskomme, että vahvat verkostot ja yhteistyösuhteet ovat avainasemassa kestävän kehityksen ja muutoksen aikaansaamisessa. Valmennettavat saavat mahdollisuuden oppia toisiltaan ja jakaa kokemuksiaan, mikä rikastuttaa heidän näkemyksiään ja auttaa heitä soveltamaan oppimaansa käytäntöön. Tämä yhteisöllisyys on yksi valmennuksemme peruspilareista ja se heijastuu kaikessa toiminnassamme.

Valmennuksen jälkeinen tuki ja jatkuva kehittyminen

Valmennuksen päätyttyä tarjoamme jatkuvaa tukea valmennettavillemme. Uskomme, että oppiminen ja kehittyminen eivät pääty sertifikaatin saamiseen, vaan ovat jatkuvaa prosessia. Tarjoamme resursseja, työkaluja ja mahdollisuuksia, jotka auttavat valmennettavia pysymään ajan tasalla alan kehityksestä ja syventämään osaamistaan.

Valmennettavat voivat hyödyntää mentorointia myös valmennuksen jälkeen, mikä auttaa heitä soveltamaan oppimaansa käytännön työssään ja edistämään ammatillista kasvuaan. Tämä jatkuva tuki on osoitus sitoutumisestamme valmennettaviemme pitkäaikaiseen menestykseen ja hyvinvointiin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste