Opi nauttimaan keskeneräisyydestä | BoMentis Coaching House

Opi nauttimaan keskeneräisyydestä

Case Metsä Group

Koulutus: Systemic Business Coach®

Mistä kaikki alkoi?

Metsä Groupissa on systemaattisesti panostettu johtamisen kehittämiseen ja HRD Manager Annie Laukkanen halusi oppia enemmän valmentavasta esimiestyöstä. Annien rooli henkilöstön kehittäjänä edellyttää erilaisten työkalujen ja metodien tuntemusta. Lisäksi hän oli aloittamassa projektijohtajan roolissa, joka edellytti mm. muutoksista viestimistä, epäkohtiin puuttumista ja tiimin kannustamista toimimaan uudella tavalla tavoitteiden mukaisesti.

Annie oli kuullut coachauksesta ja valmentavasta otteesta, ja halusi ymmärtää niistä enemmän. Samalla hän tunnisti tarpeen lisätä vaikuttamisosasaamista omassa roolissaan. Hän oli kuullut hyvää BoMentis Coaching Housen Systemic Business Coach® -koulutuksesta ja päätti osallistua siihen.

”Halusin ymmärtää, mitä valmentavan otteen ”käyttöönottaminen” esimiesten keskuudessa tarkoittaisi ja kaipasin konkreettisia työkaluja sen toteuttamiseen. Ja sen sain.”

Syvällinen, yllättävä ja avartava oppimismatka

Annie kehui koulutuksen järjestelyjä optimaalisiksi, sillä koulutus oli juuri sopivan mittainen ja järjestetty joustavasti niin, että sen pystyi suorittamaan mielekkäästi oman työn osana. Koulutus oli  käytännönläheinen erityisesti siitä kuinka coachingin ja valmentavan esimiestyön periaatteita voidaan soveltaa käytännössä. Yhtenä apukeinona tässä voi käyttää esim. Pilari-korttipakkaa®.

”Mielestäni Pilari-korttipakka® on yksi oiva esimerkki siitä, kuinka tärkeää ja helppoa on silloin tällöin pysähtyä asioiden äärelle ja pohtia niitä eri kysymysten kautta. Pilari-korttipakka® toimii hyvin arjen askarruttavien asoiden ratkomisessa.”

Systemic Business Coach® -koulutus oli Annielle syvällinen, yllättävä ja avartava oppimismatka. Käytyään koulutuksen Annie on huomannut, että hän katsoo ihmisten välisiä vuorovaikutustilanteita uusin silmin. Lisäksi hänen itsetutkiskelutaitonsa on kehittynyt, sillä nykyään hän kykenee tunnistamaan laaja-alaisemmin omaa ajatteluaan sekä tulkitsemaan ihmisten välistä kanssakäymistä jokapäiväisissä tilanteissa.

Kuuntelemisella voi vaikuttaa tilanteisiin

Kun Annie kohtaa nykyään haasteita, palauttaa hän mieleensä coaching-opinnoissa saamiaan oivalluksia ja oppimaansa asennetta. Erityisesti systeemisyys-ajattelu sekä konkreettisesti asioiden tutkiminen eri perspektiiveistä auttavat häntä ymmärtämään ja toimimaan haastavissa tilanteissa paremmin.

Systemic Business Coach® -koulutus opetti Annielle myös sen, että aina ei ole olemassa oikeaa eikä väärää – vaan ainoastaan erilaista. Hän uskoo, että tämän ymmärtäminen auttaa asiantuntijatiimin ohjaamisessa ja konfliktien ratkaisemisessa.

”Systemic Business Coach® -koulutus tavallaan avasi kokonaan uuden lisäpelikentän itselleni siitä, kuinka johtamisella, ohjaamisella ja kuuntelemisella voi vaikuttaa tilanteisiin.”

Nykyään ongelmien edessä Annie ohjaa ihmisiä aktiivisesti ehdottamaan itse ratkaisuja sen sijaan, että virheistä ja ongelmakohdista vain ilmoitetaan hänelle. Lisäksi Annielle tarttui koulutuksesta matkaan tärkeä viesti itselle liittyen omaan keskeneräisyyteen ja sen sietämiseen.

”On äärimmäisen arvokasta, jos esimies tuntee itsensä ja omat ajattelukuvionsa ennen kuin alkaa ohjaamaan muita ihmisiä ja vaikuttamaan heihin.”

Annie suosittelee koulutusta kaikille, jotka joutuvat työssään vaikuttamaan toisiin ihmisiin.

”Systemic Business Coach® -koulutuksesta olen saanut eväitä onnistumiseen.”

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste